(2017 12 31 2e) Die groot Versekeraar se versekering Joel 2 v27 ♪

Versekering is deel van ons lewe. Wanneer misdaad of ‘n ramp jou tref, dien jy jou eis in. Die versekeraar vergoed jou vir jou verlies. Wanneer jy ‘n groot operasie moet ondergaan, maak jou mediese versekering dit vir jou moontlik. Die versekeraars spog graag oor hoe getrou en maklik hulle eise uitbetaal.

Ons ervaring is meestal anders. Soms kry ‘n mens die indruk dat die versekeraars ‘n verskoning soek om nie jou eis uit te betaal nie.

Joël vertel ons van ‘n vreemde Versekeraar. Die skade is nie deur ‘n derde party veroorsaak nie. Juis hierdie Versekeraar het sy volk skade aangedoen. Hy het die sprinkaanswerms gestuur wat alles wat groen is opgevreet het.

Die Versekeraar onderneem om wel die volk te vergoed. Hulle sal weer oorvloed hê. Hulle sal weet dat Hy as Versekeraar uniek is; dat Hy hulle God is; dat hulle daarom nooit weer in die skande sal kom nie. Ons tema vanaand: Die groot Versekeraar se versekering. Hierdie tema val uiteen in twee hoofdele: (1) die Here vergoed sy volk en (2) Die Here se doel met die vergoeding

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 12 31 2e) Die groot Versekeraar se versekering Joel 2 v27 ♪”

(2017 12 31 1e) Wag op die Here en kry nuwe krag Jes 40 v31 ♪

In die supermark, in die bank, by die munisipaliteit, in verskillende staatsdepartemente … moet ons ons beurt in ‘n tou afwag.

Ons kan nie meer wag dat pres Jacob Zuma sy dag in die hof kry nie. Ons wag vir die aankondiging dat hy as staatshoof herroep gaan word.

Om te wag, is onvermydelik. Dit is deel van die lewe.

Wanneer ons om uitkoms bid, verwag ‘n mens die Here moet onmiddellik verhoor. Jy wil nie hoor jy moet wag nie.

Die opdrag: “wag op die Here” kom egter telkens in die Woord voor (vgl Ps 27:14, ‘53; 130:7; 131:3; ens). Ons fokusvers spel uit: wie op die Here wag, kry nuwe krag. Natuurlik is die implikasie: dit is die moeite werd om op die Here te wag. Die profeet gee redes hiervoor. Ons tema op die vooraand van die nuwe jaar is: Wag op die Here en kry nuwe krag. Op let op: (1) wat dit behels om op die Here te wag en (2) wat die gevolge daarvan is dat ons in vertroue op die Here wag.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 12 31 1e) Wag op die Here en kry nuwe krag Jes 40 v31 ♪”

(2017 12 17 2e) Vertrou op die Here wat omstandighede beheer Joel 1 v14 en 19tot20 ♪

Ons het ongekende politieke en ekonomiese storms beleef: Nenegate in Des 2015; die “State of Capture” rapport in Nov 2016; die een skok na die ander uit Gupta Leaks; rommelstatus … Toe nog die privatesektor kersie op die korrupsiekoek: Multi Choice; die Steinhofsage. Daar is geen einde nie. Die korrupsie tier buite beheer voort.

Die belastingbetalers steier onder die las. Werkloosheid is buite beheer. Die armstes leef in ellende.

Die profeet Joël teken ‘n sootgelyke situasie. Die volk van God het onhoudbare omstandighede beleef. Wat doen ‘n mens in sulke omstandighede? Hy roep tot die Here. Hy doen dit omdat die Here in beheer is van die omstandighede wat sy volk beleef. Ons tema: Vertrou op die Here wat omstandighede beheer 

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 12 17 2e) Vertrou op die Here wat omstandighede beheer Joel 1 v14 en 19tot20 ♪”

(2017 08 27 2e) Die Here voorsien ruim – ons kan vertrou 2 Kon 4v43btot44 ♪

Wanneer het ‘n mens genoeg? Die een wat arm is, het nooit genoeg geld nie – die een wat ryk is, ook nie. Die kind wat ‘n tyd lank honger gely het, sal alles wat voorkom, verorber. Nooit sal hy voel hy het genoeg nie. Die ma van ‘n tienerseun besef al die kos is nie genoeg vir haar seun nie. Hy bly honger.

Elisa se slaaf het soos ‘n tienerseun se ma gevoel toe Elisa hom opdrag gee: “Gee dit vir die mense om te eet.” Hy het gepraat van die twintig garsbrode en vars koringare wat die man van Baäl-Selisa aangebring het. Een mens moes drie garsbrode eet om versadig te word. In die slaaf se skoene sou ons ook sê: “Hoe kan ek die bietjie kos aan ‘n honderd man voorsit?” Twintig garsbrode was nie eens genoeg om ‘n honderd man lus te maak nie.

Die profeet se antwoord gee ons weer in vanaand se tema: Die Here voorsien ruim – ons kan vertrou. Ons let op twee hoofgedagtes: (1) genoeg vir 100 manne; (2) genoeg vir ons

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 08 27 2e) Die Here voorsien ruim – ons kan vertrou 2 Kon 4v43btot44 ♪”

(2017 08 27 1e) Bemoedig mekaar in vertroue op die Here Jes 41 v5tot10 ♪

Soms loop alles verkeerd. So kan ‘n mens partykeer voel. Iemand wat jou dan moed inpraat, laat jou sommer dadelik beter voel. Miskien het jy daarna ontdek: niks het eintlik verander nie. Alles is steeds verkeerd. Meteens is jy terug in die put van moedeloosheid – net dieper.

Dit was die ervaring van die eilande en eindes van die aarde waarvan Jesaja praat. Koning Kores van Persië was uit die Ooste in aantog. Die een koninkryk na die ander het voor die aanslag van sy magte geval. Vrees het dié wat besef het hy is op pad na hulle toe, gevul. Toe praat die mense mekaar moed in. Die Here het gewaarsku dit sou niks beteken nie. Die rede? Die volke het nie hulle toevlug na Hom toe nie geneem nie, maar na gode wat hulle self gemaak het.

Die Here spreek toe sy volk direk aan. Hulle hoef nie bang te wees nie. Hulle is sy eiendom. Hy hou hulle vas. Hy bly by hulle.

Jesaja stel die ander volke teenoor God se volk. Die ander het mekaar moed ingepraat en in afgodery volhard. Sy volk moes op Hom vertrou. Die koers wat die Here, in teenstelling met die ander volke vir sy volk aandui, is: Bemoedig mekaar in vertroue op die Here. Ons fokusgedeelte sien ons (1) die Here skets die ander volke se optrede en (2) gee vir sy volk versekeringe

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 08 27 1e) Bemoedig mekaar in vertroue op die Here Jes 41 v5tot10 ♪”