Category: Pinkster

(2017 08 27 2e) Die Here voorsien ruim – ons kan vertrou 2 Kon 4v43btot44 ♪

Wanneer het ‘n mens genoeg? Die een wat arm is, het nooit genoeg geld nie – die een wat ryk is, ook nie. Die kind wat ‘n tyd lank honger gely het, sal alles wat voorkom, verorber. Nooit sal hy voel hy het genoeg nie. Die ma van ‘n tienerseun besef al die kos is nie genoeg vir haar seun nie. Hy bly honger.

Elisa se slaaf het soos ‘n tienerseun se ma gevoel toe Elisa hom opdrag gee: “Gee dit vir die mense om te eet.” Hy het gepraat van die twintig garsbrode en vars koringare wat die man van Baäl-Selisa aangebring het. Een mens moes drie garsbrode eet om versadig te word. In die slaaf se skoene sou ons ook sê: “Hoe kan ek die bietjie kos aan ‘n honderd man voorsit?” Twintig garsbrode was nie eens genoeg om ‘n honderd man lus te maak nie.

Die profeet se antwoord gee ons weer in vanaand se tema: Die Here voorsien ruim – ons kan vertrou. Ons let op twee hoofgedagtes: (1) genoeg vir 100 manne; (2) genoeg vir ons

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 06 04 1e) Pase tot Pinkster – Jesus en ons Joh 14 v1tot7 en v15tot20 en v25tot31

Tussen die Paassondag en Pinkstersondag het 50 dae verloop. Dit was sedert die volk se uittog uit Egipte die tydperk tussen hierdie twee feeste wat die Jode in opdrag van die Here moes vier. Groot dinge het in die 50 dae aan die einde van Jesus se aardse bediening gebeur:

  • Jesus het drie dae na sy kruisiging, op Paassondag, uit die dood opgestaan.

  • Gedurende 40 dae het Hy by verskillende geleenthede aan verskillende mense verskyn. Aan die einde van hierdie tydperk het Hy sy dissipels beloof dat hulle krag sou ontvang wanneer die Heilige Gees oor hulle kom en dat hulle sy getuies sou wees (Hand 1:8).

  • Hy is voor hulle oë in die hemel opgeneem.

  • Tien dae na sy hemelvaart, op die dag van die pinksterfees, is die Heilige Gees uitgestort.

Ons fokus op die gebeure van daardie iets meer as 50 dae – van Jesus se kruisdood tot by die uitstorting van die Heilige Gees. Ons kyk ook vorentoe, na Christus wat weer kom. Hoe raak hierdie 50 dae ons, gelowiges vandag? Ons sien (1) die ontsteltenis waarvan Jesus praat en (2) Jesus se verheerliking en die koms van die Heilige Gees. Read more… »