(2017 09 17 1e) Jesus en ons aan die tafel Luk 22 v15tot20 ♪

‘n Doktersbesoek bevestig jou grootste vrees. Die werkgewer sê: “Jou diens is beëindig!” … So iets is ‘n krisis. ‘n Krisis maak ‘n mens se wêreld klein. Jy fokus heeltyd daarop.

Jesus se laaste Paasfees het aangebreek. Aan tafel het Judas nog as dissipel gesit. Hy sou opstaan om Jesus te gaan verraai. Petrus sou Hom verloën. Die volgende ure sou vir Jesus inhou: die bloedsweet in die tuin van Getsemane, sy verhoor, lyding, dood … Jesus was in ‘n krisis gedompel. Die dieptepunt sou wees dat Hy, die heilige Seun van God, met sy lewe moes boet vir ons sonde.

Jesus verras ons. In sy krisis het sy wêreld nie ingekrimp nie. Hy vier Paasfees en stel die nagmaal in aan tafel saam met sy dissipels. Hy het uitgesien om dit saam met hulle te doen. Hy verklaar die brood is simbool van sy liggaam en die wyn van sy bloed. Met twee simbole sê Jesus vir sy dissipels Hy gaan sterf. Waarom? … dit is vir julle. Hy fokus op sy dissipels.

Jesus se krisis sou ook sy dissipels s’n word. Hulle leier en leermeester was op pad weg. Hoe moes hulle hulle krisis en ons ons s’n hanteer? Jesus se antwoord: fokus op wat Hy vir ons gedoen het; fokus ook op ander wat saam met ons aan Hom verbonde is. Laat ons hierdie nagmaal vier in die gesindheid wat ons Verlosser en Here van ons verwag.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 09 10 2e) Belydenishooftrekke – Vermaning en versekering oor vergeet van die vebond Deut 4 v23 en 31 ♪

Onder die video’s op die internet in omloop is een van 7 ma’s, elk geklee in ‘n bloese, denimbroek en hoëhakskoene met 7 kleuters wat geblinddoek word en elk hul eie ma tussen die 7 moet kry. Elke kleuter kies sy ma onder die 7 uit.

Waarom só? Elke kind ken sy ma; weet hoe sy ma voel, hoe sy ruik; weet hoe sy ma aan hom vat … Tussen ‘n ma en haar kind is daar ‘n verhouding.

Is God die Vader vir jou so bekend soos sy ma vir die kleuter? Tussen ons en God die Vader is daar op grond van Christus se verdienste ‘n verhouding. Deur sy Gees wat in ons woon en werk, hou die Here ‘n lewende verhouding tussen ons en Hom in stand. Hy noem daardie verhouding sy verbond, sy genadeverbond.

Die gevaar bestaan dat ons verhouding met Hom verswak; dat ons selfs van daardie verhouding kan vergeet. Ons fokusverse verbind die twee woorde: vergeet en verbond. Die profeet waarsku die Israeliete van sy tyd en ons vandag om dit nie te doen nie. Hy verseker ons dat die Here van sy kant af nie sy verbond met ons sal vergeet nie. Ons let agtereenvolgens op die waarskuwing en die versekering

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

Sondag 10 Sept 2017 – Foto’s

‘n Kykie na die mense in die kerkbanke:

Drie lidmate het belydenis van geloof afgelê en drie is na belydenis gedoop:

 

 

vlnr: Ruth Judith Lee Fon, Ketsebane Martinus                  vlnr: Carla Maria Leal; Barbara Annie Motepe  en Veronica Johannah Maans                              Scott-Thompson en Pulane Angeline                                                                                                       Motepe

 

Carla Maria Leal                                                   Barbara Annie Scott-Thompson

Pulane Angeline Motepe

Gesinne waarvan die kinders gedoop is met die kinders:

Farah en Dayaan  Leal (Dogter en seun van Carla)

 

Jamie Thompson (seun van Barbara)                           Junior Manyaka (Seun van Veronica en Brian)

‘n Groot dag by die Kerkplantingsaksie in middestad Vereeniging

Sondag 10 Sept is ‘n groot dag by die kerkplanting. 6 volwassenes het die katkisasie voltooi. 3 van hulle word na belydenis gedoop, terwyl ‘n verdere 3 belydenis van geloof gaan aflê. 4 kinders gaan gedoop word. Hulle is reeds groot genoeg, sodat elkeen van hulle reeds tydens ‘n gesprek ‘n eenvoudige belydenis van hulle geloof afgelê het. In elke kind se geval gaan die moeder die doopbelofte aflê.  Die erediens gaan afgesluit word met die eerste bediening van die nagmaal daar.

Die volwassenes wat gedoop word is: Angeline, Carla (‘n bekeerling uit Islam) en Barbara. Martin (Angeline se man), Ruth en Veronica lê belydenis van geloof af. Die kinders wat gedoop word, is: Carla se twee kinders, Dayaan en Farah; Veronica se Junior en Barbara se Jamee. Ruth het twee kinders wat klein gedoop is: Kizaam Albert en Ciyaam Maxene.

Dit is ook ‘n groot dag vir ons gemeente. Dit is die eerste insameling van vrugte van die werk in die middestad.

Diegene wat die katkisasie deurloop het, het begin met ‘n sopkombuis op ‘n Saterdag. Die susters is baie ywerig en bied dit aan ten spyte daarvan dat slegs een ‘n deeltydse pos beklee. n Mens is dankbaar vir die positiewe getuienis wat in die omgewing van die gelowiges uitgaan. Veronica se verloofde het bv vertel watter verskil haar meelwing in die kerk aan haar lewe gemaak het. 

(2017 09 03 2e) Die Here bewerk ‘n veranderde hart en ‘n nuwe lewe gevul met liefde Deut 30 v6 ♪

Soms hoor ons iemand spog: “Ek is nou maar eenmaal so.” So ‘n opmerking het sekerlik ‘n positiewe sy. Dit beteken tog dat ‘n mens kan weet waar jy met so iemand staan; dat hy betroubaar is …

Die opmerking kan egter ook verskriklik negatief wees – veral uit die mond van ‘n Christengelowige. Waarom só? Dit kan beteken dat jy eenvoudig weier om afstand te doen van die baasskap van jou ou sondige natuur. Dit kan beteken dat jy die Heilige Gees bedroef of weerstaan. Dit kan beteken dat jy nie die vrug van die Gees dra nie (Gal 5:22,23), dat jy weerstand bied dat die Heilige Gees jou al meer na die beeld van Christus verander.

Pas voordat hulle die beloofde land binnegetrek het, het die Here vir sy volk gesê dat Hy hulle hart sou verander en hulle lewe met liefde sou vul. Verandering en vernuwing – ook persoonlik – is iets wat God deur sy Gees bewerk. Ons moet onder leiding van die Heilige Gees juis as veranderde mense leef. Ons tema: Die Here bewerk ‘n veranderde hart en ‘n nuwe lewe gevul met liefde

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »