Category: Verbond

(2017 09 17 2e) Wat ons aan die Here het en wat Hy van ons verwag Deut 10 v10tot22 ♪

Wederkerigheid is eie aan elke verhouding: ek en my hond, getroudes, verliefdes, vriende, kollegas, lede van ‘n sportspan …

Wat van ons verhouding met die Here? Natuurlik verwag ek en jy sekere goed van Hom. Die wederkerigheid eie aan elke verhouding bring elkeen van ons voor die vraag te staan: Is jy bereid om te vra: wat verwag die Here van my? Wat is sy wil vir my? Is jy bereid om te doen wat Hy van jou verwag? Is jy bereid om opofferings te maak om in te val by sy wil vir jou? Ons tema vanaand: wat ons aan die Here God het en wat Hy van ons verwag

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 09 10 2e) Belydenishooftrekke – Vermaning en versekering oor vergeet van die vebond Deut 4 v23 en 31 ♪

Onder die video’s op die internet in omloop is een van 7 ma’s, elk geklee in ‘n bloese, denimbroek en hoëhakskoene met 7 kleuters wat geblinddoek word en elk hul eie ma tussen die 7 moet kry. Elke kleuter kies sy ma onder die 7 uit.

Waarom só? Elke kind ken sy ma; weet hoe sy ma voel, hoe sy ruik; weet hoe sy ma aan hom vat … Tussen ‘n ma en haar kind is daar ‘n verhouding.

Is God die Vader vir jou so bekend soos sy ma vir die kleuter? Tussen ons en God die Vader is daar op grond van Christus se verdienste ‘n verhouding. Deur sy Gees wat in ons woon en werk, hou die Here ‘n lewende verhouding tussen ons en Hom in stand. Hy noem daardie verhouding sy verbond, sy genadeverbond.

Die gevaar bestaan dat ons verhouding met Hom verswak; dat ons selfs van daardie verhouding kan vergeet. Ons fokusverse verbind die twee woorde: vergeet en verbond. Die profeet waarsku die Israeliete van sy tyd en ons vandag om dit nie te doen nie. Hy verseker ons dat die Here van sy kant af nie sy verbond met ons sal vergeet nie. Ons let agtereenvolgens op die waarskuwing en die versekering

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 07 23 1e) God beloof ‘n wonder Gen 18 v14 ♪

Waarom is ek en jy vanoggend hier? Waarom is hier dooplidmate; … belydende lidmate, … diakens, ouderlinge, ‘n predikant? Waarom is ons ‘n gemeente?

Ons fokusgedeelte gee vanoggend die antwoord op elkeen van hierdie vrae: God beloof ‘n wonder! Danksy die werklikheid dat Hy woord hou, bely ons dat ons aan Hom behoort. Ons let op drie hoofpunte: (1) omstandighede verg ‘n wonder; (2) die Here hou woord en (3) die groot vervulling.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 05 21 1e) Betrokkenheid – die Here maak aanspraak op ons kinders Eseg 16 v20tot22 ♪

Wanneer ‘n kind vir jou gebore word, verstaan jy die eerste keer regtig wat ware liefde is. ‘n Mens wil hê dat dit altyd met jou kind goed moet gaan. Jy sal alles vir hom opoffer. Jou kind is jou prioriteit. … Regtig?

Die Here verras ons in ons fokusgedeelte. Hy sê ‘n mens bring jou kinders vir Hom in die wêreld. Hy noem hulle sy kinders. Wie bely: ek behoort aan die Here, kan weet ook ons kinders is die Here s’n.

Baie duidelik verkwalik die Here sy volk dat hulle kinders nie regtig hulle prioriteit was nie. Hy beskuldig hulle dat hulle hulle kinders aan afgode geoffer het.

Ons wil sommer dadelik ‘n sug van verligting slaak. Ons het nie meer afgode soos die mense in ou Israel se tyd nie. Tog moet ons versigtig wees om te gou te sê: “My kinders is my prioriteit.” Al lyk hulle anders, is daar ook in ons tyd afgode. En maklik offer ‘n mens jou kind vir daardie afgode op. Ons moet dus baie goed luister na die Here se beskuldiging. Ons tema vanoggend: Betrokkenheid – Die Here se aanspraak op ons kinders. Die hoofsake waarop ons let: (1) Die band van wedersydse trou tussen ons en die Here en (2) Ons kinders is ook die Here s’n

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ► 

Read more… »

(2017 04 16 2e) Eie aan Gereformeerdheid (3) Die Here sluit sy genadeverbond met ons Gen 15 v18

In die kerke van Gereformeerde belydenis hoor ‘n mens dikwels van God se verbond, of genadeverbond met ons. Ons gebruik die woord omdat God dit in sy Woord – in beide Ou Testament en Nuwe Testament – gebruik. Jy sal die woord selde of ooit in die pinkster of charismatiese geledere hoor.

Ons verstaan van die genadeverbond moet natuurlik ooreenkom met die manier waarop God dit in sy Woord gebruik. Met die woord verbond beskryf die Here die verhouding van trou tussen Hom en sy volk. Hy het Hom in genade in trou aan Abraham en sy nageslag verbind. Hy noem dit ‘n ewige verbond. Hy maak bepaalde beloftes aan sy verbondsvolk, maar stel ook eise aan hulle (die tweede deel van die verbond in die doopformulier). Ons kan God se beloftes ons eie maak, maar moet net soveel erns maak met sy eise. Tema: Eie aan Gereformeerde geloof (3) die Here sluit sy verbond met ons. Ons let, benewens die beloftes en eise ook daarop dat die genadeverbond God s’n is.  Read more… »