(2017 11 05 1e) Ware geloof is ‘n saak van dood en lewe Gal 2 v19e tot 20 ♪

Swartmaandag het ons met ons kleredrag geprotesteer teen al die geweld en moorde – spesifiek geweld en moord op plase. Sedertdien was daar nog ‘n paar plaasaanvalle – nog mense is vermoor.

Vandat Martin Luther sy 95 stellings 31 Okt 1517 teen die kerkdeur van Wittenberg vasgenael het, het die hervorming momentum opgebou. In 1572 het Katharina de’Medici die koning oorgehaal om die protestante in Frankryk aan te val en uit te wis. Op 23 Aug 1572, Bartolomeusnag, is hiermee begin. Tussen 5000 en 8000 protestante is in die volgende weke vermoor. Baie moes ter wille van hulle geloof vlug. Sommige van ons stam uit hierdie vlugtelinge, die Franse Hugenote.

Hoe beoefen jy jou geloof? Sien jy die geloof as ‘n romantiese bootvaart op ‘n spieëlgladde dam? Word jy kwaad as iemand die bootjie begin roer? Of is jy ‘n protestant wat jou lewe op stormsee sal waag ter wille van die ware geloof? Op sosiale media is ‘n waarheid geplaas: “Moenie sê jy sal tronk toe gaan vir jou geloof as jy nie eens daarvoor kerk toe gaan nie.” Ons moet goed besef: ware geloof is in meer as een sin ‘n saak van dood en lewe. Dit is dan ook vanoggend ons tema. Ons gee aandag aan: (1) ware geloof is doodsake en (2) ware geloof en lewe.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 11 05 1e) Ware geloof is ‘n saak van dood en lewe Gal 2 v19e tot 20 ♪”

(2017 08 13 1e) Dra mekaar se laste en vervul so die wet van die Here Gal 6 ♪ v1tot2

‘n Gemeente beleef selde ‘n eerste. Vandag het ons as gemeente daardie voorreg.

‘n Tyd gelede het ons begin vra dat lidmate aanbied om medewerkers te wees wat gereeld hulle broers en susters kontak en ook met die diakens, ouderlinge en die predikant skakel oor lidmate wat aan hulle toegewys is se behoeftes.

Diegene die wat vandag daarvoor beskikbaar is, gaan na die preek op versoek vir die bekendstelling na vore kom, sodat u met die een wat met u skakel of u wil besoek, bekend is. Elke medewerkers wat na vore kom, gee daarmee te kenne: ek is bereid om prakties uitvoering te gee aan die Here se opdrag in ons fokusgedeelte: dra mekaar se laste en vervul so die wet van die Here. Hierdie opdrag raak die wyse waarop ons omgaan met: (1) die sonde en (2) mekaar se laste.

Die Here se opdrag strek veel wyer as die klompie vrywillige medewerkers. Elkeen van ons moet die Here se opdrag onder leiding van die Heilige Gees nakom. 

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 08 13 1e) Dra mekaar se laste en vervul so die wet van die Here Gal 6 ♪ v1tot2”

(2016 01 10 2e) Die evangelie en vryheid

Sommige gelowiges beskou die pad van die geloof as ’n baie breë pad – ’n snelweg. Hulle doen wat hulle wil, soos hulle wil en wanneer hulle wil. Niemand moet waag om hulle aan te spreek nie.

Teenoor hulle staan ander wat die indruk wek dat hulle die pad van die geloof beskou as ’n voetpad wat deur ’n mynveld kronkel. Sit jy jou voet verkeerd, is dit met jou verby. Hulle grootste kwelvraag is of enigiets wat hulle tog durf doen, nie ’n doodsonde sal blyk te wees nie. Hulle toets hulleself en ander voortdurend aan allerlei neergelegde reëls of wette.

Wanneer ’n mens met hierdie twee teenoorgestelde benaderings tot die geloof gekonfronteer word, kan die vraag ontstaan: wat is die korrekte standpunt? Die antwoord wat die Here in sy Woord gee, is: nie een van die twee nie. Teenoor die pad van losbandigheid, aan die een kant, en die pad van reël op reël, aan die ander kant, stel die Here in sy Woord die pad van God se genade; die pad van Christelike vryheid.

Ons teks handel nie regtig oor die eerste moontlikheid nie. Kyk ’n mens na die lewe van diegene vir wie die pad van die geloof ‘n snelweg is waarop jy kan doen net wat jy wil, kan jy met die beste wil ter wêreld nie onderskeid tref tussen die pad wat hulle bewandel en die breë pad waarteen Christus ons waarsku nie. Hy het uitdruklik gesê: “Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed, en dié wat daardeur ingaan, is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou en die pad daarheen smal, en dié wat dit kry, is min” (Matt 7:13, 14). Dit is dus ongetwyfeld ‘n onaanvaarbare lewensbenadering vir iemand wat bely dat hy duur gekoop is deur die bloed van Christus.

Ons fokus op die lewensbenaderings wat wél in ons teks aan die orde is, nl die lewe van reël op reël, waarna ons stilstaan by die Christengelowige op die pad van Christelike vryheid. Continue reading “(2016 01 10 2e) Die evangelie en vryheid”