(2017 03 05 2e) Wat van … (6) tot alles in staat deur Hom wat my krag gee Fil 4 v13 ♪

Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee (Fil 4:13). Ons haal hierdie vers graag aan as ons ‘n bomenslike taak moet aanpak. Sê die Here in hierdie vers dat die almag van die Seun van God jou gaan help om sukses te behaal? Ons tema: Wat van … (6) tot alles in staat deur Hom wat my krag gee?

Die antwoord hierop kry ons deur die vers in sy verband te lees. Paulus skryf vanuit die gevangenis aan die gemeente in Filippi wat Epafroditus gestuur het om hom in sy nood by te staan (Fil 2:25). Hy het blykbaar ook ‘n bydrae vir Paulus saamgebring (Fil 4:18). Paulus betuig waardering vir die hulp, maar wys daarop dat hy geleer het om in beide goeie en slegte omstandighede reg te kom. Hy was ingestel op wat hy moes doen, nie op wat hy gedink het hy behoort te kry nie.

Hoe kan ons bo ons goeie en ons slegte omstandighede uitstyg? Paulus antwoord: Deur Christus wat ons die krag gee.

Ons benader ons tema uit twee vrae: (1) Help Christus my om bomenslike take uit te voer? (2) Help Christus my om voorspoed en teenspoed te kan hanteer?

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ► 

Continue reading “(2017 03 05 2e) Wat van … (6) tot alles in staat deur Hom wat my krag gee Fil 4 v13 ♪”

(2017 01 22 1e) Volg Jesus en openbaar sy gesindheid Fil 2 v 3tot11 veral v5 ♪

Oë gerig op Jesus Christus, toegewy om Hom te volg”. Wat vra hierdie visie van ons as gemeente? Wat vra hierdie visie van my? Wat kos dit my om Jesus te volg?

Dit klink na ‘n vreemde vraag. Jesus sit immers in die ereposisie aan die regterhand van die Vader. Hy is vol majesteit en heerlikheid. Hy regeer oor alles en almal. Enigeen sal daar wil kom!

Die pad na daardie ereposisie was vir Jesus Christus uiters moeilik. Om daar te kom, moes Hy deur die diepste moontlike vernedering heen loop. Dit kon Hy doen, omdat Hy die regte gesindheid gehad het. Ons fokusgedeelte sê dat ons dieselfde gesindheid moet hê.

Is jy bereid om dieselfde pad as Jesus Christus te loop? Is jy regtig bereid om dieselfde gesindheid as dié van Jesus te openbaar? Voordat ek en jy antwoord, is dit nodig dat ons goed kyk na wat dit van ons vra om Jesus Christus te volg en sy gesindheid te hê. Ons let op (1) sy gesindheid en ons s’n; (3) Dryfvere en (4) verhoging as uiteinde.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 01 22 1e) Volg Jesus en openbaar sy gesindheid Fil 2 v 3tot11 veral v5 ♪”

(2015 07 19 1e) Ds Dries Coetzer Is ek bereid om te leer? Fil 4 v11tot13 ♪

Hierdie preek is net in MP3-formaat beskikbaar.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool