(2017 05 28 2e) Verlossing – pad van – God spreek mense vry omdat hulle glo Rom 1 v16tot17

Op die pad van verlossing kom ons vanaand die eerste keer by menslike aktiwiteit. Ons bely: “Ek glo …” Anders as die weergeboorte waarin die mens die vernuwing wat God werk passief ontvang, glo ek en jy heel persoonlik.

Volgens ons fokusverse is die evangelie ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo en spreek God elkeen vry wat glo. In die verlossing van ‘n sondaar is sy geloof onontbeerlik. Tog is my en jou geloof nie ons aandeel aan ons verlossing uit die sonde nie. Die groot saak van die geloof is nie hoe nie, maar wat ons glo: Jesus Christus is die enigste Verlosser van sondaars. Hy het alles gedoen om ons te verlos. Ons glo dit, vind ons rus daarin. Ons aanvaar gelowig sy verdienste.

Ons tema: Verlossing – pad van (4) – God spreek mense vry omdat hulle glo Die hoofsake waarop ons let: (1) die krag van die blye boodskap van verlossing en (2) die weg daarvan

Continue reading “(2017 05 28 2e) Verlossing – pad van – God spreek mense vry omdat hulle glo Rom 1 v16tot17”

(2017 03 26 1e) Losgekoop deur die kosbare bloed van Christus 1 Pet 1 v18tot19 ♪

Wie nagmaal vier, dink terug aan wat Christus vir ons gedoen het: Hy het sy lewe vir ons aan die kruis gegee. Wat beteken hierdie stelling vir jou? Beteken dit meer as die vraag buite voor die diens: “Hoe gaan dit met jou?” Sê jy daarmee meer as die cliché antwoord: “Goed dankie, en met jou?”

Juis waar ons vanoggend nagmaal vier, is dit nodig dat ek en jy besef hoe ingrypend dit is om te sê: “Christus het sy lewe vir ons aan die kruis gegee.” Om dit duidelik te maak, benut die Here in sy Woord woorde uit die leefwêreld van die aardse Jesus se tydgenote.

In ons fokusgedeelte gebruik Hy die taal van die markplein – meer spesifiek die destydse slawemark. Christus het ons wat slawe was, vrygekoop. Deur te kyk na die destydse slawerny en slawehandel kan ons iets van die ingrypende verandering besef wat Jesus vir ons en in ons bewerk het. Dit kan ons help om nagmaal te vier anders as net nog ‘n formaliteit op die gemeentekalender.

Ons tema is geneem uit die woorde van ons fokusverse: Losgekoop deur die kosbare bloed van Christus. Ons beantwoord agtereenvolgens drie vrae: (1) losgekoop waarvan; (2) waarmee en (3) waartoe? Continue reading “(2017 03 26 1e) Losgekoop deur die kosbare bloed van Christus 1 Pet 1 v18tot19 ♪”

(2017 02 05 2e) Jou mond aan sy feeskos Luk 14 v15tot24 veral v24 ♪

Vanaand word ons uitgenooi om aan die tafel van die Here te kom aansit. Dit is ‘n uitnodiging wat ons ongemaklik kan laat voel. Daar is immers die waarskuwing dat ‘n mens ‘n oordeel oor jouself kan eet en drink (1 Kor 11:27, 28). ‘n Wanverhouding met iemand anders laat my besluit om eerder van die nagmaal weg te bly. So probeer ek keer dat God se oordeel my tref.

Is dit so maklik en onskuldig om die Here se uitnodiging nie te aanvaar nie? Die antwoord in die vers waarop ons veral vanaand let, is: Allermins! In die gelykenis voer die genooides allerhande verskonings aan waarom hulle nie die uitnodiging kon aanvaar nie. Jesus sluit die gelykenis af: Dit verseker ek julle: Nie een van die mense wat genooi is, sal sy mond aan my kos sit nie (Luk 14:24).

Die waarskuwing is gerig aan die lede van God se volk, aan mense wat jaarliks die paasfees gevier het – dié fees waartydens Jesus die nagmaal ingestel het. Dit is duidelik: Op God se uitnodiging – ook aan mense met wie Hy sy verbond gesluit het – is daar net een regte reaksie: neem dit met jou hele hart aan. Stel voor die fees alles reg wat jou sou kon verhinder. Die Here se uitnodiging moet ons hoogste prioriteit wees.

