(2016 04 10 1e) God se nee voor sy ja Rigt 10 v14tot16 ♪

Was jy al so diep in die nood dat jy eenvoudig moes bid? Die spreekwoord sê: nood leer bid! Is dit reg om in jou nood te bid? Natuurlik! Die Here maak Homself in sy Woord aan ons bekend as die God wat ‘n mens in jou benoudheid help (kyk bv na Ps 46:2; Jes 59:1; Ps 34:5 – 7; Matt. 7:7, 8). Daar is net een slotsom: As jy benoud is, bid. As jou nood hoog is, bid!

In ons fokusgedeelte is die Israeliete se nood hoog. Hulle doen toe die regte ding. Hulle bid. Hulle roep tot die Here. Toe die skok: Die Here sê vir hulle: “Nee!” Hy stuur hulle weg van Hom af na die afgode toe. Tog is die Here se finale antwoord – soos ‘n mens verwag – “Ja!” God het goeie rede wanneer Hy sê: “Nee!” Al is dit allermins vanselfsprekend, kan ons tog reken op sy “Ja!” Continue reading “(2016 04 10 1e) God se nee voor sy ja Rigt 10 v14tot16 ♪”

(2016 02 07 1e) Kerkgroeibediening: Bid vir gelowiges Ef 3 v14tot21 ♪

Bid jy nog? Bid jy genoeg? Dink hy dit is regtig nodig om te bid?

Hoe begin jy bid? Hoe lyk jy wanneer jy bid? Waarvoor bid jy? Maak dit verskil dat jy bid?

In ons teks is ‘n man aan die woord wat meer as enigiemand anders gedoen het om die boodskap van Jesus Christus oor die hele wêreld uit te dra. Opmerklik is die aantal kere wat hy in hierdie brief die werkwoord, bid, gebruik (Ef 3:13, 20; 4:1; 6:18). Ons kyk na die antwoorde op die vrae hierbo soos wat dit in ons teks na vore kom. Continue reading “(2016 02 07 1e) Kerkgroeibediening: Bid vir gelowiges Ef 3 v14tot21 ♪”