(2017 08 13 1e) Dra mekaar se laste en vervul so die wet van die Here Gal 6 ♪ v1tot2

‘n Gemeente beleef selde ‘n eerste. Vandag het ons as gemeente daardie voorreg.

‘n Tyd gelede het ons begin vra dat lidmate aanbied om medewerkers te wees wat gereeld hulle broers en susters kontak en ook met die diakens, ouderlinge en die predikant skakel oor lidmate wat aan hulle toegewys is se behoeftes.

Diegene die wat vandag daarvoor beskikbaar is, gaan na die preek op versoek vir die bekendstelling na vore kom, sodat u met die een wat met u skakel of u wil besoek, bekend is. Elke medewerkers wat na vore kom, gee daarmee te kenne: ek is bereid om prakties uitvoering te gee aan die Here se opdrag in ons fokusgedeelte: dra mekaar se laste en vervul so die wet van die Here. Hierdie opdrag raak die wyse waarop ons omgaan met: (1) die sonde en (2) mekaar se laste.

Die Here se opdrag strek veel wyer as die klompie vrywillige medewerkers. Elkeen van ons moet die Here se opdrag onder leiding van die Heilige Gees nakom. 

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 08 13 1e) Dra mekaar se laste en vervul so die wet van die Here Gal 6 ♪ v1tot2”

(2017 06 11 1e) Die Here werk met en ook deur selfs sy onwillige kind Jona 1 v3tot10 ♪

Is belydenis van geloof vir jou die eindpunt of ‘n mikpunt?

Met belydenis van geloof kom 11 of meer jaar van katkisasie tot ‘n einde. In ons geledere gee dit toegang tot die gebruik van die sakramente. Dit is vir elke dooplidmaat ‘n mikpunt. Jy kan dit vier, jou ouers en familie kan saam met jou bly wees, jou vriende kan dit geniet.

Maklik maak ‘n mens hierdie mikpunt ‘n eindpunt. Jy besluit: Sondag is die enigste oggend wat ek kan laat slaap; ek is nie regtig lus vir die ou klomp daar nie; ek wil my eie gang gaan; daar is soveel wat ek nog moet doen …

Mense doen dit al het hulle beloof om as lewende lid van die kerk die bediening van Woord en sakramente ywerig te soek en hulle gawes gewillig en met vreugde tot nut van ander lede en uitbouing van die koninkryk van God aan te wend. So iemand is dan nie waar hy / sy beloof het om te wees nie. Hy / sy kan selfs probeer om van die Here God af weg te breek.

Dit was Jona se situasie. Die Here het hom beveel om sy oordeel oor die heidense stad Nineve te gaan afkondig. Hy klim toe op ‘n skip op pad Tarsis toe – anderkant toe. Daar op die skip ontdek hy toe hy kan nie van God af wegkom nie. Hy verkondig God toe aan die heidene op die skip. Hy het die waarheid ontdek wat steeds geld: God bly werk met en ook deur sy onwillige kind.

Ons tema vanoggend: Die Here werk met en selfs deur sy onwillige kind. Ons let op twee hoofpunte: (1) Hy gebruik instrumente en (2) sy Woord gaan voort op sy tog in die wêreld.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 06 11 1e) Die Here werk met en ook deur selfs sy onwillige kind Jona 1 v3tot10 ♪”

(2017 05 28 1e) Betrokkenheid – Die swak sterke, instrument van God Rigt 15 v1tot20 ♪

Is ek geskik om instrument van God te wees? So kan iemand vra. Jesus Christus was by uitstek dié mees geskikte instrument van God.

Gemeet aan Jesus kon ‘n mens beswaarlik ‘n minder geskikte instrument kry as die sterkman van die Bybel, Simson. Tog was hy. Wat het van hom ‘n geskikte instrument van God gemaak? Natuurlik was hy eenvoudig tot God se beskikking. Meer was egter nodig: Die Gees van die Here het Simson sterk gemaak (Rigt 15:14; kyk ook na 13:25; 14:6, 19).

Is jy ‘n geskikte instrument van God? Maak nie saak wat jou goeie en swak eienskappe is nie, die enigste vraag is: Is jy tot God se beskikking? As jy is, gee Hy ook jou die krag en toerusting wat jy nodig het om jou roeping te vervul deur sy Gees wat in jou woon (Rom 8:9). Ons tema: Die swak sterke, instrument van God. Ons fokus op die volgende hoofsake: (1) Anders as Jesus en sy leringe en (2) Instrument van God

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ► 

Continue reading “(2017 05 28 1e) Betrokkenheid – Die swak sterke, instrument van God Rigt 15 v1tot20 ♪”

(2017 05 14 1e) Betrokkenheid by mekaar en herstel van geloofsband Joh 20 v26tot28 ♪

Wat doen jy met Didimus? Klink dit vir jou na Grieks? Dit is! Didimus was die apostel Tomas se Griekse bynaam wat beteken Tweeling. Miskien was hy ‘n pessimis, miskien ‘n realis. Hy was beslis wantrouig. Toe die ander apostels vir hom sê dat Jesus uit die dood opgestaan het, het hy geëis om hom die waarheid met sy eie vingers en hande te bepaal.

Wat doen jy met iemand wat so half eenkant hou; iemand wat ‘n bietjie anders is; iemand wat miskien jou hare laat rys? Waarom so ‘n vraag? Daar is klein tekens van verandering in die gemeente. Tussen die klomp gryskoppe duik hier en daar ‘n jong gesig op. Party skakel die eerste keer by ons in. Party het eers ‘n paar wye draaie gegooi maar het besluit om terug te kom. Party is nog so klein, hulle verstaan nog geen snars van dit wat hier gebeur nie. Hulle raak moeg en geïrriteerd en gee luidkeels hulle ontevredenheid te kenne. Wat doen jy met so iemand? Kyk jy hom uit die hoogte aan, of doen jy wat eers die tien en toe ook Jesus gedoen het?

Ons fokus op betrokkenheid. Vanoggend gaan dit om betrokkenheid by mekaar en hoedat dit die geloofsband tussen ons kan herstel. Die volgende hoofsake kry aandag: (1) Didimus, die twyfelaar en (2) die twyfelaar hanteer en (3) die persoonlike belydenis

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 05 14 1e) Betrokkenheid by mekaar en herstel van geloofsband Joh 20 v26tot28 ♪”

(2017 03 05 1e) Ons weet Hy is waarlik die Verlosser van die wereld Joh 4 v39 tot 42 ♪

Waarom is jy vandag in hierdie erediens? Waarom is jy deel van die Gereformeerde Kerk Vereeniging? Baie kan sê: “my ouers het my gebring en ek het gebly”. Christos sou seker sê: “Ek het die eerste keer saam met Ansoret hierheen gekom.” Iemand sou kon sê: “dit is die plek waar ek wil wees en bly om na die Woord van God te luister en daarop te antwoord, omdat die Here my hier geplaas het”.

Die Samaritane het by die vrou van Jesus gehoor. Uiteindelik het hulle na Hom self geluister. Daarop het hulle gesê: Ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons het self na Hom geluister, en ons weet dat Hy waarlik die Verlosser van die wêreld is. Het jy al hierdie wete jou eie gemaak? Is dit jou dryfveer om in die erediens en deel van hierdie gemeente te wees? Ons tema: Ons weet Hy is waarlik die Verlosser van die wêreld. Ons let op: (1) Jesus die Verlosser van die wêreld; (2) persoonlike kennis van en geloof in Jesus Christus

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 03 05 1e) Ons weet Hy is waarlik die Verlosser van die wereld Joh 4 v39 tot 42 ♪”