(2017 10 15 2e) Ware profesie en die eer vir die oorwinning Rigt 4 v9 ♪

Wat is die vrou se plek in God se plan? Die antwoord kry ons in die volgende weke in God se Woord.

Lappidot se vrou, Debora, verskyn as een van die vroeë rigters op die toneel. Sy was ook ‘n profetes (Rigt 4:4). Sy het Barak laat roep en hom in die naam van die Here beveel om met tienduisend man teen generaal Sisera op te trek. Hy was bereid om te gehoorsaam, maar op voorwaarde: Debora moes saamgaan slagveld toe! Sy het voorwaardelik ingewillig (Rigt 4:9).

Benewens die ware profete het verskeie vals profete oor die eeue heen in Israel opgetree. Die antwoord op drie vrae bepaal of ‘n mens te make het met ‘n ware profeet:

  • is die profesie vervul?

  • op wie word daar gefokus: op die mens, of op die Here God?

  • wie kry die eer vir die oorwinning?

Die antwoord op hierdie vrae werp lig op die vrou se plek in God se plan. Vandaar ons tema: Ware profesie en die eer vir die oorwinning. Ons let op twee fasette: (1) Debora verskyn op die toneel en (2) die eer vir die oorwinning.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 10 15 2e) Ware profesie en die eer vir die oorwinning Rigt 4 v9 ♪”

(2017 05 28 1e) Betrokkenheid – Die swak sterke, instrument van God Rigt 15 v1tot20 ♪

Is ek geskik om instrument van God te wees? So kan iemand vra. Jesus Christus was by uitstek dié mees geskikte instrument van God.

Gemeet aan Jesus kon ‘n mens beswaarlik ‘n minder geskikte instrument kry as die sterkman van die Bybel, Simson. Tog was hy. Wat het van hom ‘n geskikte instrument van God gemaak? Natuurlik was hy eenvoudig tot God se beskikking. Meer was egter nodig: Die Gees van die Here het Simson sterk gemaak (Rigt 15:14; kyk ook na 13:25; 14:6, 19).

Is jy ‘n geskikte instrument van God? Maak nie saak wat jou goeie en swak eienskappe is nie, die enigste vraag is: Is jy tot God se beskikking? As jy is, gee Hy ook jou die krag en toerusting wat jy nodig het om jou roeping te vervul deur sy Gees wat in jou woon (Rom 8:9). Ons tema: Die swak sterke, instrument van God. Ons fokus op die volgende hoofsake: (1) Anders as Jesus en sy leringe en (2) Instrument van God

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ► 

Continue reading “(2017 05 28 1e) Betrokkenheid – Die swak sterke, instrument van God Rigt 15 v1tot20 ♪”

(2016 06 05 2e) Gebruik die gawes van die Here soos Hy wil Rig 14 v4 en 16 v30

 

Inleiding

Het jy al gewonder: Kan die Here my in sy diens gebruik?

Simson was ‘n alleenkind, selfgesentreerd, impulsief, wraaksugtig en selfs bloeddorstig. Die heidenvroue was vir hom onweerstaanbaar. As werktuig moes Hy van geboorte af lewenslank aan die Here toegewy leef. As simbool van sy toewyding aan die Here moes sy hare deur sy lewe ongeskeer bly. Vir die vervulling van sy roeping was sy buitengewone krag onontbeerlik. Dit het die Here vir hom gegee.

Ons weet uit die Woord dat die Here so aan elke lid van die liggaam van Christus, elke lidmaat van die gemeente van die Here, een of meer gawes van sy Gees gee met die oog op die vervulling van elkeen van ons se roeping in die gemeente van die Here (1 Kor 12:7).

Hoe gebruik die Here my met my temperament en persoonlikheid; met my sterk en swak punte; met die toerusting wat Hy vir my gee? Ons roeping is: Gebruik die gawes van die Here soos Hy wil. Ons gee aandag aan twee fasette: (1) Die Here gee die gawes wat sy kerk nodig het en (2) Hy bepaal hoe ons sy gawes gebruik. Continue reading “(2016 06 05 2e) Gebruik die gawes van die Here soos Hy wil Rig 14 v4 en 16 v30”

(2016 06 05 1e) Heilig voor die Here Rig 13 v1 tot 13 en v21 – 25 en 1 Kor 11 v23 tot 29

Elke keer wat ons gereed maak om ons plek aan die tafel van die Here in te neem,  doen ons dit met huiwering, vanweë die waarskuwing dat ‘n mens, deur dit te doen, skuldig kan wees  aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here; dat ‘n mens ‘n oordeel oor homself kan bring deur van die brood te eet en wyn te drink.

Luister ons na die formulier vir die heilige Nagmaal, is dit duidelik dat  iemand wat onrein is vanweë volharding in die sonde, nie daaraan mag deelneem nie. Die Nagmaal is ‘n maaltyd waarin die heiligheid van die kerk en die kind van die Here aan die orde is.

Vanoggend is die boodskap dan ook: heilig voor God. Ons let op twee gedeeltes wat dit na vore draai: (1) Simson wat aan God gewy, dus heilig voor God sou wees, maar ook (2) die Nagmaalganger en sy gereedheid, dus ook sy heiligheid.

Opvallend is dat wyn in beide gevalle van die heiligheid van ‘n mensekind ter sprake kom. In Simson se geval moes hy, as een wat aan God gewy was, hom onthou van die gebruik van, onder andere, wyn. In die geval van die nagmaalganger moet ‘n mens jouself beproef sodat jy op ‘n waardige wyse wyn aan die nagmaalstafel kan drink. Continue reading “(2016 06 05 1e) Heilig voor die Here Rig 13 v1 tot 13 en v21 – 25 en 1 Kor 11 v23 tot 29”

(2016 04 10 1e) God se nee voor sy ja Rigt 10 v14tot16 ♪

Was jy al so diep in die nood dat jy eenvoudig moes bid? Die spreekwoord sê: nood leer bid! Is dit reg om in jou nood te bid? Natuurlik! Die Here maak Homself in sy Woord aan ons bekend as die God wat ‘n mens in jou benoudheid help (kyk bv na Ps 46:2; Jes 59:1; Ps 34:5 – 7; Matt. 7:7, 8). Daar is net een slotsom: As jy benoud is, bid. As jou nood hoog is, bid!

In ons fokusgedeelte is die Israeliete se nood hoog. Hulle doen toe die regte ding. Hulle bid. Hulle roep tot die Here. Toe die skok: Die Here sê vir hulle: “Nee!” Hy stuur hulle weg van Hom af na die afgode toe. Tog is die Here se finale antwoord – soos ‘n mens verwag – “Ja!” God het goeie rede wanneer Hy sê: “Nee!” Al is dit allermins vanselfsprekend, kan ons tog reken op sy “Ja!” Continue reading “(2016 04 10 1e) God se nee voor sy ja Rigt 10 v14tot16 ♪”