(2017 12 31 1e) Wag op die Here en kry nuwe krag Jes 40 v31 ♪

In die supermark, in die bank, by die munisipaliteit, in verskillende staatsdepartemente … moet ons ons beurt in ‘n tou afwag.

Ons kan nie meer wag dat pres Jacob Zuma sy dag in die hof kry nie. Ons wag vir die aankondiging dat hy as staatshoof herroep gaan word.

Om te wag, is onvermydelik. Dit is deel van die lewe.

Wanneer ons om uitkoms bid, verwag ‘n mens die Here moet onmiddellik verhoor. Jy wil nie hoor jy moet wag nie.

Die opdrag: “wag op die Here” kom egter telkens in die Woord voor (vgl Ps 27:14, ‘53; 130:7; 131:3; ens). Ons fokusvers spel uit: wie op die Here wag, kry nuwe krag. Natuurlik is die implikasie: dit is die moeite werd om op die Here te wag. Die profeet gee redes hiervoor. Ons tema op die vooraand van die nuwe jaar is: Wag op die Here en kry nuwe krag. Op let op: (1) wat dit behels om op die Here te wag en (2) wat die gevolge daarvan is dat ons in vertroue op die Here wag.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 12 31 1e) Wag op die Here en kry nuwe krag Jes 40 v31 ♪”

(2017 08 27 1e) Bemoedig mekaar in vertroue op die Here Jes 41 v5tot10 ♪

Soms loop alles verkeerd. So kan ‘n mens partykeer voel. Iemand wat jou dan moed inpraat, laat jou sommer dadelik beter voel. Miskien het jy daarna ontdek: niks het eintlik verander nie. Alles is steeds verkeerd. Meteens is jy terug in die put van moedeloosheid – net dieper.

Dit was die ervaring van die eilande en eindes van die aarde waarvan Jesaja praat. Koning Kores van Persië was uit die Ooste in aantog. Die een koninkryk na die ander het voor die aanslag van sy magte geval. Vrees het dié wat besef het hy is op pad na hulle toe, gevul. Toe praat die mense mekaar moed in. Die Here het gewaarsku dit sou niks beteken nie. Die rede? Die volke het nie hulle toevlug na Hom toe nie geneem nie, maar na gode wat hulle self gemaak het.

Die Here spreek toe sy volk direk aan. Hulle hoef nie bang te wees nie. Hulle is sy eiendom. Hy hou hulle vas. Hy bly by hulle.

Jesaja stel die ander volke teenoor God se volk. Die ander het mekaar moed ingepraat en in afgodery volhard. Sy volk moes op Hom vertrou. Die koers wat die Here, in teenstelling met die ander volke vir sy volk aandui, is: Bemoedig mekaar in vertroue op die Here. Ons fokusgedeelte sien ons (1) die Here skets die ander volke se optrede en (2) gee vir sy volk versekeringe

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 08 27 1e) Bemoedig mekaar in vertroue op die Here Jes 41 v5tot10 ♪”

(2017 08 06 2e) Belydenishooftrekke – Ons behoort aan die Here Jes 43 v1tot3 ♪

‘n Fondament van ons Gereformeerde belydenis word saamgevat in die 5 alleen-stellings: ons word uit genade alleen, deur die geloof alleen, op grond van die verdienste van Christus alleen verlos, daarom aan God alleen al die eer. Die vyfde een raak die grondslag en toetssteen van wat ons glo en bely: die Skrif alleen.

Gestel iemand sê vir jou: vat die kern van die boodskap van die Bybel in enkele sinne saam. Daarmee vra hy iets soos wat ons met die weerberigte op TV sien: ‘n satellietfoto van die RSA wat in een oogopslag die hele Suid-Afrika wys. ‘n Satellietfoto van die hele Bybel: is dit moontlik?

Ons belydenisskrifte is kort, sistematiese samevattings van wat die kerke op grond van die Bybel glo. Geen belydenisskrif is kort genoeg nie. HK 1:1 spel wel vir ons uit wat die hele Bybel in een oogopslag sê: ons enigste troos waarmee ons kan leef en selfs ook kan doodgaan, is dat ons aan Jesus Christus behoort. Vandaar ons tema: Ons behoort aan die Here.

Dit is die boodskap wat Jesaja ook in die Skrifgedeelte waarop ons fokus, oordra. Die Here se boodskap aan sy volk: Jy is myne! Jy behoort aan My! Ons fokus agtereenvolgens op: (1) die Here verras ons; (2) wat Hy doen sodat ons aan Hom kan behoort en (3) Hy verseker ons – drie maal

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 08 06 2e) Belydenishooftrekke – Ons behoort aan die Here Jes 43 v1tot3 ♪”

(2016 11 27 1e) Kom, almal wat dors het … Jes 55 v1tot3 ♪

Hoor daar,” sal ‘n kind uitroep as die bekende deuntjie in die straat opklink, “roomys!” So het die iemand ook in die dorre Midde-Ooste waar God se volk gewoon het, uitgeroep: “Hoor daar, water!” as die waterverkoper se roep in die straat opklink.

Die profeet Jesaja het dit goed geken. Hy sluit daarby aan: Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook dié wat nie geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom. koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk (Jes 55:1). Die volk van God in ballingskap hoor die Here roep. Hulle en ook ons hoor sy uitnodiging, die tema van vanoggend se Woordverkondiging: Kom, almal wat dors het … Ons let op drie fasette: (1) die uitnodiging; (2) die prys is betaal; (3) die verpligting op die genooide

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 11 27 1e) Kom, almal wat dors het … Jes 55 v1tot3 ♪”

(2016 11 20 2e) Die wat regeer is in diens van die Here Jes 45 v1 en v4tot6 ♪

In die VSA is Donald Trump as president aangewys. Mense betoog daarteen – vrugteloos.Pres Jacob Zuma regeer op die oog af met een doel: om homself en sy vriende ter verryk. ‘n Mosie van wantroue is ingestel, weereens, vrugteloos. Pres Mugabe het Zimbabwe se ekonomie vernietig. Hy voer ‘n skrikbewind.Die Internasionale Strafhof het ‘n lasbrief uitgereik vir die inhegtenisneming van pres Omar Al-Bashir van Soedan weens volksmoord en oorlogsmisdade.In Sirië voer President Bashar al-Assad ‘n skrikbewind met die steun van Rusland, terwyl die westerse moondhede Al-Ashad teenstaan.ISIS (Islamitiese Staat) voer ‘n militêre tereuroorlog in veral Sirië en in Irak.

Op die oog af stuur almal onder leiding van politici af op ‘n ramp. Waar pas die Here God in hierdie prentjie? Waarom laat Hy dit toe? Speel Hy hoegenaamd ‘n rol?

Die boodskap van ons fokusgedeelte is: Die wat regeer is in diens van die Here. Ons let op twee sake: (1) Die Here regeer oor die heersers en (2) Waarom die Here regeerders in sy diens gebruik

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 11 20 2e) Die wat regeer is in diens van die Here Jes 45 v1 en v4tot6 ♪”