Visie en Doelwitte

Visie:

Oë gerig op Jesus Christus toegewy om Hom te volg.

Doelwitte:

  • Effektiewe nastreef en uitleef van die gemeente visie deur effektiewe stelsels.
  • Getallegroei deur disippelskap teenoor alle mense
  • Geloofsgroei deur deurleefde dissipelskap
  • Rentmeesterskap van Materiële en Geestesgawes.
  • Effektiewe kommunikasie deur die benutting van tegnologie.
  • Skep van ‘n verwelkomende geestelike tuiste.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *