Category: Deuteronomium

(2017 10 29 1e) Werk en rus is God se wil vir die mens Deut 5 v12tot15 ♪

Hierdie tyd van die jaar is gelaai met aktiwiteit. Dis eindeksamen. Jy moet by die werk alles voor die Kersvakansie klaarkry. Dis die een jaareind-afsluitingsfunksie na die ander. Elke dag is ‘n ekstra paar uur nodig en elke week nog ‘n dag of twee. Ons ervaring klop met die Israelietiese slawe s’n in Egipte wat onder die swaar werk gesug en gekreun het (Eks 2:23).

Die Here het sy volk uit Egipte bevry. Sommer gou het Hy bekend gemaak wat Hy van hulle verwag: hulle moes werk – ses dae lank. Op die sewende dag moes hulle rus (Eks 16). By Sinai het God met sy vinger op die kliptafel geskryf: ses dae moet jy werk en een dag moet jy rus (Eks 20:8 – 11). Dieselfde gebod het Hy herhaal toe die volk gereed was om die beloofde land binne te gaan. God handhaaf die ritme: ses dae werk; een dag rus. Vandaar ons tema. Ons let op die twee fasette van die ritme waarin God sy kinders wil laat lewe.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 09 17 2e) Wat ons aan die Here het en wat Hy van ons verwag Deut 10 v10tot22 ♪

Wederkerigheid is eie aan elke verhouding: ek en my hond, getroudes, verliefdes, vriende, kollegas, lede van ‘n sportspan …

Wat van ons verhouding met die Here? Natuurlik verwag ek en jy sekere goed van Hom. Die wederkerigheid eie aan elke verhouding bring elkeen van ons voor die vraag te staan: Is jy bereid om te vra: wat verwag die Here van my? Wat is sy wil vir my? Is jy bereid om te doen wat Hy van jou verwag? Is jy bereid om opofferings te maak om in te val by sy wil vir jou? Ons tema vanaand: wat ons aan die Here God het en wat Hy van ons verwag

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 09 10 2e) Belydenishooftrekke – Vermaning en versekering oor vergeet van die vebond Deut 4 v23 en 31 ♪

Onder die video’s op die internet in omloop is een van 7 ma’s, elk geklee in ‘n bloese, denimbroek en hoëhakskoene met 7 kleuters wat geblinddoek word en elk hul eie ma tussen die 7 moet kry. Elke kleuter kies sy ma onder die 7 uit.

Waarom só? Elke kind ken sy ma; weet hoe sy ma voel, hoe sy ruik; weet hoe sy ma aan hom vat … Tussen ‘n ma en haar kind is daar ‘n verhouding.

Is God die Vader vir jou so bekend soos sy ma vir die kleuter? Tussen ons en God die Vader is daar op grond van Christus se verdienste ‘n verhouding. Deur sy Gees wat in ons woon en werk, hou die Here ‘n lewende verhouding tussen ons en Hom in stand. Hy noem daardie verhouding sy verbond, sy genadeverbond.

Die gevaar bestaan dat ons verhouding met Hom verswak; dat ons selfs van daardie verhouding kan vergeet. Ons fokusverse verbind die twee woorde: vergeet en verbond. Die profeet waarsku die Israeliete van sy tyd en ons vandag om dit nie te doen nie. Hy verseker ons dat die Here van sy kant af nie sy verbond met ons sal vergeet nie. Ons let agtereenvolgens op die waarskuwing en die versekering

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 09 03 2e) Die Here bewerk ‘n veranderde hart en ‘n nuwe lewe gevul met liefde Deut 30 v6 ♪

Soms hoor ons iemand spog: “Ek is nou maar eenmaal so.” So ‘n opmerking het sekerlik ‘n positiewe sy. Dit beteken tog dat ‘n mens kan weet waar jy met so iemand staan; dat hy betroubaar is …

Die opmerking kan egter ook verskriklik negatief wees – veral uit die mond van ‘n Christengelowige. Waarom só? Dit kan beteken dat jy eenvoudig weier om afstand te doen van die baasskap van jou ou sondige natuur. Dit kan beteken dat jy die Heilige Gees bedroef of weerstaan. Dit kan beteken dat jy nie die vrug van die Gees dra nie (Gal 5:22,23), dat jy weerstand bied dat die Heilige Gees jou al meer na die beeld van Christus verander.

Pas voordat hulle die beloofde land binnegetrek het, het die Here vir sy volk gesê dat Hy hulle hart sou verander en hulle lewe met liefde sou vul. Verandering en vernuwing – ook persoonlik – is iets wat God deur sy Gees bewerk. Ons moet onder leiding van die Heilige Gees juis as veranderde mense leef. Ons tema: Die Here bewerk ‘n veranderde hart en ‘n nuwe lewe gevul met liefde

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2016 07 24 2e) Dien die enigste God heelhartig Deut 6 v4tot5

Mense is uitgesproke oor God en die gode.

  • Sommige dring aan: wees verdraagsaam teenoor alle godsdienste.

  • Ander is godsdienstig fanaties. Hulle maak sonder om te huiwer mense dood wat van hulle verskil.

Wanneer iemand daarop aandring dat die Here die enigste God is, spring altwee kampe op so een: die wat verdraagsaamheid propageer, raak verontwaardig. Die fanatici skryf so iemand af – selfs letterlik!

Die Here God sê natuurlik dat Hy die enigste God is en dat ons Hom heelhartig moet dien. Gehoorsaam ons sy opdrag, swem ons in teen die stroom van ons tyd. Hoe moet ons die eerste gebod in ons tyd nakom? Die antwoord opgesluit in ons tema is: Dien die enigste God heelhartig. Read more… »