(2017 11 12 2e) Christus koop sondaars met sy bloed los Heb 9 v15 tot 28

Delf ons tot by die kern van die egpaar Josh en Vicky, Melandri en ook ons belydenis, verwoord die tema van ons fokusgedeelte dit: Net Christus se offer koop sondaars los.

Ons fokusgedeelte benut ‘n Griekse woord in twee betekenisse; in Afrikaans testament en verbond. ‘n Testament tree in werking wanneer die testamentmaker doodgaan. In die ou verbond het dierebloed gedien as offer en ook om beide volk en die tabernakel te reinig vir die ontmoeting met die Here. As enigste Middelaar en groot Hoëpriester het Christus Homself een maal en vir altyd geoffer. Sy bloed reinig sondaars en koop ons los. Ons verlossing is te danke aan Christus alleen. In ons fokusgedeelte sien ons Christus is (1) Middelaar van God se verbond en (2) Hoëpriester en volmaakte offer

Continue reading “(2017 11 12 2e) Christus koop sondaars met sy bloed los Heb 9 v15 tot 28”

(2017 11 05 1e) Ware geloof is ‘n saak van dood en lewe Gal 2 v19e tot 20 ♪

Swartmaandag het ons met ons kleredrag geprotesteer teen al die geweld en moorde – spesifiek geweld en moord op plase. Sedertdien was daar nog ‘n paar plaasaanvalle – nog mense is vermoor.

Vandat Martin Luther sy 95 stellings 31 Okt 1517 teen die kerkdeur van Wittenberg vasgenael het, het die hervorming momentum opgebou. In 1572 het Katharina de’Medici die koning oorgehaal om die protestante in Frankryk aan te val en uit te wis. Op 23 Aug 1572, Bartolomeusnag, is hiermee begin. Tussen 5000 en 8000 protestante is in die volgende weke vermoor. Baie moes ter wille van hulle geloof vlug. Sommige van ons stam uit hierdie vlugtelinge, die Franse Hugenote.

Hoe beoefen jy jou geloof? Sien jy die geloof as ‘n romantiese bootvaart op ‘n spieëlgladde dam? Word jy kwaad as iemand die bootjie begin roer? Of is jy ‘n protestant wat jou lewe op stormsee sal waag ter wille van die ware geloof? Op sosiale media is ‘n waarheid geplaas: “Moenie sê jy sal tronk toe gaan vir jou geloof as jy nie eens daarvoor kerk toe gaan nie.” Ons moet goed besef: ware geloof is in meer as een sin ‘n saak van dood en lewe. Dit is dan ook vanoggend ons tema. Ons gee aandag aan: (1) ware geloof is doodsake en (2) ware geloof en lewe.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 11 05 1e) Ware geloof is ‘n saak van dood en lewe Gal 2 v19e tot 20 ♪”

(2017 08 13 2e) Belydenishooftrekke (2) ek is sondaar wat bely, bid en beloof Ps 51♪

Ons staan stil by hooftrekke in ons belydenis. Laas Sondagaand het ons die satellietfoto van die hele Bybellandskap beskou; ‘n geheelbeeld van die boodskap van die Bybel. Die enigste troos waarmee ek en jy kan lewe en ook sterf is: “ek behoort aan Jesus Christus.” Hierdie persoonlike belydenis is opgeneem in HK 1:1.

Vanaand kyk ons na ‘n tweede hooftrek. Ons soek ‘n klein bietjie meer besonderhede – iets soos die uitsig uit ‘n passasierstraler op die kruishoogte van 10000 m.

Om in die troos dat ons aan Jesus Christus behoort te kan leef en selfs doodgaan, kan ons saam met Dawid, die sondaar, dog man na God se hart, drie dinge doen: Bely: “ek is ’n sondaar”; Bid: “verlos my in genade”; Beloof: “ek sal U dankbaar vereer”; sonde verlossing, dankbaarheid (HK 1:2). Hierdie drie dinge hoor ons by verskillende geleenthede in elke kerk van Gereformeerde belydenis: by die doop van kinders, sowel as volwassenes; die een wat belydenis van geloof aflê, bely dit; die nagmaalganger se selfondersoek bestaan uit hierdie drie hoofpunte; iemand wat nadat hy eens afgesny was weer in die gemeente opgeneem word, bevestig dat hy dit wel glo.

