Category: Betrokkenheid

(2017 09 17 1e) Jesus en ons aan die tafel Luk 22 v15tot20 ♪

‘n Doktersbesoek bevestig jou grootste vrees. Die werkgewer sê: “Jou diens is beëindig!” … So iets is ‘n krisis. ‘n Krisis maak ‘n mens se wêreld klein. Jy fokus heeltyd daarop.

Jesus se laaste Paasfees het aangebreek. Aan tafel het Judas nog as dissipel gesit. Hy sou opstaan om Jesus te gaan verraai. Petrus sou Hom verloën. Die volgende ure sou vir Jesus inhou: die bloedsweet in die tuin van Getsemane, sy verhoor, lyding, dood … Jesus was in ‘n krisis gedompel. Die dieptepunt sou wees dat Hy, die heilige Seun van God, met sy lewe moes boet vir ons sonde.

Jesus verras ons. In sy krisis het sy wêreld nie ingekrimp nie. Hy vier Paasfees en stel die nagmaal in aan tafel saam met sy dissipels. Hy het uitgesien om dit saam met hulle te doen. Hy verklaar die brood is simbool van sy liggaam en die wyn van sy bloed. Met twee simbole sê Jesus vir sy dissipels Hy gaan sterf. Waarom? … dit is vir julle. Hy fokus op sy dissipels.

Jesus se krisis sou ook sy dissipels s’n word. Hulle leier en leermeester was op pad weg. Hoe moes hulle hulle krisis en ons ons s’n hanteer? Jesus se antwoord: fokus op wat Hy vir ons gedoen het; fokus ook op ander wat saam met ons aan Hom verbonde is. Laat ons hierdie nagmaal vier in die gesindheid wat ons Verlosser en Here van ons verwag.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 09 03 1e) Liefde vir waarheid en vrede raak die wereld Sag 8 v14tot23 ♪

Watter verskil maak Christene vandag in die wêreld: … in Suid-Afrika; … ons hier in Vereeniging; … jy waar jy bly en werk?

Waarskynlik is die antwoord elke keer: “weinig”. Ons handhaaf ‘n lae profiel. Ons bly stil eerder as om die waarheid te praat. Ons motivering: “ter wille van die liewe vrede”. Daarmee stel ons waarheid en vrede teenoor mekaar.

Opvallend sê die Here vir sy volk dat hulle beide waarheid en die vrede moet liefhê (Sag 8:19e, 1953 en direkte vert). Die Here vertel ook sy volk kaalkop die waarheid. Hy het, in reaksie op die voorouers van sy volk wat Hom kwaad gemaak het, besluit om hulle sleg te behandel en hy het geen medelye met hulle gehad nie (Sag 8:14). Op die tydstip van Sagaria se optrede het Hy besluit om hulle goed te behandel (Sag 8:15). Hulle kon daarop reken.

Die Here se verhouding met ons moet ook ons verhoudings met mekaar kenmerk. Ons moet die waarheid onder mekaar praat en regspraak beoefen wat waar is en tot vrede lei (Sag 8:16).

Doen ons dit, sal dit die wêreld raak. Stede en nasies sal na die Here se wil kom vra. Ons tema vanoggend: Liefde vir waarheid en vrede raak die wêreld. Die hoofsake wat ons aandag vra: (1) die waarheid in die Here se verhouding met ons; (2) liefde vir waarheid en vrede in ons lewens (3) die reaksie van die wêreld

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 08 27 1e) Bemoedig mekaar in vertroue op die Here Jes 41 v5tot10 ♪

Soms loop alles verkeerd. So kan ‘n mens partykeer voel. Iemand wat jou dan moed inpraat, laat jou sommer dadelik beter voel. Miskien het jy daarna ontdek: niks het eintlik verander nie. Alles is steeds verkeerd. Meteens is jy terug in die put van moedeloosheid – net dieper.

Dit was die ervaring van die eilande en eindes van die aarde waarvan Jesaja praat. Koning Kores van Persië was uit die Ooste in aantog. Die een koninkryk na die ander het voor die aanslag van sy magte geval. Vrees het dié wat besef het hy is op pad na hulle toe, gevul. Toe praat die mense mekaar moed in. Die Here het gewaarsku dit sou niks beteken nie. Die rede? Die volke het nie hulle toevlug na Hom toe nie geneem nie, maar na gode wat hulle self gemaak het.

Die Here spreek toe sy volk direk aan. Hulle hoef nie bang te wees nie. Hulle is sy eiendom. Hy hou hulle vas. Hy bly by hulle.

Jesaja stel die ander volke teenoor God se volk. Die ander het mekaar moed ingepraat en in afgodery volhard. Sy volk moes op Hom vertrou. Die koers wat die Here, in teenstelling met die ander volke vir sy volk aandui, is: Bemoedig mekaar in vertroue op die Here. Ons fokusgedeelte sien ons (1) die Here skets die ander volke se optrede en (2) gee vir sy volk versekeringe

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 08 20 1e) Betrokkenheid – wees nederig en bereid om mekaar te dien 1 Pet 5 v5tot6 ♪

Elkeen van ons soek erkenning: die kleuter help met lomp handjies en kyk wat Mamma sê. Elkeen wil graag vir die eerstespan speel. Die student werk hard vir goeie resultate. Die werker streef na bevordering. In die kerk …

‘n Mens begin hom bekommer: Hoe kan ek erkenning kry? Wanneer kan ek dit verwag? Wat moet ek nog doen om dit te verkry? Erkenning en bekommernis is deel van ons lewe.

Die apostel skryf in die Here se Naam aan gelowiges, aan kerkmense. Wie streef na erkenning ontdek dit ontduik hom. Die pad na erkenning is een van onderdanigheid aan en nederigheid teenoor mekaar, maar bo alles teenoor God. Die erkenning sal volg wanneer God ons verhoog. En bekommernis? Dit moet ons op die Here werp. Hy sorg vir ons. Ons kry twee opdragte: (1) wees nederig en (2) werp julle bekommernisse op die Here

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 08 13 1e) Dra mekaar se laste en vervul so die wet van die Here Gal 6 ♪ v1tot2

‘n Gemeente beleef selde ‘n eerste. Vandag het ons as gemeente daardie voorreg.

‘n Tyd gelede het ons begin vra dat lidmate aanbied om medewerkers te wees wat gereeld hulle broers en susters kontak en ook met die diakens, ouderlinge en die predikant skakel oor lidmate wat aan hulle toegewys is se behoeftes.

Diegene die wat vandag daarvoor beskikbaar is, gaan na die preek op versoek vir die bekendstelling na vore kom, sodat u met die een wat met u skakel of u wil besoek, bekend is. Elke medewerkers wat na vore kom, gee daarmee te kenne: ek is bereid om prakties uitvoering te gee aan die Here se opdrag in ons fokusgedeelte: dra mekaar se laste en vervul so die wet van die Here. Hierdie opdrag raak die wyse waarop ons omgaan met: (1) die sonde en (2) mekaar se laste.

Die Here se opdrag strek veel wyer as die klompie vrywillige medewerkers. Elkeen van ons moet die Here se opdrag onder leiding van die Heilige Gees nakom. 

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »