(2017 12 24 1e) Jesus is Koning – almal moet Hom dien Matt 28 v18tot20 ♪

Die evangelie volgens Matteus begin met die woorde: Die geslagsregister van Jesus Christus, die Seun van Dawid … (Matt 1:1). Vóór alles wys Matteus Jesus aan as die seun van Dawid, as die verwagte Messias wat as Koning vanaf die troon van Dawid regeer. Sommer vroeg al het Johannes die doper gesê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom (Matt 3:2). Nadat Jesus gehoor het dat Herodes Johannes laat opsluit het, het Hy dieselfde boodskap verkondig. Hy het ‘n hele klomp gelykenisse vertel wat Hy ingelui het met die woorde: Die koninkryk van die hemel is soos …(Matt 13:24,31,44,45). Op sy dissipels se vraag wie die belangrikste in die koninkryk van die hemel is, was sy antwoord: kinders (Matt 18:2).

Ons fokusgedeelte begin met Jesus se aankondiging na sy opstanding uit die dood: Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde (Matt 28:18b). Daarmee sê Jesus dat Koning is van alles en almal in die hemel en op die aarde. Aan sy dissipels gee Hy een opdrag met ‘n paar boustene, onder andere om die mense te doop. Ook wanneer Eleana vanoggend gedoop word, doen ons dit in die erkenning dat Jesus as Koning reg en seggenskap oor haar en oor ons almal het. Ons tema: Jesus is Koning – almal moet Hom dien. Ons gee aandag aan Jesus se aanspraak, sy bevel en sy versekering.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 12 24 1e) Jesus is Koning – almal moet Hom dien Matt 28 v18tot20 ♪”

(2017 11 19 2e) Die eerste getuies van Jesus se opstanding Matt 28 v5 tot 10

Saam met sy kruisdood en begrafnis is Jesus se opstanding uit die dood en sy verskynings as opgestane Here aan verskillende mense by verskillende geleenthede volgens Paulus die belangrikste sake wat hy van God ontvang en aan die gemeente oorgedra het (1 Kor 15:3 – 8). Hy spel dit uit: as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes (1 Kor 15:17).

Om te aanvaar dat Jesus uit die dood opgestaan het, het ‘n paradigmaskuif van die mense in sy tyd – selfs van sy dissipels – gevra.

Ons kan daarvan seker wees: die eerste mense wat sou getuig dat Jesus uit die dood opgestaan het, het ‘n sleutelrol in die geskiedenis van God se openbaring vervul. Wie sou hierdie mense identifiseer? Sekerlik God self!

Vanaand se tema: Die eerste getuies van Jesus se opstanding. Deur sy Gees laat die Here vir ons bo enige twyfel swart op wit sien: vroue was die eerste getuies van een van die sleutelmomente in Jesus se verlossingswerk, sy opstanding uit die dood. Die hoofpunte waaraan ons aandag gee is: (1) Jesus se opstanding is beslissend; (2) die getuies van Jesus se opstanding

Continue reading “(2017 11 19 2e) Die eerste getuies van Jesus se opstanding Matt 28 v5 tot 10”

(2017 04 23 1e) Visie – Wie toegewy is om Jesus te volg doen wat die Vader wil Matt 21 v28tot32 ♪

Waar mense bymekaarkom – ook in die gemeente – is daar dié wat praat en dié wat doen. Ek en jy bely met die mond dat ons aan die Here behoort. Ons beloof ook dat ons ons gawes sal aanwend tot voordeel van medegelowiges en tot opbou van die koninkryk van God.

Jesus vertel ‘n gelykenis met die boodskap: doen jy wat die Vader wil hê? Jou antwoord is lewensbelangrik. Nie wat jy sê nie, maar wat jy doen bepaal of jy die koninkryk van God binnegaan.

Is jy iemand wat gesê het: “Ja!”, maar nie doen wat jy beloof het nie, het jy ‘n geleentheid om dit reg te stel: wie toegewy is om Jesus te volg, doen wat die Vader wil. Ons let op (1) die toneel wat Jesus skilder en (2) die spieël wat Hy voor ons hou

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 04 23 1e) Visie – Wie toegewy is om Jesus te volg doen wat die Vader wil Matt 21 v28tot32 ♪”

(2017 04 09 1e) Jesus sonde en menslike reaksie Matt 26 v69 tot 27 v10

Het jy al regtig jou sonde en sondeskuld vierkant in die oë gekyk? Wie sy sonde vierkant in die oë kyk, reageer daarop.

Ons fokusgedeelte speel af tydens Jesus se verhoor. Ons sien drie reaksies van mense wat vierkant voor hulle sonde te staan gekom het: Petrus het Jesus se waarskuwing onthou, uitgegaan en bitterlik gehuil. Judas het erken: Ek het gesondig. Ek het ‘n onskuldige man verraai. Desperaat het hy homself gaan ophang. Die priesterhoofde en familiehoofde het ongestoord voortgegaan met Jesus se verhoor. Hulle het ‘n skyn van behoorlikheid gehandhaaf deur Bloedgrond te koop as begraafplaas vir vreemdelinge.

As gelowige sal jy weet: sonder Jesus Christus se lyding en dood is daar geen hoop, geen voortuitsig vir ‘n sondaar nie. As drenkeling in die sondesee, gryp jy die hand wat Hy as Redder na jou uitsteek, omdat dit jou enigste kans is om te leef. In die woorde van Martyn Lloyd-Jones: “a sinner does not decide for Christ; a sinner flies to Christ in utter helplessness and despair.” Ons tema: Jesus, sonde en mense se reaksie. Ons staan stil by die hantering van sondes wat (1) op die dood uitloop en (2) wat tot lewe lei. Continue reading “(2017 04 09 1e) Jesus sonde en menslike reaksie Matt 26 v69 tot 27 v10”

(2017 04 02 1e) Jesus Christus moes, sodat ek en jy kan Matt 16 v21 tot 23

Wat is die uitstaande dae in jou kalender? Een mag sê: “my verjaardag’; ‘n ander: “my troudag”; ‘n kind mag sê: “Kersfees!”

By die Naskool het ek gevra watter naweek val in die skoolvakansie wat voorlê. Gou kom die antwoord: “Paasnaweek.” Wat gebeur tydens hierdie fees? Die vinnige antwoord: “Die paaseiers word weggesteek, dan moet ons dit soek.” Een handjie het in die lug gebly: “Ons dink aan Jesus wat aan die kruis gesterf het.” Dit is: Goeie Vrydag.

Net so belangrik as Goeie Vrydag is die Sondag in dieselfde naweek. Ons dink dan aan die werklikheid: Jesus Christus het uit die dood opgestaan. Was dit nie vir Jesus se opstanding uit die dood nie, was die laaste woord oor my en jou sonde en die dood. Goeie Vrydag en Paassondag was onvermydelike dae vir Jesus – juis vir my en jou. Vandaar ons tema: Jesus Christus moes, sodat ek en jy kan. Ons let op: (1) ‘n Nuwe fase breek aan; (2) Jesus onder verpligting en (3) menslike reaksie en Jesus se beoordeling daarvan Continue reading “(2017 04 02 1e) Jesus Christus moes, sodat ek en jy kan Matt 16 v21 tot 23”