Category: Belydenishooftrekke

(2017 09 17 2e) Wat ons aan die Here het en wat Hy van ons verwag Deut 10 v10tot22 ♪

Wederkerigheid is eie aan elke verhouding: ek en my hond, getroudes, verliefdes, vriende, kollegas, lede van ‘n sportspan …

Wat van ons verhouding met die Here? Natuurlik verwag ek en jy sekere goed van Hom. Die wederkerigheid eie aan elke verhouding bring elkeen van ons voor die vraag te staan: Is jy bereid om te vra: wat verwag die Here van my? Wat is sy wil vir my? Is jy bereid om te doen wat Hy van jou verwag? Is jy bereid om opofferings te maak om in te val by sy wil vir jou? Ons tema vanaand: wat ons aan die Here God het en wat Hy van ons verwag

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 09 10 2e) Belydenishooftrekke – Vermaning en versekering oor vergeet van die vebond Deut 4 v23 en 31 ♪

Onder die video’s op die internet in omloop is een van 7 ma’s, elk geklee in ‘n bloese, denimbroek en hoëhakskoene met 7 kleuters wat geblinddoek word en elk hul eie ma tussen die 7 moet kry. Elke kleuter kies sy ma onder die 7 uit.

Waarom só? Elke kind ken sy ma; weet hoe sy ma voel, hoe sy ruik; weet hoe sy ma aan hom vat … Tussen ‘n ma en haar kind is daar ‘n verhouding.

Is God die Vader vir jou so bekend soos sy ma vir die kleuter? Tussen ons en God die Vader is daar op grond van Christus se verdienste ‘n verhouding. Deur sy Gees wat in ons woon en werk, hou die Here ‘n lewende verhouding tussen ons en Hom in stand. Hy noem daardie verhouding sy verbond, sy genadeverbond.

Die gevaar bestaan dat ons verhouding met Hom verswak; dat ons selfs van daardie verhouding kan vergeet. Ons fokusverse verbind die twee woorde: vergeet en verbond. Die profeet waarsku die Israeliete van sy tyd en ons vandag om dit nie te doen nie. Hy verseker ons dat die Here van sy kant af nie sy verbond met ons sal vergeet nie. Ons let agtereenvolgens op die waarskuwing en die versekering

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 09 03 2e) Die Here bewerk ‘n veranderde hart en ‘n nuwe lewe gevul met liefde Deut 30 v6 ♪

Soms hoor ons iemand spog: “Ek is nou maar eenmaal so.” So ‘n opmerking het sekerlik ‘n positiewe sy. Dit beteken tog dat ‘n mens kan weet waar jy met so iemand staan; dat hy betroubaar is …

Die opmerking kan egter ook verskriklik negatief wees – veral uit die mond van ‘n Christengelowige. Waarom só? Dit kan beteken dat jy eenvoudig weier om afstand te doen van die baasskap van jou ou sondige natuur. Dit kan beteken dat jy die Heilige Gees bedroef of weerstaan. Dit kan beteken dat jy nie die vrug van die Gees dra nie (Gal 5:22,23), dat jy weerstand bied dat die Heilige Gees jou al meer na die beeld van Christus verander.

Pas voordat hulle die beloofde land binnegetrek het, het die Here vir sy volk gesê dat Hy hulle hart sou verander en hulle lewe met liefde sou vul. Verandering en vernuwing – ook persoonlik – is iets wat God deur sy Gees bewerk. Ons moet onder leiding van die Heilige Gees juis as veranderde mense leef. Ons tema: Die Here bewerk ‘n veranderde hart en ‘n nuwe lewe gevul met liefde

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 08 27 2e) Die Here voorsien ruim – ons kan vertrou 2 Kon 4v43btot44 ♪

Wanneer het ‘n mens genoeg? Die een wat arm is, het nooit genoeg geld nie – die een wat ryk is, ook nie. Die kind wat ‘n tyd lank honger gely het, sal alles wat voorkom, verorber. Nooit sal hy voel hy het genoeg nie. Die ma van ‘n tienerseun besef al die kos is nie genoeg vir haar seun nie. Hy bly honger.

Elisa se slaaf het soos ‘n tienerseun se ma gevoel toe Elisa hom opdrag gee: “Gee dit vir die mense om te eet.” Hy het gepraat van die twintig garsbrode en vars koringare wat die man van Baäl-Selisa aangebring het. Een mens moes drie garsbrode eet om versadig te word. In die slaaf se skoene sou ons ook sê: “Hoe kan ek die bietjie kos aan ‘n honderd man voorsit?” Twintig garsbrode was nie eens genoeg om ‘n honderd man lus te maak nie.

Die profeet se antwoord gee ons weer in vanaand se tema: Die Here voorsien ruim – ons kan vertrou. Ons let op twee hoofgedagtes: (1) genoeg vir 100 manne; (2) genoeg vir ons

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 08 20 2e) Belydenishooftrekke – net wie glo, behaag God Heb 11v1tot6 ♪

Hoe kan ‘n nietige mens die Here wat alles en almal geskep het, tevrede stel? Hoe kan ‘n sondige mens waag om voor die Heilige God te gaan staan?

In die gedeelte wat ons saam gelees het, het ons verneem van ’n man wat die Here nie behaag het nie, maar ook van manne wat die Here wél behaag het. Wat maak die verskil tussen mens en mens? Hoe onderskei die Here tussen dié wat Hom behaag en dié wat dit nie doen nie? Die antwoord van ons fokusgedeelte is: Net wie glo, behaag God.

Dit is geen verrassing dat die geloof baie spesifiek in ons belydenisskrifte aan die orde kom. Art 22 van die NGB handel oor die regverdiging deur die geloof. ‘n Groot deel van die HK handel oor die geloof: in So 7 sien ons die geloof is noodsaaklik en wat dit behels; So 8 – 22 die inhoud van die geloof; So 22 en 23 beskryf wat geloof wel is en ook nie is nie; So 25 – 30 versterking van die geloof deur die sakramente en So 31die bewaring van die geloof deur die kerklike tug. Vanaand sê die Here in sy Woord vir ons: net wie glo, behaag God. Ons let op twee hoofsake: (1) wat geloof is en (2) geloof is onontbeerlik

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »