(2017 11 12 2e) Christus koop sondaars met sy bloed los Heb 9 v15 tot 28

Delf ons tot by die kern van die egpaar Josh en Vicky, Melandri en ook ons belydenis, verwoord die tema van ons fokusgedeelte dit: Net Christus se offer koop sondaars los.

Ons fokusgedeelte benut ‘n Griekse woord in twee betekenisse; in Afrikaans testament en verbond. ‘n Testament tree in werking wanneer die testamentmaker doodgaan. In die ou verbond het dierebloed gedien as offer en ook om beide volk en die tabernakel te reinig vir die ontmoeting met die Here. As enigste Middelaar en groot Hoëpriester het Christus Homself een maal en vir altyd geoffer. Sy bloed reinig sondaars en koop ons los. Ons verlossing is te danke aan Christus alleen. In ons fokusgedeelte sien ons Christus is (1) Middelaar van God se verbond en (2) Hoëpriester en volmaakte offer

Continue reading “(2017 11 12 2e) Christus koop sondaars met sy bloed los Heb 9 v15 tot 28”

(2017 08 20 2e) Belydenishooftrekke – net wie glo, behaag God Heb 11v1tot6 ♪

Hoe kan ‘n nietige mens die Here wat alles en almal geskep het, tevrede stel? Hoe kan ‘n sondige mens waag om voor die Heilige God te gaan staan?

In die gedeelte wat ons saam gelees het, het ons verneem van ’n man wat die Here nie behaag het nie, maar ook van manne wat die Here wél behaag het. Wat maak die verskil tussen mens en mens? Hoe onderskei die Here tussen dié wat Hom behaag en dié wat dit nie doen nie? Die antwoord van ons fokusgedeelte is: Net wie glo, behaag God.

Dit is geen verrassing dat die geloof baie spesifiek in ons belydenisskrifte aan die orde kom. Art 22 van die NGB handel oor die regverdiging deur die geloof. ‘n Groot deel van die HK handel oor die geloof: in So 7 sien ons die geloof is noodsaaklik en wat dit behels; So 8 – 22 die inhoud van die geloof; So 22 en 23 beskryf wat geloof wel is en ook nie is nie; So 25 – 30 versterking van die geloof deur die sakramente en So 31die bewaring van die geloof deur die kerklike tug. Vanaand sê die Here in sy Woord vir ons: net wie glo, behaag God. Ons let op twee hoofsake: (1) wat geloof is en (2) geloof is onontbeerlik

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 08 20 2e) Belydenishooftrekke – net wie glo, behaag God Heb 11v1tot6 ♪”

(2017 08 06 1e) Betrokkenheid – bewaar mekaar teen gevaar Heb 3 v12tot15 ♪

Die week het ons op TV gesien hoe metertaxibestuurders ‘n Ubertaxibestuurder aanval. Lede van die polisiediens voor wie dit gebeur het, het niks gedoen nie. Almal was verontwaardig. Te meer so, omdat ‘n Uberbestuurder vroeër doodgemaak en sy voertuig uitgebrand is. Dit is tog ‘n polisiebeampte se taak om slagoffers van misdaad te beskerm. Hulle moet misdadigers arresteer. Toe ons hoor hierdie optrede van die betrokke polisiebeamptes gaan ondersoek word met die oog op moontlike tugstappe of vervolging, het ons gedink: “dit is reg!”

Nie net polisiebeamptes nie, maar ook lede van die publiek verkies om nie betrokke te raak nie. Selfs Christene bly eerder onbetrokke.

Wat sou jy in die skoene van een van daardie polisiebeamptes gedoen het? Wat sal jy doen as die een wat in die ry voor jou of agter jou sit, aangeval word?

Hierdie aanval op die een in die ry voor jou of agter jou is die werklikheid waarmee ons fokusgedeelte my en jou konfronteer. Dit is ons verantwoordelikheid om betrokke te raak en mekaar teen gevaar te bewaar. Vandaar ons tema: Betrokkenheid – bewaar mekaar teen gevaar. Die hoofpunte wat ons aandag vra is: (1) die dreigende gevaar en sy dodelike gevolge en (2) hoe ons onsself en mekaar teen gevaar kan bewaar

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 08 06 1e) Betrokkenheid – bewaar mekaar teen gevaar Heb 3 v12tot15 ♪”

(2017 07 30 1e) Leef heelhartig aan die Here toegewy Heb 12 v14tot17 ♪

Ons visie as gemeente is om Jesus met toewyding te volg. Is dit jou persoonlike visie?

My en jou antwoord op hierdie vraag is ‘n saak van lewe of dood. Ons fokusgedeelte roep my en jou daartoe op om ons vir ‘n heilige lewe te beywer. Ons moet ons dus daarvoor beywer om ons aan die Here toe te wy. Wie dit nie doen nie, sal nie die Here sien nie. Dit is dus lewensbelangrik dat ek en jy goed luister na wat die Here van sy kinders verwag.

Hy verwag dat ons onder leiding van sy Gees heelhartig toegewyd aan Hom sal leef. Ons tema is: Leef heelhartig aan die Here toegewy. Ons tema het ‘n dubbelloop. Aan die een kant is dit in lyn met ons visie waarin ons sê ons is toegewy om Jesus Christus te volg. Aan die ander kant is heiligmaking ook ‘n faset van God se pad van verlossing waaraan verskeie aanddienste gewy was. Ons let op twee hoofpunte: (1) dit waarvoor ons ons positief moet beywer en (2) die negatiewe goed waarvoor ons in ons pasoppens moet wees.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 07 30 1e) Leef heelhartig aan die Here toegewy Heb 12 v14tot17 ♪”

(2016 12 25) God praat met ons – in die laaste dae deur sy Seun Heb 1 v1tot4 ♪

God praat met ons. Net vier woorde, maar saam dra hulle aan betekenis. Wie het nog nie ervaar hoe sleg dit is wanneer iemand nie met jou praat nie? Wanneer iemand stilstuipe kry, kan dit jou onseker laat voel, jou frustreer, jou kwaad maak.

God is anders. Hy kry nie stilstuipe nie. Hy praat met ons. Ons fokusgedeelte sê: God praat met ons deur sy Seun.

God het egter nie eers deur sy Seun begin praat nie. Hy het al in die ou tyd begin praat. Hy het nog altyd gepraat en Hy bly praat. Hy het oor die eeue heen baiekeer en op baie maniere gepraat. Dit wat God wou sê, het in die ou bedeling elke keer net stuk-stuk oorgekom. God se praat deur sy Seun is volmaak. Deur sy Seun sê God alles wat Hy kan en wil sê. Wat Hy deur sy Seun sê, is ook finaal.

Ons fokusgedeelte draai hierdie fasette en veel meer na die lig. Ons tema: God praat met ons – in die laaste dae deur sy Seun. In fokus is die Seun (1) deur wie God volmaak en finaal praat; (2) wat verhewe is; (3) wat ‘n taak in die skepping en ook in sondaars se verlossing verrig.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 12 25) God praat met ons – in die laaste dae deur sy Seun Heb 1 v1tot4 ♪”