Sondag 10 Sept 2017 – Foto’s

‘n Kykie na die mense in die kerkbanke:

Drie lidmate het belydenis van geloof afgelê en drie is na belydenis gedoop:

 

 

vlnr: Ruth Judith Lee Fon, Ketsebane Martinus                  vlnr: Carla Maria Leal; Barbara Annie Motepe  en Veronica Johannah Maans                              Scott-Thompson en Pulane Angeline                                                                                                       Motepe

 

Carla Maria Leal                                                   Barbara Annie Scott-Thompson

Pulane Angeline Motepe

Gesinne waarvan die kinders gedoop is met die kinders:

Farah en Dayaan  Leal (Dogter en seun van Carla)

 

Jamie Thompson (seun van Barbara)                           Junior Manyaka (Seun van Veronica en Brian)

‘n Groot dag by die Kerkplantingsaksie in middestad Vereeniging

Sondag 10 Sept is ‘n groot dag by die kerkplanting. 6 volwassenes het die katkisasie voltooi. 3 van hulle word na belydenis gedoop, terwyl ‘n verdere 3 belydenis van geloof gaan aflê. 4 kinders gaan gedoop word. Hulle is reeds groot genoeg, sodat elkeen van hulle reeds tydens ‘n gesprek ‘n eenvoudige belydenis van hulle geloof afgelê het. In elke kind se geval gaan die moeder die doopbelofte aflê.  Die erediens gaan afgesluit word met die eerste bediening van die nagmaal daar.

Die volwassenes wat gedoop word is: Angeline, Carla (‘n bekeerling uit Islam) en Barbara. Martin (Angeline se man), Ruth en Veronica lê belydenis van geloof af. Die kinders wat gedoop word, is: Carla se twee kinders, Dayaan en Farah; Veronica se Junior en Barbara se Jamee. Ruth het twee kinders wat klein gedoop is: Kizaam Albert en Ciyaam Maxene.

Dit is ook ‘n groot dag vir ons gemeente. Dit is die eerste insameling van vrugte van die werk in die middestad.

Diegene wat die katkisasie deurloop het, het begin met ‘n sopkombuis op ‘n Saterdag. Die susters is baie ywerig en bied dit aan ten spyte daarvan dat slegs een ‘n deeltydse pos beklee. n Mens is dankbaar vir die positiewe getuienis wat in die omgewing van die gelowiges uitgaan. Veronica se verloofde het bv vertel watter verskil haar meelwing in die kerk aan haar lewe gemaak het.