Daar is duidelik ‘n verband tussen die gelykenis van die groot maaltyd (Luk 14) en die gelykenis van die bruilof (Matt 22:1 – 14). Beide weergawes handel oor die antwoord van die mens op die verlossing wat vir God onaanvaarbaar is. Iemand wat die verlossing wat God deur Christus bewerk in ongeloof verwerp, kom onder God se oordeel. Beide weergawes waarsku dat die Jode se ongeloof op God se aanbod van sy koninkryk aan sy volk ernstige gevolge gaan hê. Die Jode se volhardende ongeloof het bewys hulle was God se uitnodiging nie waardig nie.

Daar is soveel verskille tussen die twee weergawes, dat Skrifverklaarders dit as twee verskillende gelykenisse behandel. Ons tema aan die hand van die Lukas weergawe: jou mond aan sy feeskos. Ons let op drie sake: (1) die aanloop; (2) die uitnodiging en (3) die antwoord

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 02 05 2e) Jou mond aan sy feeskos Luk 14 v15tot24 veral v24 ♪”

(2017 01 08 2e) Ons reaksie as God se boodskap ons nie pas nie Jer 38 v17tot26 ♪

Wat is die boodskap van God vir jou persoonlik? Die kern van sy boodskap is dat Jesus Christus die enigste en volkome Verlosser van sondaars is. Hierdie kernboodskap het ‘n keersy. Ek moet erken: ek is ‘n sondaar wat niks vir God kan bied nie; ek verdien die Here se straf; my enigste hoop is dat Jesus Christus die losprys vir my sonde aan die kruis betaal het. Om jou totale onvermoë, jou persoonlike bankrotskap te erken, is bykans onmoontlik. Dit gaan heeltemal teen my en jou grein in. Hoe hanteer jy dit?

Koning Sedekia het Jeremia weer ‘n keer laat haal. Hy wou hoor: Juda, Jerusalem, die landsburgers en die koning het ‘n rooskleurige toekoms, hulle moes net ‘n bietjie in hulle moeilike omstandighede vasbyt. Die Here se boodskap was egter: gee oor en julle sal lewe. Dit was Jeremia se ou boodskap. Hoe het Sedekia dit hanteer? Sy een vrees was dat enigiemand hom sou bespot. Jeremia sê vir hom sy weiering om na die Here te luister, gaan juis daarop uitloop dat hy bespot word.

Ons fokus vanaand op ons reaksie as God se boodskap ons nie pas nie. Ons let op twee fasette: (1) God stuur sy boodskap en (2) Onbedoelde gevolge van ons reaksie op die boodskap.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 01 08 2e) Ons reaksie as God se boodskap ons nie pas nie Jer 38 v17tot26 ♪”

(2017 01 01) Daar is ‘n woord van die Here Jer 37 v17tot21 ♪

Antwoord my tog, Here!” Of: “Sê tog vir my, Here!” Het jy al uit so gevra? Jy sal weet dat dit die soort vraag is wat jy vra as jy desperaat is; as jy dringend ‘n klinkklare antwoord wil hê; as jy net ‘n sprankie hoop soek in jou desperate situasie.

Presies dit was die situasie in Jerusalem. ‘n Kort tydjie was hulle omstandighede amper normaal. Die Galdeërs het hulle beleg van Jerusalem onderbreek toe hulle die Egiptiese leër gaan verdryf het. Hulle was egter terug. Die beleg sou uiteindelik tot broodgebrek lei.

In daardie kritieke tyd het koning Sedekia Jeremia, op daardie tydstip ‘n gevangene, paleis toe laat kom en hom gevra: “Is daar ‘n woord van die Here af?” Jeremia antwoord toe: “Daar is …” (Jer 37:17). Vandaar ons tema: Daar is ‘n woord van die Here. Ons let agtereenvolgens op: (1) veranderde omstandighede; (2) vrae en antwoorde

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 01 01) Daar is ‘n woord van die Here Jer 37 v17tot21 ♪”