(2017 07 30 1e) Leef heelhartig aan die Here toegewy Heb 12 v14tot17 ♪

Ons visie as gemeente is om Jesus met toewyding te volg. Is dit jou persoonlike visie?

My en jou antwoord op hierdie vraag is ‘n saak van lewe of dood. Ons fokusgedeelte roep my en jou daartoe op om ons vir ‘n heilige lewe te beywer. Ons moet ons dus daarvoor beywer om ons aan die Here toe te wy. Wie dit nie doen nie, sal nie die Here sien nie. Dit is dus lewensbelangrik dat ek en jy goed luister na wat die Here van sy kinders verwag.

Hy verwag dat ons onder leiding van sy Gees heelhartig toegewyd aan Hom sal leef. Ons tema is: Leef heelhartig aan die Here toegewy. Ons tema het ‘n dubbelloop. Aan die een kant is dit in lyn met ons visie waarin ons sê ons is toegewy om Jesus Christus te volg. Aan die ander kant is heiligmaking ook ‘n faset van God se pad van verlossing waaraan verskeie aanddienste gewy was. Ons let op twee hoofpunte: (1) dit waarvoor ons ons positief moet beywer en (2) die negatiewe goed waarvoor ons in ons pasoppens moet wees.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 07 30 1e) Leef heelhartig aan die Here toegewy Heb 12 v14tot17 ♪”

(2017 05 07 1e) Visie – die Here verwag toegewyde diens van sy kinders 2 Kor 7 v1 ♪

Wat verander ‘n liefdesverhouding in een oomblik heeltemal? Hoe die man dit sê en wat hy doen wanneer hy die groot vraag vra, maak nie saak nie. Die oomblik dat hy ‘n meisie vra om te trou, verander hulle verhouding heeltemal. As sy nee sê, kom die liefdesverhouding tot ‘n einde. Sê sy ja, is elke ander liefdesverhouding vir elkeen van hulle verby. Elkeen kan met reg verwag dat die ander een getrou sal wees.

Die gedeelte wat ons gelees het, teken iets soortgelyk. God verbind Hom in liefde en genade om getrou aan ons te wees. Ek en jy moet die Here se liefde en trou beantwoord. Ons moet Hom met die hele hart liefhê. Ons moet heelhartig en met oorgawe aan Hom verbonde leef. Ons moet Hom toegewyd dien. Hy is ons God. Ons behoort aan Hom. Ons tema: Die Here verwag toegewyde diens van sy kinders. Ons kyk vanoggend na (1) die Here God se verbintenis van trou aan ons en (2) wat Hy as antwoord van ons verwag.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 05 07 1e) Visie – die Here verwag toegewyde diens van sy kinders 2 Kor 7 v1 ♪”

(2017 04 23 1e) Visie – Wie toegewy is om Jesus te volg doen wat die Vader wil Matt 21 v28tot32 ♪

Waar mense bymekaarkom – ook in die gemeente – is daar dié wat praat en dié wat doen. Ek en jy bely met die mond dat ons aan die Here behoort. Ons beloof ook dat ons ons gawes sal aanwend tot voordeel van medegelowiges en tot opbou van die koninkryk van God.

Jesus vertel ‘n gelykenis met die boodskap: doen jy wat die Vader wil hê? Jou antwoord is lewensbelangrik. Nie wat jy sê nie, maar wat jy doen bepaal of jy die koninkryk van God binnegaan.

Is jy iemand wat gesê het: “Ja!”, maar nie doen wat jy beloof het nie, het jy ‘n geleentheid om dit reg te stel: wie toegewy is om Jesus te volg, doen wat die Vader wil. Ons let op (1) die toneel wat Jesus skilder en (2) die spieël wat Hy voor ons hou

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 04 23 1e) Visie – Wie toegewy is om Jesus te volg doen wat die Vader wil Matt 21 v28tot32 ♪”

(2017 01 22 1e) Volg Jesus en openbaar sy gesindheid Fil 2 v 3tot11 veral v5 ♪

Oë gerig op Jesus Christus, toegewy om Hom te volg”. Wat vra hierdie visie van ons as gemeente? Wat vra hierdie visie van my? Wat kos dit my om Jesus te volg?

Dit klink na ‘n vreemde vraag. Jesus sit immers in die ereposisie aan die regterhand van die Vader. Hy is vol majesteit en heerlikheid. Hy regeer oor alles en almal. Enigeen sal daar wil kom!

Die pad na daardie ereposisie was vir Jesus Christus uiters moeilik. Om daar te kom, moes Hy deur die diepste moontlike vernedering heen loop. Dit kon Hy doen, omdat Hy die regte gesindheid gehad het. Ons fokusgedeelte sê dat ons dieselfde gesindheid moet hê.

Is jy bereid om dieselfde pad as Jesus Christus te loop? Is jy regtig bereid om dieselfde gesindheid as dié van Jesus te openbaar? Voordat ek en jy antwoord, is dit nodig dat ons goed kyk na wat dit van ons vra om Jesus Christus te volg en sy gesindheid te hê. Ons let op (1) sy gesindheid en ons s’n; (3) Dryfvere en (4) verhoging as uiteinde.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 01 22 1e) Volg Jesus en openbaar sy gesindheid Fil 2 v 3tot11 veral v5 ♪”

(2017 01 15 1e) Die ongelowige in die erediens 1 Kor 14 v21tot25 ♪

Is jy ‘n gelowige in Christus? Regtig?

Iemand kan vra: “Watse vraag is dit?” Iemand kan byvoeg: “ek is ‘n belydende lidmaat van hierdie gemeente.” ‘n Ander kan sê: “ek is al tien jaar lank ‘n katkisant”. Nog een kan sê: “ek het tog lied 589 as geloofsbelydenis saam met die gemeente gesing.”

Die apostel begin die eerste Konintiërbrief met die stelling wat vanoggend deel van die seëngroet was: Aan die gemeente van God …, wat Hy vir Hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het om aan Hom te behoort, …” Tog praat hy van ongelowiges in die erediens. Meer spesifiek: hy praat van twee soorte ongelowiges: ongelowiges wat deel van die gemeente is en ongelowiges wat van buite af gekom het om aan die erediens deel te neem.

Ons fokusgedeelte stel daarom elkeen van ons voor die vraag: Is jy regtig hier as ‘n gelowige in Christus?

As jou antwoord is: “Ek is ‘n gelowige, ja”, moet jy weet: die Here praat juis met jou wat as gelowige aan die erediens deelneem, en ook die besondere gawe wat die Heilige Gees aan jou gegee het, gebruik. Die twee besondere gawes van die Gees van vroeër word ook hier genoem: die gawe om in tale te praat en die gawe van profesie.

Vroeër het Paulus gesê: kyk na medegelowiges en hulle behoeftes. Hier is die opdrag: kyk ook na ongelowiges in die erediens. Soos telkens in die res van die hoofstuk, verskuif die apostel ons fokus weg van onsself na ander. Die boodskap van die Here en ongelowiges (1) binne en (2) buite die gemeente

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 01 15 1e) Die ongelowige in die erediens 1 Kor 14 v21tot25 ♪”