Category: Sakramente – doop

(2017 09 10 2e) Belydenishooftrekke – Vermaning en versekering oor vergeet van die vebond Deut 4 v23 en 31 ♪

Onder die video’s op die internet in omloop is een van 7 ma’s, elk geklee in ‘n bloese, denimbroek en hoëhakskoene met 7 kleuters wat geblinddoek word en elk hul eie ma tussen die 7 moet kry. Elke kleuter kies sy ma onder die 7 uit.

Waarom só? Elke kind ken sy ma; weet hoe sy ma voel, hoe sy ruik; weet hoe sy ma aan hom vat … Tussen ‘n ma en haar kind is daar ‘n verhouding.

Is God die Vader vir jou so bekend soos sy ma vir die kleuter? Tussen ons en God die Vader is daar op grond van Christus se verdienste ‘n verhouding. Deur sy Gees wat in ons woon en werk, hou die Here ‘n lewende verhouding tussen ons en Hom in stand. Hy noem daardie verhouding sy verbond, sy genadeverbond.

Die gevaar bestaan dat ons verhouding met Hom verswak; dat ons selfs van daardie verhouding kan vergeet. Ons fokusverse verbind die twee woorde: vergeet en verbond. Die profeet waarsku die Israeliete van sy tyd en ons vandag om dit nie te doen nie. Hy verseker ons dat die Here van sy kant af nie sy verbond met ons sal vergeet nie. Ons let agtereenvolgens op die waarskuwing en die versekering

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 01 29 2e) Wat van … no 2 doop en herdoop Kol 2 v9tot12 ♪

Ons soek uit die Skrif antwoorde op die vraag: Wat van …? Vanaand: Wat van doop en herdoop?

Iemand woon bv ‘n kamp by. Kinderdoop word as onskriftuurlik afgemaak. Hy wil homself aan die Here wy. Hy laat hom (weer) doop. Terug by die huis, in die kerk begin hy wonder: Was dit reg? Wat nou? Moet ek dit vir die kerkraad sê? Moet ek almal probeer oortuig om my voorbeeld te volg? Ook die kerkraad vra: wat doen ons nou?

Vandaar ons tema-vraag: Wat van doop en herdoop? Ons gaan die vraagstuk van die doop en herdoop vanuit ons fokusgedeelte benader. Ons let op: (1) Christus en volheid; (2) besnydenis en doop; (3) herdoop hanteer.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »