(2016 11 20 1e) Die Dienaar van die Here kom verras ons Jes 42 v1tot9 ♪

‘n Verrassing is altyd lekker. Kersfeestyd is ‘n tyd van verrassing – partykeer ‘n geskenk, ander kere kuiermense. Die boodskap van Kersfees is dat God ons verras! In ons fokusgedeelte sê die Here hoedat Hy sy volk gaan verras met sy Dienaar. Ons vind hier ‘n drievoudige Goddelike verrassing: (1) die verrassende harmonie in sy Naam; (2) die verrassende wyse waarop Hy sy Taak verrig en (3) God se verrassende waarborg

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 11 20 1e) Die Dienaar van die Here kom verras ons Jes 42 v1tot9 ♪”

(2016 09 25 1e) Die groot Koning se Feesmaal Jes 25 v6tot9 ♪

Vanoggend se fokusgedeelte handel oor ‘n feesmaal vir die nasies. Ons het ook oor die Here as Koning en sy koninklike fees gesing. In die feesmaal is daar die beste om te eet en te drink: die beste kos en goed verouderde wyn.

Ons gaan as gemeente Nagmaal vier. Ons eet ‘n blokkie brood en drink ‘n slukkie wyn. Is dit nie eerder afskeepkos nie?

Die Nagmaal is allermins afskeepkos. Dit is in die volle sin van die woord ‘n feesmaal – met die beste moontlike brood en wyn. Ons tema vanoggend is: Die groot Koning se feesmaal Ons let op: (1) die feesmaal en (2) die feesgangers.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 09 25 1e) Die groot Koning se Feesmaal Jes 25 v6tot9 ♪”

(2016 02 14 2e) Buig bly voor die Kind wat Koning is Jes 9 v5 ♪

Ons beleef tans groot ontstuimigheid. Twiets, T-hemde en geverfde gesigte haal die voorblaaie. Universiteitsowerhede reageer òf heeltemal belaglik, òf glad nie. Ekonomiese onsekerheid heers. Die land het leierskap nodig, maar in die parlement heers chaos. Onsekerheid is groot.

Dit het in Jesaja se tyd sleg met God se volk gegaan. Die Assiriërs van wie die koning van Juda, Agas, sy bondgenoot wou maak (2 Kon 16:7; Jes 7:17), het reeds die gebiede van die Noordelike koninkryk se stamme, Sebulon en Naftali ingeneem. Onsekerheid was aan die orde van die dag.

Watter boodskap is in ontstuimigheid en onsekerheid nodig? ‘n Sterk leier wat ons kan vertrou? Sal dit ons bly maak?

Die Here verras ons met ’n Kind wat Koning is. Ons tema: buig bly voor die Kind wat Koning is. Continue reading “(2016 02 14 2e) Buig bly voor die Kind wat Koning is Jes 9 v5 ♪”

(2015 11 29 1e) God beloof ‘n Koning wat volmaak regeer Jes 11 v1tot5 ♪

Die Stomp van ‘n afgekapte boom slaan ‘n troostelose prentjie. ‘n Era – soms eeue – het tot ‘n einde gekom. Die skuiling van diere en mense teen die son en onweer is daarmee heen. Voëls wat veiligheid daarin gevind het, moet elders neste bou en eiers uitbroei. Vandag weet ons ‘n hele ekosisteem gaan met die val van ‘n boom tot niet. God kies dit as ‘n prentjie van sy volk wat Hy met sy oordeel tref oor hulle opstand teen en ongehoorsaamheid aan Hom.

Tog is die stomp van die boom in ons fokusverse nie net troosteloos nie. ‘n Oënskynlik dooie stomp hout van die boom het oorgebly (Jes 6:13b). Dit blyk: die stomp is nie dood nie. Daar is nog lewe! ‘n Takkie sal, volgens die profeet, daaruit spruit en ‘n loot uit die wortel begin groei en uiteindelik vrug dra.

Dit is duidelik dat hierdie takkie iemand is uit geslag van die groot koning van Israel, Dawid. Soos Dawid, sal Hy goed regeer, nog meer, hy sal volmaak regeer. Die burgers van elke land sou graag die vervulling wou sien en beleef van ‘n regeringshoof wat volmaak regeer.

Ons weet: hierdie belofte van die Koning wat, as nakomeling van Dawid, volmaak regeer, is en word in Jesus Christus vervul. Ons tema: God beloof ‘n Koning wat volmaak regeer. Ons teks bring na vore: (1) die eenvoudige oorsprong; (2) die besondere toerusting en (3) die regering van die beloofde Koning Continue reading “(2015 11 29 1e) God beloof ‘n Koning wat volmaak regeer Jes 11 v1tot5 ♪”

(2015 10 04 1e) oudl E van Helden van ds M van Helden Kyk wie is regtig in beheer Jes 6 v1tot13 enb 2 Kron 26 v16tot23 ♪

Die preek is net in mp3-formaat beskikbaar

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool