Category: Nagmaal

(2017 11 26) DIE STUKKIE BROOD Joh 13 v26, 27 en 30 ♪

Oë gerig op Jesus Christus, toegewy om Hom te volg. Dit is sedert eenwording ons visie.

Ons fokusgedeelte teken die laaste ure van Jesus se aardse bediening. Johannes, gedring deur die Heilige Gees, het twee sake laat uitstaan: Jesus se voorspelling dat een van die 12 Hom sou verraai en ‘n stukkie brood. Vier maal in twee verse gebruik hy die woord “stukkie” wat in al die nuwer Afrikaanse vertalings weergegee word met “stukkie brood”.

Waar ons vanoggend nagmaal gaan vier met ‘n slukkie wyn en ‘n stukkie brood gaan ons sien hoe veelseggend die besondere stukkie brood was en dan ook is vir ons wat Christus wil volg. Voor dit let ons eers op die toneel in Joh 13.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 09 17 1e) Jesus en ons aan die tafel Luk 22 v15tot20 ♪

‘n Doktersbesoek bevestig jou grootste vrees. Die werkgewer sê: “Jou diens is beëindig!” … So iets is ‘n krisis. ‘n Krisis maak ‘n mens se wêreld klein. Jy fokus heeltyd daarop.

Jesus se laaste Paasfees het aangebreek. Aan tafel het Judas nog as dissipel gesit. Hy sou opstaan om Jesus te gaan verraai. Petrus sou Hom verloën. Die volgende ure sou vir Jesus inhou: die bloedsweet in die tuin van Getsemane, sy verhoor, lyding, dood … Jesus was in ‘n krisis gedompel. Die dieptepunt sou wees dat Hy, die heilige Seun van God, met sy lewe moes boet vir ons sonde.

Jesus verras ons. In sy krisis het sy wêreld nie ingekrimp nie. Hy vier Paasfees en stel die nagmaal in aan tafel saam met sy dissipels. Hy het uitgesien om dit saam met hulle te doen. Hy verklaar die brood is simbool van sy liggaam en die wyn van sy bloed. Met twee simbole sê Jesus vir sy dissipels Hy gaan sterf. Waarom? … dit is vir julle. Hy fokus op sy dissipels.

Jesus se krisis sou ook sy dissipels s’n word. Hulle leier en leermeester was op pad weg. Hoe moes hulle hulle krisis en ons ons s’n hanteer? Jesus se antwoord: fokus op wat Hy vir ons gedoen het; fokus ook op ander wat saam met ons aan Hom verbonde is. Laat ons hierdie nagmaal vier in die gesindheid wat ons Verlosser en Here van ons verwag.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 06 25 1e) Die gemeente vier ‘n vreugdefees Neh 12 v43 ♪

Elke mylpaal wat ‘n mens bereik, vul jou met vreugde: jou eerste skooldag; hoërskool; gradeplegtigheid; jou eerste dag in jou nuwe werk; jou huweliksdag, die geboorte van jou eerste kind, jou eerste kleinkind; bevordering … Drie weke gelede het Ansunell, Carla, en Marlé so ‘n mylpaal bereik toe hulle belydenis van geloof afgelê het. Natuurlik was ook hulle ouers, familie en vriende sowel as ons as gemeente saam met hulle bly.

Die volk Israel wat uit ballingskap teruggekeer het, het in ons fokusvers ‘n mylpaal bereik. Hulle het die stadsmuur binne twee en vyftig dae herbou. Hulle was weer veilig in Jerusalem, die stad van Dawid. Vyf keer in ‘n enkele vers hoor ons hulle was bly. Hulle het ‘n vreugdefees gevier.

Vandag is vir die drie jongmense ‘n besondere mylpaal: die eerste keer gebruik hulle saam met ons nagmaal. Die nagmaal is ook vir die gemeente van die Here ‘n vreugdefees. Ons dink terug aan die grootste van alle mylpale: toe Jesus Christus sy lewe vir ons aan die kruis afgelê het. Ons kyk ook vorentoe: Hy kom weer om ons te kom haal. Saam met Hom gaan ons feesvier, bruilof vier. Dit is ‘n mylpaal waarheen almal wat glo, op pad is. Die nagmaal is daarom vir ons ‘n vreugdefees. Vanoggend kyk ons na: (1) ‘n mylpaal bereik en (2) die mylpaal voor 

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 02 05 2e) Jou mond aan sy feeskos Luk 14 v15tot24 veral v24 ♪

Vanaand word ons uitgenooi om aan die tafel van die Here te kom aansit. Dit is ‘n uitnodiging wat ons ongemaklik kan laat voel. Daar is immers die waarskuwing dat ‘n mens ‘n oordeel oor jouself kan eet en drink (1 Kor 11:27, 28). ‘n Wanverhouding met iemand anders laat my besluit om eerder van die nagmaal weg te bly. So probeer ek keer dat God se oordeel my tref.

Is dit so maklik en onskuldig om die Here se uitnodiging nie te aanvaar nie? Die antwoord in die vers waarop ons veral vanaand let, is: Allermins! In die gelykenis voer die genooides allerhande verskonings aan waarom hulle nie die uitnodiging kon aanvaar nie. Jesus sluit die gelykenis af: Dit verseker ek julle: Nie een van die mense wat genooi is, sal sy mond aan my kos sit nie (Luk 14:24).

Die waarskuwing is gerig aan die lede van God se volk, aan mense wat jaarliks die paasfees gevier het – dié fees waartydens Jesus die nagmaal ingestel het. Dit is duidelik: Op God se uitnodiging – ook aan mense met wie Hy sy verbond gesluit het – is daar net een regte reaksie: neem dit met jou hele hart aan. Stel voor die fees alles reg wat jou sou kon verhinder. Die Here se uitnodiging moet ons hoogste prioriteit wees.

Daar is duidelik ‘n verband tussen die gelykenis van die groot maaltyd (Luk 14) en die gelykenis van die bruilof (Matt 22:1 – 14). Beide weergawes handel oor die antwoord van die mens op die verlossing wat vir God onaanvaarbaar is. Iemand wat die verlossing wat God deur Christus bewerk in ongeloof verwerp, kom onder God se oordeel. Beide weergawes waarsku dat die Jode se ongeloof op God se aanbod van sy koninkryk aan sy volk ernstige gevolge gaan hê. Die Jode se volhardende ongeloof het bewys hulle was God se uitnodiging nie waardig nie.

Daar is soveel verskille tussen die twee weergawes, dat Skrifverklaarders dit as twee verskillende gelykenisse behandel. Ons tema aan die hand van die Lukas weergawe: jou mond aan sy feeskos. Ons let op drie sake: (1) die aanloop; (2) die uitnodiging en (3) die antwoord

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2016 11 27 1e) Kom, almal wat dors het … Jes 55 v1tot3 ♪

Hoor daar,” sal ‘n kind uitroep as die bekende deuntjie in die straat opklink, “roomys!” So het die iemand ook in die dorre Midde-Ooste waar God se volk gewoon het, uitgeroep: “Hoor daar, water!” as die waterverkoper se roep in die straat opklink.

Die profeet Jesaja het dit goed geken. Hy sluit daarby aan: Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook dié wat nie geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom. koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk (Jes 55:1). Die volk van God in ballingskap hoor die Here roep. Hulle en ook ons hoor sy uitnodiging, die tema van vanoggend se Woordverkondiging: Kom, almal wat dors het … Ons let op drie fasette: (1) die uitnodiging; (2) die prys is betaal; (3) die verpligting op die genooide

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »