(2015 07 19 1e) Ds Dries Coetzer Is ek bereid om te leer? Fil 4 v11tot13 ♪

Hierdie preek is net in MP3-formaat beskikbaar.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool 

Behoeftes aan betrokkenheid X 3

Invoer van inligting op ons webblad

Ons het iemand nodig om die beskikbare inligting op die nuwe webblad in te voer. Ons het bv al die preke sedert 2012 beskikbaar. Dit sal waarskynlik in ‘n week afgehandel kan word.

Jeuggroepe

Ons wil graag ‘n groep vir die laerskool en een vir tieners van die grond af kry. Hiervoor soek ons twee persone om leiding te neem en ook ondersteuners. Natuurlik behoort die tieners self ook ‘n kleingroep te help lei.

Besoeke aan senior lidmate

Byna 90 van ons belydende lidmate is bo 70. Heelwat van hulle kan nie meer by die eredienste inskakel nie. Hulle is oor die hele Vereeniging versprei. Ideaal gesproke kan ons ‘n groep vir elke woonbuurt of nabygeleë  buurte bymekaarbring wat die mense wat ‘n behoefte daaraan het, gereeld kan besoek.

Skakel asb met ds Johan as jy met enige van hierdie sake kan help.

Vreugde en leed

Thys du Bruyn is Dinsdag ontslaan, ‘n week na sy hartoperasie.

Tannie Lenie van Zyl is in die hospitaal (Mediclinic saal E) opgeneem weens ‘n rugprobleem wat die gevolg is van osteoporose. Sy ondergaan DV Donderdag ‘n rugoperasie. Oom Hennie wat die 12e sy 93-ste verjaardag gevier het, het versorging nodig. Die familie is tans besig om reëlings daarvoor te tref.

Tannie Hettie Visser is steeds in die hospitaal (Mediclinic saal K) nadat sy bloedklonte in die long ontwikkel het. Die vooruitsig is dat sy Donderdag ontslaan sal word.

Ons bede is dat elkeen van hulle spoedig sal herstel.

(2015 07 12 2e) Moenie na die vals profete luister nie Jeremia 27 v14 tot 21

Inleiding

Tans, soos in elke ander tydvak, hoor ons as kinders van die Here uit verskillende oorde boodskappe wat aanspraak maak dat dit van die Here kom. Die inhoud van verskillende boodskappe is ongetwyfeld met mekaar in stryd. Daar is ware, maar ook valse profesieë. Moses het die Israeliete al teen die vals profeet gewaarsku (Deut 13:1 – 5).

Drie maal sê Jeremia in ons teksgedeelte oor die profete wat ‘n ander boodskap oordra as syne: Moenie luister … nie (Jer 27:14, 16, 17), wat dan ook vanaand ons tema is. Dis nie wat hy nie, maar die Here sê, so sê Jeremia vir die volk. Tog is dit veel makliker gesê as gedoen. Hoe moes die volk weet wat is ware en wat valse profesie?

In die tyd wat ons nou beleef, die tyd tussen Christus se koms en sy wederkoms, is vals leraars, vals apostels en vals profete vaardig (2 Pet 2:1; 1 Joh 4:1 -3; Op 2:2, 16:13). Hoe moet ons weet wat is waar en wat is vals? Hoe moet ons onderskei wanneer die Here met ons praat en wanneer wat ons hoor vloek teen wat Hy sê?

Continue reading “(2015 07 12 2e) Moenie na die vals profete luister nie Jeremia 27 v14 tot 21”

(2015 07 12 1e) Reaksie op God se Woord Jeremia 26 v 10 tot 24 ♪

Inleiding

Wanneer die Here God praat, het geen mens enige ander opsie nie: jy moet antwoord. Ons tema vanoggend: Reaksie op God se Woord.

In die Ou Testament het die Here van tyd tot tyd een van sy profete na sy volk, na hulle leiers en selfs na die goddelose volke en hulle leiers toe gestuur.

Jeremia, een van die profete, is na die volk van die Here, die tweestammeryk Juda, gestuur. Sy boodskap was dringend en op die man af: bekeer julle, anders gaan die Here julle in ballingskap laat wegvoer. Hierdie boodskap is eeue lank verkondig.

In ons teks dra, benewens Jeremia, twee ander profete, Miga en Urija, dieselfde boodskap oor. Op elke profeet het God se volk geantwoord. Die vraag aan my en jou is: Hoe antwoord jy op God se Woord aan jou? Ons let op drie sake: (1) die omstandighede (2) Jeremia in die beskuldigdebank en (3) ‘n profeet boet met sy lewe.

Continue reading “(2015 07 12 1e) Reaksie op God se Woord Jeremia 26 v 10 tot 24 ♪”