(2017 11 26) DIE STUKKIE BROOD Joh 13 v26, 27 en 30 ♪

Oë gerig op Jesus Christus, toegewy om Hom te volg. Dit is sedert eenwording ons visie.

Ons fokusgedeelte teken die laaste ure van Jesus se aardse bediening. Johannes, gedring deur die Heilige Gees, het twee sake laat uitstaan: Jesus se voorspelling dat een van die 12 Hom sou verraai en ‘n stukkie brood. Vier maal in twee verse gebruik hy die woord “stukkie” wat in al die nuwer Afrikaanse vertalings weergegee word met “stukkie brood”.

Waar ons vanoggend nagmaal gaan vier met ‘n slukkie wyn en ‘n stukkie brood gaan ons sien hoe veelseggend die besondere stukkie brood was en dan ook is vir ons wat Christus wil volg. Voor dit let ons eers op die toneel in Joh 13.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 11 26) DIE STUKKIE BROOD Joh 13 v26, 27 en 30 ♪”

(2017 06 04 1e) Pase tot Pinkster – Jesus en ons Joh 14 v1tot7 en v15tot20 en v25tot31

Tussen die Paassondag en Pinkstersondag het 50 dae verloop. Dit was sedert die volk se uittog uit Egipte die tydperk tussen hierdie twee feeste wat die Jode in opdrag van die Here moes vier. Groot dinge het in die 50 dae aan die einde van Jesus se aardse bediening gebeur:

  • Jesus het drie dae na sy kruisiging, op Paassondag, uit die dood opgestaan.

  • Gedurende 40 dae het Hy by verskillende geleenthede aan verskillende mense verskyn. Aan die einde van hierdie tydperk het Hy sy dissipels beloof dat hulle krag sou ontvang wanneer die Heilige Gees oor hulle kom en dat hulle sy getuies sou wees (Hand 1:8).

  • Hy is voor hulle oë in die hemel opgeneem.

  • Tien dae na sy hemelvaart, op die dag van die pinksterfees, is die Heilige Gees uitgestort.

Ons fokus op die gebeure van daardie iets meer as 50 dae – van Jesus se kruisdood tot by die uitstorting van die Heilige Gees. Ons kyk ook vorentoe, na Christus wat weer kom. Hoe raak hierdie 50 dae ons, gelowiges vandag? Ons sien (1) die ontsteltenis waarvan Jesus praat en (2) Jesus se verheerliking en die koms van die Heilige Gees. Continue reading “(2017 06 04 1e) Pase tot Pinkster – Jesus en ons Joh 14 v1tot7 en v15tot20 en v25tot31”

(2017 05 21 2e) Verlossing – pad van – Uit God gebore Joh 1 v13 ♪

Wanneer iemand ‘n pad maak, skraap hulle eers die bogrond tot op ‘n bepaalde diepte weg. Die ondergrond word gekompakteer. Elke laag van die pad word gekompakteer. Hulle lê die fondament bestaande uit gruis en sand. Daarop volg die padoppervlak wat met teer meer spesifiek asfalt ook genoem bitumen geseël kan word.

Die stukkie pad vol slaggate wat toegang tot ons kerkterrein bied, se probleem lê by die asfalt / bitumen seëllaag. Sou die munisipaliteit die pad wou herstel, sal dit op hierdie tydstip waarskynlik nodig wees om die hele seëllaag te verwyder en die padoppervlak te herstel. Hulle hoef egter nie heeltemal oor te begin nie. Die fondament van gruis en sand sal nog ongeskonde wees.

Ons staan tans stil by God se pad van verlossing met sondaars. Die fondament van hierdie pad is Jesus Christus. Wie uitgekies is, is uitverkies op grond van Christus se verdienste. Dieselfde geld die roeping. Ons word daartoe geroep om in Christus as ons Verlosser en Here te glo en Hom te gehoorsaam.

Om enigsins positief op God se roeping te kan reageer, moet die sondaar ‘n totale nuwe mens word. Hy moet van voor af, letterlik van bo af (Joh 3:3), gebore word. Ons fokusvers sê hy word uit God gebore. Vanaand staan ons stil by die wonder van die wedergeboorte, die geboorte uit God. Ons beantwoord die volgende vrae: (1) waarom is die wedergeboorte nodig? (2) wat is die wedergeboorte?

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 05 21 2e) Verlossing – pad van – Uit God gebore Joh 1 v13 ♪”

(2017 05 14 1e) Betrokkenheid by mekaar en herstel van geloofsband Joh 20 v26tot28 ♪

Wat doen jy met Didimus? Klink dit vir jou na Grieks? Dit is! Didimus was die apostel Tomas se Griekse bynaam wat beteken Tweeling. Miskien was hy ‘n pessimis, miskien ‘n realis. Hy was beslis wantrouig. Toe die ander apostels vir hom sê dat Jesus uit die dood opgestaan het, het hy geëis om hom die waarheid met sy eie vingers en hande te bepaal.

Wat doen jy met iemand wat so half eenkant hou; iemand wat ‘n bietjie anders is; iemand wat miskien jou hare laat rys? Waarom so ‘n vraag? Daar is klein tekens van verandering in die gemeente. Tussen die klomp gryskoppe duik hier en daar ‘n jong gesig op. Party skakel die eerste keer by ons in. Party het eers ‘n paar wye draaie gegooi maar het besluit om terug te kom. Party is nog so klein, hulle verstaan nog geen snars van dit wat hier gebeur nie. Hulle raak moeg en geïrriteerd en gee luidkeels hulle ontevredenheid te kenne. Wat doen jy met so iemand? Kyk jy hom uit die hoogte aan, of doen jy wat eers die tien en toe ook Jesus gedoen het?

Ons fokus op betrokkenheid. Vanoggend gaan dit om betrokkenheid by mekaar en hoedat dit die geloofsband tussen ons kan herstel. Die volgende hoofsake kry aandag: (1) Didimus, die twyfelaar en (2) die twyfelaar hanteer en (3) die persoonlike belydenis

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 05 14 1e) Betrokkenheid by mekaar en herstel van geloofsband Joh 20 v26tot28 ♪”

(2017 03 05 1e) Ons weet Hy is waarlik die Verlosser van die wereld Joh 4 v39 tot 42 ♪

Waarom is jy vandag in hierdie erediens? Waarom is jy deel van die Gereformeerde Kerk Vereeniging? Baie kan sê: “my ouers het my gebring en ek het gebly”. Christos sou seker sê: “Ek het die eerste keer saam met Ansoret hierheen gekom.” Iemand sou kon sê: “dit is die plek waar ek wil wees en bly om na die Woord van God te luister en daarop te antwoord, omdat die Here my hier geplaas het”.

Die Samaritane het by die vrou van Jesus gehoor. Uiteindelik het hulle na Hom self geluister. Daarop het hulle gesê: Ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons het self na Hom geluister, en ons weet dat Hy waarlik die Verlosser van die wêreld is. Het jy al hierdie wete jou eie gemaak? Is dit jou dryfveer om in die erediens en deel van hierdie gemeente te wees? Ons tema: Ons weet Hy is waarlik die Verlosser van die wêreld. Ons let op: (1) Jesus die Verlosser van die wêreld; (2) persoonlike kennis van en geloof in Jesus Christus

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 03 05 1e) Ons weet Hy is waarlik die Verlosser van die wereld Joh 4 v39 tot 42 ♪”