(2016 02 28 1e) Toegerus vir diens en vir die opbou van die gemeente Ef 4 v11tot 15a ♪

Waarom is jy vanoggend hier? Iemand kan sê: “ek is hier om uit die Woord gevoed te word”. Iemand anders: “om padkos te kom kry vir die week”. Nog iemand: “As ek nie my week op ‘n Sondag in die erediens begin nie, voel ek heeltyd: iets kom kort.”

Natuurlik is ons hier om iets te kom kry. Die vraag is: Wat doen jy met wat jy kry? Miskien eerder: Wat verwag die Here moet jy doen wat jy kry? Kom kry jy vir jou persoonlike gebruik, of kom kry jy om daarmee diens te lewer? Kom kry jy vir jouself, of vir die gemeente en vir die wêreld?

Die boodskap van ons teks is: Toegerus vir diens en vir die opbou van die gemeente. In ons teks sien ons dat gelowiges toerusting kry en wat ons met daardie toerusting moet doen. Continue reading “(2016 02 28 1e) Toegerus vir diens en vir die opbou van die gemeente Ef 4 v11tot 15a ♪”

(2016 02 14 1e) Wie glo, moet oefen en groei Heb 5 v11 tot 6v3 ♪

Dit is atletiektyd. Voor die skool se kleurebyeenkoms het jy hard geoefen. Toe jy wen, kon jy interskole toe; streekbyeenkoms toe … Jy oefen al hoe harder. Oefen jy nie, sak jy uit.

Wie ouer word, kom agter sonder oefening word my spiere pap. Hoe ouer jy word, hoe langer vat dit jou om weer sterk en fiks te word.

‘n Baba het net melk nodig om te kan groei. Later is melk nie meer genoeg nie. Die baba neem stadigaan meer vaste kos en minder melk in. Sou hy sy lewe lank net melk bly drink, gaan hy ophou groei.

Die Hebreërs hoor in ons teks ook ons geloof het oefening nodig en moet groei. Sonder oefening word geloof al hoe swakker. Op die ou end verloor jy dit. Daarom positief: Wie glo, moet oefen; wie glo, moet groei. Ons tema vanoggend: Wie glo, moet oefen en groei. Ons benader ons teks vanuit twee vrae: (1) Is ek hoe ek behoort te wees? (2) Hoe stel wat verkeerd is reg? Continue reading “(2016 02 14 1e) Wie glo, moet oefen en groei Heb 5 v11 tot 6v3 ♪”

(2016 02 07 1e) Kerkgroeibediening: Bid vir gelowiges Ef 3 v14tot21 ♪

Bid jy nog? Bid jy genoeg? Dink hy dit is regtig nodig om te bid?

Hoe begin jy bid? Hoe lyk jy wanneer jy bid? Waarvoor bid jy? Maak dit verskil dat jy bid?

In ons teks is ‘n man aan die woord wat meer as enigiemand anders gedoen het om die boodskap van Jesus Christus oor die hele wêreld uit te dra. Opmerklik is die aantal kere wat hy in hierdie brief die werkwoord, bid, gebruik (Ef 3:13, 20; 4:1; 6:18). Ons kyk na die antwoorde op die vrae hierbo soos wat dit in ons teks na vore kom. Continue reading “(2016 02 07 1e) Kerkgroeibediening: Bid vir gelowiges Ef 3 v14tot21 ♪”

(2016 01 24 1e) Ons missie en God s’n Hand 1 v6tot8 ♪

Oë gerig op Jesus Christus toegewy om Hom te volg. Dit is ons missie as gemeente. In watter mate is dit ook jou persoonlike missie? ‘n Veel belangriker vraag is: Klop jou missie as gemeentelid en ons missie as gemeente met God se missie? Ons tema daarom: Ons missie en God s’n.

Uit ons teks blyk: ‘n mens kan te gou sê: “Ja, dit klop!”

Die apostels was blootgestel aan Jesus se intensiewe onderrig in ‘n tydperk van drie jaar indiensopleiding. Pas voor sy hemelvaart stel hulle die vraag: “Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?” (Hand 1:6). Jesus maak daar en dan regstellings op hulle vraag.

Wat ons as gemeentelede en as gemeente sê en doen, moet klop met Jesus, die Here en Koning van die kerk, se wil en voorskrifte. Ons teks beantwoord die vrae oor ons missie en God s’n: wanneer, wie, hoe en waar? Continue reading “(2016 01 24 1e) Ons missie en God s’n Hand 1 v6tot8 ♪”

(2015 11 01 1e) Ootmoedig voor die groot God wat alles weet en oral is Ps 139 veral v23tot24 ♪

Kerkgroeibediening … waarom?

Ons het beleef dat drie gemeentes in 1995 twee geword het met 1307 doop- en belydende lidmate (Almanak 1996). Intussen het ons in 2014 ‘n enkele gemeente met 557 doop- en belydende lidmate geword. Hierdie inkrimping is ‘n landswye tendens. ‘n Gonswoord van ons tyd sê hierdie tendens is nie volhoubaar nie.

Die tendens moet omgekeer word. Kerkinkrimping moet stop. Kerkgroei moet ontwikkel. Vandaar dat kerkgroeibediening tans in die GKSA op agenda is. Vandaar hierdie teks. Vandaar vanmiddag se program. Vandaar vanaand se gesamentlike Hervormingsdiens.

Kerkgroeibediening vra dat ons in drie rigtings fokus: op God, op die mense van die tyd waarin ons leef en elkeen van ons veral ook op onsself. Ons tema is: Ootmoedig voor die groot God wat alles weet en oral is. Saam met Dawid fokus ons vanoggend in drie rigtings. Continue reading “(2015 11 01 1e) Ootmoedig voor die groot God wat alles weet en oral is Ps 139 veral v23tot24 ♪”