Hierdie drie dinge is dus ‘n besliste hooftrek in die Gereformeerde belydenis. Ons staan by hierdie drie sake stil.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 08 13 2e) Belydenishooftrekke (2) ek is sondaar wat bely, bid en beloof Ps 51♪”

(2017 08 06 2e) Belydenishooftrekke – Ons behoort aan die Here Jes 43 v1tot3 ♪

‘n Fondament van ons Gereformeerde belydenis word saamgevat in die 5 alleen-stellings: ons word uit genade alleen, deur die geloof alleen, op grond van die verdienste van Christus alleen verlos, daarom aan God alleen al die eer. Die vyfde een raak die grondslag en toetssteen van wat ons glo en bely: die Skrif alleen.

Gestel iemand sê vir jou: vat die kern van die boodskap van die Bybel in enkele sinne saam. Daarmee vra hy iets soos wat ons met die weerberigte op TV sien: ‘n satellietfoto van die RSA wat in een oogopslag die hele Suid-Afrika wys. ‘n Satellietfoto van die hele Bybel: is dit moontlik?

Ons belydenisskrifte is kort, sistematiese samevattings van wat die kerke op grond van die Bybel glo. Geen belydenisskrif is kort genoeg nie. HK 1:1 spel wel vir ons uit wat die hele Bybel in een oogopslag sê: ons enigste troos waarmee ons kan leef en selfs ook kan doodgaan, is dat ons aan Jesus Christus behoort. Vandaar ons tema: Ons behoort aan die Here.

Dit is die boodskap wat Jesaja ook in die Skrifgedeelte waarop ons fokus, oordra. Die Here se boodskap aan sy volk: Jy is myne! Jy behoort aan My! Ons fokus agtereenvolgens op: (1) die Here verras ons; (2) wat Hy doen sodat ons aan Hom kan behoort en (3) Hy verseker ons – drie maal

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 08 06 2e) Belydenishooftrekke – Ons behoort aan die Here Jes 43 v1tot3 ♪”

(2017 06 25 2e) Verlossing – pad van (8) Die vinger wat waarsku en die arm wat troos 1 Kor 10 v12tot13 ♪

Ons as Gereformeerdes bely reeds eeue lank op grond van die Skrif: ons is uit genade alleen, deur die geloof alleen, op grond van die verdienste van Christus alleen verlos. Niks en niemand kan die almagtige verlossingsdade van die lewende God uitwis nie. Dit bly staan vir tyd en ewigheid. Dit bied vir ons wat glo sekerheid.

Ons voer die sekerheid egter ‘n stap verder, tot oorgerustheid. Ons is as’t ware in ons gerustheid gesus, asof ons nie in die brandpunt van ‘n ontsaglike stryd leef nie – dié tussen die lig en die duisternis. Ons leef asof ons belydenis dat ons in sonde ontvang en gebore is en steeds sondaars bly en dat ons daarom voortdurend die felle aanslae van ons doodsvyande trek, nie meer geld nie.

Inderwaarheid behoort ons wél in ‘n vaste sekerheid te leef, sonder om ooit oorgerus te wees. Ons moet op die spandraad van sekerheid, sonder oorgerustheid loop. Daartoe geroepe om só op die spandraad van sekerheid te loop, let ons vanaand in ons fokusgedeelte op: Die vinger wat waarsku en die hand wat vertroos. Ons hoofpunte (1) Die vinger wat waarsku en (2) Die hand wat vertroos

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 06 25 2e) Verlossing – pad van (8) Die vinger wat waarsku en die arm wat troos 1 Kor 10 v12tot13 ♪”