(2017 01 08 2e) Ons reaksie as God se boodskap ons nie pas nie Jer 38 v17tot26 ♪

Wat is die boodskap van God vir jou persoonlik? Die kern van sy boodskap is dat Jesus Christus die enigste en volkome Verlosser van sondaars is. Hierdie kernboodskap het ‘n keersy. Ek moet erken: ek is ‘n sondaar wat niks vir God kan bied nie; ek verdien die Here se straf; my enigste hoop is dat Jesus Christus die losprys vir my sonde aan die kruis betaal het. Om jou totale onvermoë, jou persoonlike bankrotskap te erken, is bykans onmoontlik. Dit gaan heeltemal teen my en jou grein in. Hoe hanteer jy dit?

Koning Sedekia het Jeremia weer ‘n keer laat haal. Hy wou hoor: Juda, Jerusalem, die landsburgers en die koning het ‘n rooskleurige toekoms, hulle moes net ‘n bietjie in hulle moeilike omstandighede vasbyt. Die Here se boodskap was egter: gee oor en julle sal lewe. Dit was Jeremia se ou boodskap. Hoe het Sedekia dit hanteer? Sy een vrees was dat enigiemand hom sou bespot. Jeremia sê vir hom sy weiering om na die Here te luister, gaan juis daarop uitloop dat hy bespot word.

Ons fokus vanaand op ons reaksie as God se boodskap ons nie pas nie. Ons let op twee fasette: (1) God stuur sy boodskap en (2) Onbedoelde gevolge van ons reaksie op die boodskap.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 01 08 2e) Ons reaksie as God se boodskap ons nie pas nie Jer 38 v17tot26 ♪”

(2017 01 01) Daar is ‘n woord van die Here Jer 37 v17tot21 ♪

Antwoord my tog, Here!” Of: “Sê tog vir my, Here!” Het jy al uit so gevra? Jy sal weet dat dit die soort vraag is wat jy vra as jy desperaat is; as jy dringend ‘n klinkklare antwoord wil hê; as jy net ‘n sprankie hoop soek in jou desperate situasie.

Presies dit was die situasie in Jerusalem. ‘n Kort tydjie was hulle omstandighede amper normaal. Die Galdeërs het hulle beleg van Jerusalem onderbreek toe hulle die Egiptiese leër gaan verdryf het. Hulle was egter terug. Die beleg sou uiteindelik tot broodgebrek lei.

In daardie kritieke tyd het koning Sedekia Jeremia, op daardie tydstip ‘n gevangene, paleis toe laat kom en hom gevra: “Is daar ‘n woord van die Here af?” Jeremia antwoord toe: “Daar is …” (Jer 37:17). Vandaar ons tema: Daar is ‘n woord van die Here. Ons let agtereenvolgens op: (1) veranderde omstandighede; (2) vrae en antwoorde

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 01 01) Daar is ‘n woord van die Here Jer 37 v17tot21 ♪”

(2016 12 18 2e) God se genadekans en ons reaksie Jer 36 v7 en v23tot26 ♪

Wie nie wil hoor nie, moet voel”, so lui die spreekwoord. Baie van ons het dit kleintyd aan die lyf gevoel.

Hoe tree die Here God op wanneer sy kinders nie na Hom wil luister nie? Twee maal in die vorige hoofstuk het die Here gesê sy volk het nie geluister na sy profete wat Hy vroeg en laat na hulle toe gestuur het nie. Sy profeet sê vir sy sekretaris, Baruk: Die Here het aangekondig dat Hy in sy gloeiende toorn hierdie volk swaar sal straf” (Jer 36:7e) – dus: “Julle wil nie luister nie, daarom gaan julle voel.”

Verrassend sê die Here vir sy volk met die gehoorprobleem: Miskien kan julle tog nog sien. Hy laat alles wat Jeremia gesê het, opteken, sodat die volk dit kan lees. Hulle kry nog ‘n kans! God verras sondaars telkens met nog ‘n kans.

Hy verwag van ons om die kanse wat Hy in genade bied, aan te gryp. Op ‘n dag is die kans wat Hy bied die allerlaaste. Ons tema: God se genadekans en ons reaksie. Ons let op drie fasette: (1) God bied ‘n genadekans en (2) Ons reaksie op sy genadekans en (3) Die Here het die laaste sê.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 12 18 2e) God se genadekans en ons reaksie Jer 36 v7 en v23tot26 ♪”

(2016 12 11 2e) Tradisie of trou – wat die Here verwag Jer 35 v14btot17 ♪

Tradisie kom van tyd tot tyd in die GKSA – ook in ons gemeente – op die tafel. Oor die afgelope paar dekades kom die volgende na vore: Oor die gebruik van die kelkie by die nagmaal, al dan nie, wat ons sing en oor die vrou in die besondere dienste gaan die paaie van die tradsionaliste en die vernuwers heeltemal uiteen. Die vraag bly – tereg – wat verwag die Here van ons?

Jeremia het die Rekabiete gaan haal, hulle saamgevat tempel toe. Daar, vir die Judeërs om te sien, het hy kanne vol wyn en bekers voor hulle neergesit en gesê: “Hier is wyn, drink dit”. Hulle het geweier. Hulle rede was ‘n tradisie wat begin het met ‘n opdrag van hulle voorvader, Jonadab, seun van Rekab.

Met watter doel laat Jeremia hierdie toneel voor die Judeërs afspeel? Watter boodskap wil die Here, wat Jeremia die opdrag gegee het om dit te doen, hiermee oordra? Verwag die Here van diegene wat aan Hom behoort om die ou tradisies te handhaaf? Vandaar ons tema met ‘n ander moontlikheid: Tradisie of trou – wat die Here van ons verwag. Ons let op: (1) die toneel in die tempel; (2) die teenstelling tussen die Rekabiete en die Judeërs en (3) die afloop.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 12 11 2e) Tradisie of trou – wat die Here verwag Jer 35 v14btot17 ♪”

(2016 04 03 2e) Maak erns met jou kant van God se verbond Jer 34 v18tot22

God se genadeverbond met ons en ons kinders, gee ons rustige vertroue. Ons weet immers niks en niemand kan ons van Hom vervreem nie. Hy is en bly ons God. Hy handhaaf sy verbond.

Die gevaar is dat ons dink dat God se verbond outomaties werk; dat dit van krag bly, al sou ons van Hom afdwaal. Die Israeliete het ook so gedink. God roep hulle in ons teks tot verantwoording. Hulle het nie hulle kant van die verbond nagekom nie. Ja, hulle het hulle bekeer en bepaalde ondernemings gemaak, maar hulle het weer van gedagte verander. Die getroue God van die verbond waarsku hulle dat hulle die gevolge daarvoor gaan dra. Hy gaan hulle straf. Die Here gebruik die beeld van die diere wat by die verbondsluiting geslag is (Gen 15:9 – 11 en 17).

Ons tema: Maak erns met jou kant van God se verbond. God se genadeverbond met ons het twee kante waarop ons agtereenvolgens let: (1) God s’n en (2) ons kant. Continue reading “(2016 04 03 2e) Maak erns met jou kant van God se verbond Jer 34 v18tot22”