(2017 05 28 2e) Verlossing – pad van – God spreek mense vry omdat hulle glo Rom 1 v16tot17

Op die pad van verlossing kom ons vanaand die eerste keer by menslike aktiwiteit. Ons bely: “Ek glo …” Anders as die weergeboorte waarin die mens die vernuwing wat God werk passief ontvang, glo ek en jy heel persoonlik.

Volgens ons fokusverse is die evangelie ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo en spreek God elkeen vry wat glo. In die verlossing van ‘n sondaar is sy geloof onontbeerlik. Tog is my en jou geloof nie ons aandeel aan ons verlossing uit die sonde nie. Die groot saak van die geloof is nie hoe nie, maar wat ons glo: Jesus Christus is die enigste Verlosser van sondaars. Hy het alles gedoen om ons te verlos. Ons glo dit, vind ons rus daarin. Ons aanvaar gelowig sy verdienste.

Ons tema: Verlossing – pad van (4) – God spreek mense vry omdat hulle glo Die hoofsake waarop ons let: (1) die krag van die blye boodskap van verlossing en (2) die weg daarvan

Continue reading “(2017 05 28 2e) Verlossing – pad van – God spreek mense vry omdat hulle glo Rom 1 v16tot17”

(2017 03 12 1e) Die omwenteling wat ek en jy moet ondergaan Rom 12 v1 en 2

Die mense van die ou tyd – ook die gelowiges van die Bybelse tyd – het geglo alles in die heelal draai om die aarde. In 1543 het die astronoom Kopernikus die mensdom geskok: nie die aarde nie, maar die son is in die sentrum. Saam met die ander planete draai die aarde om die son.

Die mens moes anders na homself begin kyk: hy was nie meer in die sentrum van God se skepping nie. Dit was vir die mens ‘n omwenteling. Daar word gepraat van die Kopernikaanse omwenteling of revolusie. Mense noem vandag nog ‘n radikale heroriëntasie in bv die wetenskap of die filosofie ‘n Kopernikaanse omwenteling.

Waarom het Jesus Christus aan die kruis gesterf? Die vinnige antwoord is: Hy het dit gedoen om ons uit ons sondes te verlos, om ons die ewige lewe te gee.

Is dit jou antwoord? Die meeste van ons sal daarop antwoord: “Ja!” Kyk ‘n oomblik na die skaal waar ek en jy in God se groot skepping inpas.

Dit is duidelik: die meeste van ons – ook jy – ‘n persoonlike Kopernikaanse omwenteling nodig. Elkeen van ons het nodig om te ontdek: “ek is nie in die sentrum van God se groot verlossingsdade nie.”

Paulus beskyf hierdie persoonlike Kopernikaanse omwenteling in ons fokusgedeelte. Vandaar ons tema: die omwenteling wat ek en jy nodig het. Paulus gee in die naam van die Here opdrag dat ons so ‘n omwenteling, letterlik ‘n metamorfose moet ondergaan. Hy begin deur te verklaar op grond waarvan hy die opdrag gee en sluit af met dit wat ons doel moet wees. Continue reading “(2017 03 12 1e) Die omwenteling wat ek en jy moet ondergaan Rom 12 v1 en 2”

(2017 01 15 2e) Sonde loop uit op die dood Jesus Christus bewerk lewe Rom 5 v12tot21 ♪

Sonde – ‘n woord wat mense vandag minagtend van die tafel vee. Wie iets spesifiek sonde durf noem, moet hom staal teen ‘n stortvloed persoonlike aanvalle. Mense soek verklarings of verskonings vir die sondaar. Kortom: niemand mag ‘n sondaar genoem word nie.

Volgens ons fokusgedeelte is hierdie lewenshouding gevaarlik. Dit hou nie rekening met die erns van sonde nie. God sê ook elders in sy Woord: Die loon wat die sonde gee, is die dood; die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here (Rom 6:23). Wie uit sy sonde verlos wil word, moet begin om te erken: “Ek is ‘n sondaar. Vir my sonde verdien ek die dood – die ewige dood.” Wie dít erken en uitkoms soek, ontdek: God skenk ware lewe aan die sondaar – Hy doen dit deur sy Seun. Jesus Christus bewerk lewe.

Ons tema: sonde loop uit op die dood, Jesus bewerk lewe. Ons let op: (1) die één en die Één en (2) ‘n Vergelyking tussen die een en die Een

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 01 15 2e) Sonde loop uit op die dood Jesus Christus bewerk lewe Rom 5 v12tot21 ♪”

(2016 09 18 1e) Jy moet liefhê en leef as mens van die dag Rom 13 v8tot14 ♪

Skuld laat ‘n mens wakker skrik – papnat van die sweet. Dit gebeur met die boer as die droogte sy derde agtereenvolgende oes laat misluk; met die man wat sy werk verloor het; met die ouer wat nie weet hoe gaan hy sy kind se verhoogde klasgelde betaal kry nie; …

Uit praktiese ervaring kan ons saam met die apostel stem: Julle moet niemand iets verskuldig wees nie … (Rom 13:8). Die oudstes onder ons sal sê: “Ek het dit my lewe lank gedoen.” Die wat ietwat jonger is, sal ‘n woord byvoeg: behalwe – “behalwe vaste eiendom”. Vandag se pryse maak dat niemand meer ‘n voertuig anders kan koop nie, as op skuld. Ons teks het ook ‘n behalwe in: Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê (Rom 13:8). Daar is skuld wat elke kind van die Here moet aangaan: jy skuld jou medegelowige dit om hom / haar lief te hê. In watter mate aanvaar jy hierdie liefdeskuld op jou persoonlike rekening?

Wie die liefdeskuld aanvaar, is nie daarmee by sy finale bestemming as gelowige nie. Ons is nog op pad daarheen. Langs daardie pad moet ek en jy by tye kies tussen dag en nag. Ons tema: Jy moet liefhê en leef as mens van die dag. Ons let agtereenvolgens op ons groot (1) skuld, (2) motivering en (3) verantwoordelikheid.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

 

Continue reading “(2016 09 18 1e) Jy moet liefhê en leef as mens van die dag Rom 13 v8tot14 ♪”

(2016 03 06 2e) Die koninkryk van God is n saak van geregtigheid vrede en vreugde ♪

Vanaand verskuif die klem van die Koning van God se koninkryk na die burgers daarvan en wat vir ons belangrik is. In die eerste eeu was ‘n groot vraagstuk in die kerk of die mense vleis kon eet wat aan afgode geoffer is. Sommige gelowiges het gesê ja, ‘n mens kan. Vir ander was die heeltemal onaanvaarbaar. Hulle het daaroor baklei. Paulus sê dat ons ons nie met sulke onbelangrike goed moet besig hou nie. Positief moet dit vir die burgers van God se koninkryk gaan oor dit wat in ons verhouding met God en met mekaar belangrik is. Hy spel die belangrike goed vir ons uit: geregtigheid, vrede en vrede. Al drie hierdie goed word deur die Heilige Gees bewerk.

Ons kyk vanaand eers na die koninkryk en onbelangrike sake en daarna na die wesenlike sake. Continue reading “(2016 03 06 2e) Die koninkryk van God is n saak van geregtigheid vrede en vreugde ♪”