(2017 08 13 2e) Belydenishooftrekke (2) ek is sondaar wat bely, bid en beloof Ps 51♪

Ons staan stil by hooftrekke in ons belydenis. Laas Sondagaand het ons die satellietfoto van die hele Bybellandskap beskou; ‘n geheelbeeld van die boodskap van die Bybel. Die enigste troos waarmee ek en jy kan lewe en ook sterf is: “ek behoort aan Jesus Christus.” Hierdie persoonlike belydenis is opgeneem in HK 1:1.

Vanaand kyk ons na ‘n tweede hooftrek. Ons soek ‘n klein bietjie meer besonderhede – iets soos die uitsig uit ‘n passasierstraler op die kruishoogte van 10000 m.

Om in die troos dat ons aan Jesus Christus behoort te kan leef en selfs doodgaan, kan ons saam met Dawid, die sondaar, dog man na God se hart, drie dinge doen: Bely: “ek is ’n sondaar”; Bid: “verlos my in genade”; Beloof: “ek sal U dankbaar vereer”; sonde verlossing, dankbaarheid (HK 1:2). Hierdie drie dinge hoor ons by verskillende geleenthede in elke kerk van Gereformeerde belydenis: by die doop van kinders, sowel as volwassenes; die een wat belydenis van geloof aflê, bely dit; die nagmaalganger se selfondersoek bestaan uit hierdie drie hoofpunte; iemand wat nadat hy eens afgesny was weer in die gemeente opgeneem word, bevestig dat hy dit wel glo.

Hierdie drie dinge is dus ‘n besliste hooftrek in die Gereformeerde belydenis. Ons staan by hierdie drie sake stil.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 08 13 2e) Belydenishooftrekke (2) ek is sondaar wat bely, bid en beloof Ps 51♪”

(2017 06 11 2e) Verlossing – pad van (6) God skenk geregtigheid Ps 143 v2

Sonde en sondigheid is ongewilde woorde. Niemand wil dit hoor nie. Moet dit net nie waag om iemand met sy sonde te konfronteer nie. ‘n Mens is gewoonlik reg in jou eie oë.

Dawid bid: niemand wat leef, is voor U onskuldig nie! In sy gebed konfronteer hy homself, maar ook vir my en jou met ons ongeregtigheid. Sy gebed gaan teen ons grein in. Erkenning van ons ongeregtigheid voel te veel na die aanvaarding van hopeloosheid.

Die teendeel is egter waar. Die erkenning van ongeregtigheid bied geleentheid om die Here te vra om genade, verlossing en leiding. Dit doen Dawid in die boetelied, Ps 143. Ook ons kan dit hom doen en saam met Dawid ontdek: God skenk geregtigheid in genade.

Hierdie boodskap het, by wyse van spreke, twee sye waarop ons agtereenvolgens fokus: aan die een kant fokus ons op onsself en daarna op die Here ons God.  Continue reading “(2017 06 11 2e) Verlossing – pad van (6) God skenk geregtigheid Ps 143 v2”

(2017 03 12 2e) Wat van … (7) Die goddelose beleef voorspoed en die gelowiges teenspoed Ps 73

Ons het in die afgelope paar jaar beleef dat lidmate, gelowiges, verskillende soorte kanker kry. Sommige het infeksies na operasies opgedoen. Party het gesond geword. Ander het die stryd verloor. Gelowiges in besighede raak in finansiële knyp. Gelowiges verloor hulle werk, beleef huwelikskrissise, probleme met kinders, sukkel met skoolwerk …

Aan die ander kant beleef ongelowiges voorspoed. Die psalmdigter teken hulle voorspoed: Hulle het geen kwellings, sorge en teenspoed nie. Hulle is sterk en gesond. Hulle is aanmatigend teenoor hul medemens en God. Niks laat die goddelose mense van koers verander nie. En hulle ervaar net voorspoed (Ps 73:4 – 12).

Moet dit nie juis andersom wees nie? Gelowiges behoort tog voorspoed te ervaar. Hierdie boodskap klink so vanselfsprekend, dat ‘n hele teologie ontstaan het wat wêreldwyd uit Amerika uitgevoer word: die voorspoedsteologie (prosperity gospel). Mense drink hierdie teologie gretig in.

Die probleem van teenspoed wat gelowiges tref, is allermins nuut. Eeue gelede het die digter van Ps 73 byna koers verloor oor dieselfde probleem. Hy het die goddelose hulle voorspoed beny. Sy eie teenspoed het hom diep laat twyfel.

Tog het die lig vir hom opgegaan. Hy het perspektief gekry. Ons neem drie verskillende perspektiewe onder die loep: (1) op die probleem; (2) verandering daarin en (3) die volledige perspektief. Continue reading “(2017 03 12 2e) Wat van … (7) Die goddelose beleef voorspoed en die gelowiges teenspoed Ps 73”

(2017 01 01) Gebed om leiding en herstelde gemeenskap Ps 43 v3tot4 ♪

2017 is in ‘n newel van onsekerheid gehul. Die regerende party gaan ‘n nuwe partypresident aanwys. Die tekens van wat ons van die huidige president kan verwag, is allermins positief. Die swaard van ekonomiese afgradering na rommelstatus hang dreigend oor ons.

In onsekerheid kan ‘n mens wonder: “Waar is die Here? Wat is sy rol?” Een sekerheid wat geen gelowige in onseker omstandighede kan of wil prysgee, is die sekerheid dat God by ons is, dat Hy ons sal lei. Ons wil uiteindelik elke stukkie onsekerheid agter die rug kan kry en in vertroue die pad vorentoe aanpak.

Die digter van Ps 42 – 43 het net so gevoel. In sy onsekerheid bid hy dat die Here hom sal lei en dat Hy gemeenskap met die digter sal herstel.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 01 01) Gebed om leiding en herstelde gemeenskap Ps 43 v3tot4 ♪”

(2016 10 09 2e) Net wat die Here seen het blywende waarde Ps 127 v1tot2 ♪

Waaraan gee jy die meeste aandag? Waarvoor doen jy die meeste? Is jy seker van die Here se seën op dit waaraan jy die meeste aandag gee en die meeste doen?

Baie antwoord: ons huishouding draai rondom ons kinders – hulle toerusting vir die akademie, sport en naskoolse studie. Dit vereis dat ons baie hard moet werk. Ons probeer ook nog om ons woonplekke te beveilig sodat die misdaadgolf ons nie verswelg.

Opmerklik: ons fokusgedeelte handel oor ons bouprojekte, veiligheid en harde werk. Elke keer is die uitspraak: dit is tevergeefs – as die Here se seën nie daarop rus nie. Die boodskap van ons fokusverse is: Net wat die Here seën, het blywende waarde. Dit word toegepas op: (1) die bou van ‘n huis; (2) Beveiliging en (3) ons harde werk

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 10 09 2e) Net wat die Here seen het blywende waarde Ps 127 v1tot2 ♪”