Category: Belydenishooftrekke

(2017 08 13 2e) Belydenishooftrekke (2) ek is sondaar wat bely, bid en beloof Ps 51♪

Ons staan stil by hooftrekke in ons belydenis. Laas Sondagaand het ons die satellietfoto van die hele Bybellandskap beskou; ‘n geheelbeeld van die boodskap van die Bybel. Die enigste troos waarmee ek en jy kan lewe en ook sterf is: “ek behoort aan Jesus Christus.” Hierdie persoonlike belydenis is opgeneem in HK 1:1.

Vanaand kyk ons na ‘n tweede hooftrek. Ons soek ‘n klein bietjie meer besonderhede – iets soos die uitsig uit ‘n passasierstraler op die kruishoogte van 10000 m.

Om in die troos dat ons aan Jesus Christus behoort te kan leef en selfs doodgaan, kan ons saam met Dawid, die sondaar, dog man na God se hart, drie dinge doen: Bely: “ek is ’n sondaar”; Bid: “verlos my in genade”; Beloof: “ek sal U dankbaar vereer”; sonde verlossing, dankbaarheid (HK 1:2). Hierdie drie dinge hoor ons by verskillende geleenthede in elke kerk van Gereformeerde belydenis: by die doop van kinders, sowel as volwassenes; die een wat belydenis van geloof aflê, bely dit; die nagmaalganger se selfondersoek bestaan uit hierdie drie hoofpunte; iemand wat nadat hy eens afgesny was weer in die gemeente opgeneem word, bevestig dat hy dit wel glo.

Hierdie drie dinge is dus ‘n besliste hooftrek in die Gereformeerde belydenis. Ons staan by hierdie drie sake stil.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 08 06 2e) Belydenishooftrekke – Ons behoort aan die Here Jes 43 v1tot3 ♪

‘n Fondament van ons Gereformeerde belydenis word saamgevat in die 5 alleen-stellings: ons word uit genade alleen, deur die geloof alleen, op grond van die verdienste van Christus alleen verlos, daarom aan God alleen al die eer. Die vyfde een raak die grondslag en toetssteen van wat ons glo en bely: die Skrif alleen.

Gestel iemand sê vir jou: vat die kern van die boodskap van die Bybel in enkele sinne saam. Daarmee vra hy iets soos wat ons met die weerberigte op TV sien: ‘n satellietfoto van die RSA wat in een oogopslag die hele Suid-Afrika wys. ‘n Satellietfoto van die hele Bybel: is dit moontlik?

Ons belydenisskrifte is kort, sistematiese samevattings van wat die kerke op grond van die Bybel glo. Geen belydenisskrif is kort genoeg nie. HK 1:1 spel wel vir ons uit wat die hele Bybel in een oogopslag sê: ons enigste troos waarmee ons kan leef en selfs ook kan doodgaan, is dat ons aan Jesus Christus behoort. Vandaar ons tema: Ons behoort aan die Here.

Dit is die boodskap wat Jesaja ook in die Skrifgedeelte waarop ons fokus, oordra. Die Here se boodskap aan sy volk: Jy is myne! Jy behoort aan My! Ons fokus agtereenvolgens op: (1) die Here verras ons; (2) wat Hy doen sodat ons aan Hom kan behoort en (3) Hy verseker ons – drie maal

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »