Naskool

Ons Naskoolprojek word bedryf om minderbevoorregte kinders van Handhawer Laerskool te versorg.Ons verwag wel ‘n maandelikse bydrae per kind, maar die bydrae wat ons vra, dek nie die koste volledig nie.

Susan Victor is verantwoordelik vir die goeie funksionering van die skool. Sy het ‘n kindervriendelike omgewing daargestel. ‘n Bybelgedeelte word elke dag gelees en ‘n lesblad vir elke week word daagliks voltooi op drie vlakke: gr R tot 2; gr 3 – 5 en gr 6 en 7.  Hulp word met huiswerk gegee en die kinders kry kans om onder toesig te speel.

Twee middagetes per week word beurtelings deur susters van die Gereformeerde Kerk Vereeniging voorsien. Erika de Klerk is die koördineerder. Hulle funksioneer in ‘n WhatsAppgroep genaamd “kosmaakengele”. Elk van die susters wat deelneem, kry ‘n dag per kwartaal geleentheid. Susan Victor berei eenmaal per week ‘n ete voor en sit toebroodjies vir twee etes voor.

‘n Hoogtepunt van die jaar vir die kinders is die Kersfees- en afsluitingsfunksie. Hier is drie foto’s van die geleentheid op 4 Des.

Die ete was ‘n piza en koeldrank vir elkeen.

2015 Kersete image1-5

Hier is die kinders. Die geskenk, gemaak deur die ma van ‘n lidmaat, is hier op die rug van elke kind. Dit is ‘n rugsak waarin hulle hulle klere kan dra. In die rugsak het elkeen lekkernye gekry.

2015 Kergeskenke image1-1

Hier is die kinders besig met ‘n belangrike aktiwiteit: speel.

2015 Kersete image1

Die diens wat ons lewer is van hoogstaande kwaliteit. Die waglys van ouers wat gretig is om hulle kinders in te skryf, is getuienis daarvan.