(2017 01 22 1e) Volg Jesus en openbaar sy gesindheid Fil 2 v 3tot11 veral v5 ♪

Oë gerig op Jesus Christus, toegewy om Hom te volg”. Wat vra hierdie visie van ons as gemeente? Wat vra hierdie visie van my? Wat kos dit my om Jesus te volg?

Dit klink na ‘n vreemde vraag. Jesus sit immers in die ereposisie aan die regterhand van die Vader. Hy is vol majesteit en heerlikheid. Hy regeer oor alles en almal. Enigeen sal daar wil kom!

Die pad na daardie ereposisie was vir Jesus Christus uiters moeilik. Om daar te kom, moes Hy deur die diepste moontlike vernedering heen loop. Dit kon Hy doen, omdat Hy die regte gesindheid gehad het. Ons fokusgedeelte sê dat ons dieselfde gesindheid moet hê.

Is jy bereid om dieselfde pad as Jesus Christus te loop? Is jy regtig bereid om dieselfde gesindheid as dié van Jesus te openbaar? Voordat ek en jy antwoord, is dit nodig dat ons goed kyk na wat dit van ons vra om Jesus Christus te volg en sy gesindheid te hê. Ons let op (1) sy gesindheid en ons s’n; (3) Dryfvere en (4) verhoging as uiteinde.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 01 22 1e) Volg Jesus en openbaar sy gesindheid Fil 2 v 3tot11 veral v5 ♪”

(2016 09 18 1e) Jy moet liefhê en leef as mens van die dag Rom 13 v8tot14 ♪

Skuld laat ‘n mens wakker skrik – papnat van die sweet. Dit gebeur met die boer as die droogte sy derde agtereenvolgende oes laat misluk; met die man wat sy werk verloor het; met die ouer wat nie weet hoe gaan hy sy kind se verhoogde klasgelde betaal kry nie; …

Uit praktiese ervaring kan ons saam met die apostel stem: Julle moet niemand iets verskuldig wees nie … (Rom 13:8). Die oudstes onder ons sal sê: “Ek het dit my lewe lank gedoen.” Die wat ietwat jonger is, sal ‘n woord byvoeg: behalwe – “behalwe vaste eiendom”. Vandag se pryse maak dat niemand meer ‘n voertuig anders kan koop nie, as op skuld. Ons teks het ook ‘n behalwe in: Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê (Rom 13:8). Daar is skuld wat elke kind van die Here moet aangaan: jy skuld jou medegelowige dit om hom / haar lief te hê. In watter mate aanvaar jy hierdie liefdeskuld op jou persoonlike rekening?

Wie die liefdeskuld aanvaar, is nie daarmee by sy finale bestemming as gelowige nie. Ons is nog op pad daarheen. Langs daardie pad moet ek en jy by tye kies tussen dag en nag. Ons tema: Jy moet liefhê en leef as mens van die dag. Ons let agtereenvolgens op ons groot (1) skuld, (2) motivering en (3) verantwoordelikheid.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

 

Continue reading “(2016 09 18 1e) Jy moet liefhê en leef as mens van die dag Rom 13 v8tot14 ♪”

(2016 09 11 1e) Hardloop die geloofswedloop gelowig, enduit, voluit Heb 12 v1tot3 ♪

Die tyd vir die 400m vir mans finaal het aangebreek. Wayde van Niekerk het sy sweetpak uitgetrek; sy plek in die buitenste laan ingeneem. Soos die ander atlete is hy aan die toeskouers voorgestel. Hy het in die wegspringblokke gesak. Die skoot het geklap. Die kommentator het verwag dat Wayde gaan verslap. Hy trek egter onder sy teenstanders uit. ‘n Wêreldrekord spat.
Ons fokusgedeelte teken die geloofswedloop van die Christen. In Wayde se plek neem ek en jy deel. In ons geloofswedloop is daar toeskouers; goed wat ons spoed kan vertraag wat ons moet afgooi; ons kan moeg word; ons kan tou opgooi; net dié wat enduit volhard, bereik die wenpaal.
Die prentjie wys die groot Kampioen wat ons voor oë moet hou: Jesus Christus. Hy het die voorbeeld gestel van hoe ons moet hardloop. Meer as dit: as ons Verlosser waarborg Hy dat ons die lint sal breek. Continue reading “(2016 09 11 1e) Hardloop die geloofswedloop gelowig, enduit, voluit Heb 12 v1tot3 ♪”

(2016 09 04 1e) Waarom en hoe ons gee 2 Kor 8 v9tot15 ♪

Ons staan as Gereformeerde gelowiges baie sterk op die genade waardeur God ons op grond van Christus se verdienste verlos. Is ek en jy so bewus van God se genade dat dit alles wat ons doen en sê, bepaal? Spoel sy genade deur my oor na die ander rondom my?

Ook om te kan gee, is genade wat God Drie-enig aan ons betoon. Verlede week het ons gesien wat ek het, het ek van Hom ontvang (1 Kron 29:14, 16). 2 Kor 8:1 verwys na die genade wat God aan die gemeentes in Masedonië geskenk het (:1) om, ten spyte van hul eie onderdrukking en groot armoede aan te dring om die gelowiges in Judea selfs bo hul vermoë finansieel te ondersteun.

My vermoë en gewilligheid om te gee, is genade. In die Griekse teks vind ons die woord genade op drie verdere plekke. Die 1983-vertaling gee dit elke keer weer met die woord liefdeswerk (:4, 6, 7). Die genade wat ek uit sy hand ontvang, deel ek ook uit aan diegene wat dit nodig het. Wanneer ek gee, is ook dit genade. God skenk my genade op genade.

God bewerk al die genade deur sy Gees wat in my woon en werk. Die vraag is: Volg ek en jy ten alle tye die leiding van die Gees van genade? Die Here lei ons deur sy Woord en Gees om om die regte rede en ook op die regte wyse te gee. Continue reading “(2016 09 04 1e) Waarom en hoe ons gee 2 Kor 8 v9tot15 ♪”

(2016 08 28 1e) Die Here en die gesindheid waarin ons dankoffers gee 1 Kron 29 v13tot18 ♪

Die Here toets ons hart, ons gesindheid. So het ons verlede week gehoor. Dawid sê in sy gebed waarop ons vanoggend gedeeltelik fokus dat die Here die hart ondersoek (1 Kron 29:17).

Hy pas dit toe op die goud, silwer, brons, yster en edelstene wat hyself sowel as die volk bygedra het vir die bou van die tempel van die Here. Daarmee kom my en jou dankoffers / bydraes ook in die prentjie.

Die Here verwag van ons om ons dankoffers / bydraes met ‘n opregte hart, in die regte gesindheid te gee. Vandaar ons tema: Die Here en die gesindheid waarin ons dankoffers gee. Ons let op (1) die basis van die regte gesindheid / opregtheid van hart; waaruit blyk (2) ons is totaal afhanklik van die Here
Continue reading “(2016 08 28 1e) Die Here en die gesindheid waarin ons dankoffers gee 1 Kron 29 v13tot18 ♪”