(2017 12 03 2e) Die vrou in God se plan – Die Here benut profete soos Hy wil Hand 21 v 8 tot1 ♪

Ons het ‘n vorige keer gesien dat koning Josia se afvaardiging wat die Here moes raadpleeg die twee manlike profete van sy tyd, Sefanja en Jeremia, verbygegaan en by die profetes, Gulda uitgekom het. In vanaand se fokusgedeelte sien ons die teenoorgestelde gebeur.

Paulus en sy geselskap het by Filippus oorgebly. Filippus se vier dogters het geprofeteer. Tog het hulle niks gesê oor wat vir Paulus voorgelê het nie. ‘n Profeet uit Judea, Agabus, het met woord en handeling Paulus se toekoms bekend gemaak. Eintlik het hy weinig nuut gesê (vgl Hand 20:23). Al wat sy optrede uniek gemaak het, is dat hy die reeds bekende boodskap ook met ‘n simboliese handeling oorgedra het.

Toets ‘n mens Agabus se profesie aan die verdere verloop, sien jy elemente daarvan het in vervulling gegaan, maar sommige juis nie. Die probleem van die verskille kom nie eens ter sprake nie. Waarom nie? In finale instansie is God alleen in volle beheer van die verloop van sake. Hy alleen handel. Hy gebruik mense as instrumente. Hy benut ook profete soos Hy wil.

Ons tema: Die vrou in God se plan – Die Here benut profete soos Hy wil. Ons gaan aandag gee aan die volgende hoofsake: (1) omstandighede bied moontlikhede; (2) die profesie en sy vervulling en (3) die slotsom

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 12 03 2e) Die vrou in God se plan – Die Here benut profete soos Hy wil Hand 21 v 8 tot1 ♪”

(2017 04 02 2e) Eie aan Gereformeerde geloof (1) God is in volle beheer Hand 27 v13tot44

Ons het ‘n ontstuimige week agter die rug. Die bom het Donderdagnag gebars. Ons wag in spanning op reaksie van die kant van die parlement … Wat hou die toekoms vir ons in? Wat gaan met my beleggings gebeur? Dis net vraagtekens. Alles is onseker.

Dobber ons hulpeloos rond op die stormsee? Kan die skip die storm trotseer?

Paulus was ‘n gevangene op ‘n skip op stormsee. In sy gemoed was daar geen vraagtekens nie. Hy was geensins onseker nie. Hy tree as leier na vore. Hy stel gerus. Hy het immers die boodskap gekry wat hy oordra: God is in volle beheer. Dit is vanaand ons tema. Ons let agtereenvolgens op twee fasette: (1) Planne wat op niks uitloop en (2) vertrou op die Here wat regeer in trou, genade en barmhartigheid  Continue reading “(2017 04 02 2e) Eie aan Gereformeerde geloof (1) God is in volle beheer Hand 27 v13tot44”

(2016 09 25 2e) God eis die waarheid Hand 5 v1tot11 ♪

CJ Langenhoven het die spreuk gemunt:Om doeltreffend te lieg, moenie die waarheid heeltemal omdraai nie: hou hom skuins.” Eerder as ‘n stukkie raad van ‘n wyse man is sy spreuk ‘n beskrywing van dit wat hy gesien het mense doen. ‘n Ander spreuk lui immers: “Wie die waarheid praat, hoef nie te onthou wat hy gesê het nie.”

Ons is nogal geneig om die waarheid skuins te hou. Wat is die Here se oordeel daaroor?

Ananias en Saffira was beïndruk met die Leviet, Josef, wat sy grond verkoop en die geld vir die apostels gegee het. Hulle het besluit om dit ook te doen. Hulle plan was egter om nie die hele koopsom vir die apostels te gee nie. Hulle het die waarheid skuins gedraai. Volgens die apostel Petrus het hulle vir God gelieg en die Heilige Gees uitgetart. Hulle het met hulle lewe geboet.

Waar staan ons met ons natuurlike neiging om die waarheid skuins te draai? Die boodskap van vanaand se fokusgedeelte is: God eis die waarheid. Ons let op: (1) die gebeure in die eerste gemeente; (2) die straf uitgemeet en (3) die erns van die leuen

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2016 09 25 2e) God eis die waarheid Hand 5 v1tot11 ♪”

(2016 08 07 2e) Handhaaf die eer van die Here se Naam Hand 19 v13tot17

Jesus het groot beloftes aan sy dissipels gemaak. So beloof Hy in Joh 14 dat diegene wat in Hom glo, groter dinge as Hy sal doen (:12); dat Hy dit wat ons in sy Naam vra, sal doen (:13 en :14). Op grond van hierdie beloftes gebruik mense Jesus se Naam op ‘n bepaalde wyse om bv siekes te genees en van demoniese werking te bevry.

Jesus waarsku aan die ander kant dat mense by die ingang van die koninkryk aanspraak sal maak dat hulle dit gedoen het, maar uit sy mond sal hoor: Ek het julle nooit geken nie (Matt 7:22, 23). Die derde gebod impliseer dat ‘n mens die Here se Naam kan misbruik (Eks 20:7).

In Efese het die sewe seuns van die priesterhoof Skeva onder die indruk gekom van die krag van die Naam van Jesus. Hulle het geeste in die Naam van Jesus besweer (Hand 19:13e). Skeva se seuns moes kaal en stukkend wegvlug voor die aanslag van die man met die bose gees. Die merkwaardige gebeur toe: vrees het die mense van Efese oorval en die Naam van Jesus is geprys en baie het tot geloof gekom (Hand 19:17, 18). Die Here God het die eer van sy Naam in Efese gehandhaaf.

As gelowiges is dit ons roeping om die die Naam van die Here te vereer. So kom ons positief die derde gebod na: Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie (Eks 20:7). Ons let vanaand op twee fasette: (1) Die eise van ‘n lewe tot eer van die Naam van die Here en (2) die Here handhaaf die eer van sy naam. Continue reading “(2016 08 07 2e) Handhaaf die eer van die Here se Naam Hand 19 v13tot17”

(2016 04 17 1e) My verhouding met Christus en sy gemeente 9 v3tot6

Is dit regtig belangrik om deel van ‘n gemeente te wees? Dit lyk nie asof mense in ons tyd so dink nie.

Belangriker is die persoonlike vraag: hoe lyk jou verhouding met die Here God? … en met sy gemeente? Wys jou doen en late dat die Here en sy gemeente wel vir jou belangrik is?

Sou iemand hierdie soort vrae aan Saulus stel, kon hy antwoord: “Kyk net na my ywer vir die Here en vir sy volk! Ek vervolg die klomp ketters bekend as ‘die Weg’. Dit wys tog die Here en sy volk is vir my ‘n prioriteit!”

Maar tog … Die Here het anders geoordeel – verskriklik anders. In die gebeure van ons teks gryp die verheerlikte Christus wonderbaarlik in. Hy praat oor sy eie verhouding met sy gemeente en stuur Saulus ook na die plaaslike gemeente toe. Na die ontmoeting met Jesus Christus in sy heerlikheid, het Saulus se verhouding met Hom, sowel as met sy gemeente, totaal verander.

Nogeens persoonlik: Stempel jou ontmoeting met Jesus Christus ons Verlosser en Here jou verhouding met sy gemeente? Die verheerlikte Christus se boodskap is ook op ons van toepassing. Dit gaan om my verhouding met Christus en sy gemeente. Ons gee aandag aan die gebeure en wat dit sê oor Christus se verhouding met sy gemeente en hoedat dit ons raak. Continue reading “(2016 04 17 1e) My verhouding met Christus en sy gemeente 9 v3tot6”