Category: Preke

(2017 11 19 2e) Die eerste getuies van Jesus se opstanding Matt 28 v5 tot 10

Saam met sy kruisdood en begrafnis is Jesus se opstanding uit die dood en sy verskynings as opgestane Here aan verskillende mense by verskillende geleenthede volgens Paulus die belangrikste sake wat hy van God ontvang en aan die gemeente oorgedra het (1 Kor 15:3 – 8). Hy spel dit uit: as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes (1 Kor 15:17).

Om te aanvaar dat Jesus uit die dood opgestaan het, het ‘n paradigmaskuif van die mense in sy tyd – selfs van sy dissipels – gevra.

Ons kan daarvan seker wees: die eerste mense wat sou getuig dat Jesus uit die dood opgestaan het, het ‘n sleutelrol in die geskiedenis van God se openbaring vervul. Wie sou hierdie mense identifiseer? Sekerlik God self!

Vanaand se tema: Die eerste getuies van Jesus se opstanding. Deur sy Gees laat die Here vir ons bo enige twyfel swart op wit sien: vroue was die eerste getuies van een van die sleutelmomente in Jesus se verlossingswerk, sy opstanding uit die dood. Die hoofpunte waaraan ons aandag gee is: (1) Jesus se opstanding is beslissend; (2) die getuies van Jesus se opstanding

Read more… »

(2017 11 19 1e) ‘n Fees van lig in ‘n wêreld vol duisternis Mal 4 v5 tot 6 ♪

Hoe bang is ‘n kleuter vir die donker; hoe bly as die lig na sy nagmerrie in die kamer aangaan.

Jy sit in die eksamenkamer. Jy het nie ‘n idee wat die vraag beteken nie. Jy sal sê: “Dit was nag.” Dan herken jy dit skielik. Agterna kan jy vertel: “’n Lig het vir my opgegaan.”

Lig en donkerte is in letterlik sin vir ons belangrik. Dit het ook simboliese betekenis. Lig en duisternis ‘n deurlopende tema deur die Bybel heen. Ons kyk na ‘n paar daarvan:

  • In die eerste Bybelhoofstuk was die onbewoonbare aarde vol diep waters donker. God se eerste woorde was: Laat daar lig wees (Gen 1:2, 3).

  • In die laaste Bybelhoofstuk lees ons oor die nuwe Jerusalem: Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van ‘n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig … (Open 22:5).

  • Die eerste gedeelte wat voorgelees is, praat van die volk wat in duisternis gewoon het wat ‘n groot lig gesien het (Jes 9:1).

  • Jesus het die ewige straf met die diepste duisternis geïdentifiseer (Matt 22:13; 25:30).

  • Johannes skryf: God is lig, en daar is geen duisternis in Hom nie (1 Joh 1:5). Wie aan God deel het, kan nie in duisternis lewe nie, maar in die lig (1 Joh 1:6,7). Hier word duisternis met die sonde geïdentifiseer. Jesus noem Hom die lig vir die wêreld (Joh 8:12). Wie Hom volg, kan nie in sondeduisternis lewe nie. Die profeet roep Jerusalem daartoe op om sy lig te laat skyn en sê dat konings sal gaan na die glans van die nuwe dag wat vir hom aangebreek het (Jes 60:1 – 3). Jesus het vir sy dissipels gesê: Julle is die lig vir die wêreld (Matt 5:14).

Ons tema: ‘n Fees van lig in ‘n wêreld vol duisternis. Die hoofsake waaraan ons aandag gee is: (1) Die omstandighede van die mense van die Here; (2) die Here se opdrag aan sy mense; en (3) sy belofte aan sy mense

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 11 12 2e) Christus koop sondaars met sy bloed los Heb 9 v15 tot 28

Delf ons tot by die kern van die egpaar Josh en Vicky, Melandri en ook ons belydenis, verwoord die tema van ons fokusgedeelte dit: Net Christus se offer koop sondaars los.

Ons fokusgedeelte benut ‘n Griekse woord in twee betekenisse; in Afrikaans testament en verbond. ‘n Testament tree in werking wanneer die testamentmaker doodgaan. In die ou verbond het dierebloed gedien as offer en ook om beide volk en die tabernakel te reinig vir die ontmoeting met die Here. As enigste Middelaar en groot Hoëpriester het Christus Homself een maal en vir altyd geoffer. Sy bloed reinig sondaars en koop ons los. Ons verlossing is te danke aan Christus alleen. In ons fokusgedeelte sien ons Christus is (1) Middelaar van God se verbond en (2) Hoëpriester en volmaakte offer

Read more… »

(2017 11 12 1e) Die koninkryk van God is net vir kinders Mark 10 v14b tot 16 ♪

Vanoggend nooi ek jou uit: wees ‘n kind. Dit is nie ‘n speletjie nie. Dit is nie ‘n foefie nie. Dit is ‘n uitnodiging wat jy doodernstig moet opneem.

Op verskillende plekke in sy Woord teken die Here ‘n prentjie: Jesus staan by die ingang van die koninkryk van God. Dit gaan natuurlik ook regtig gebeur op die dag dat Hy weer kom. Sommer vroeg in sy bediening het Hy gewaarsku dat nie almal wat Hom noem: “Here, Here” die koninkryk van die hemel sal ingaan nie. Vir party mense sal Hy sê: Gaan weg van My af … (Matt 7:21, 23). Ons moet weet Hy het dit regtig bedoel. Hy het ook regtig bedoel toe Hy in ons fokusgedeelte gesê het: Die koninkryk van God is net vir kinders.

Vir grootmense het Hy tog die deur van die koninryk op ‘n skrefie oopgemaak toe Hy sê: Wie die koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie” (Mark 10:15). Daarmee het Jesus Christus gesê: die koninkryk van God is net vir kinders en vir mense soos kinders. Die lewensbelangrike vraag vir my en jou is: “Is jy ‘n kind?” Ons gee agtereenvolgens aandag aan (1) twee woorde in een asem; (2) Die koninkryk van God is oop vir kinders en (3) Die Koninkryk van God is oop vir mense wat soos kinders is

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 11 05 1e) Ware geloof is ‘n saak van dood en lewe Gal 2 v19e tot 20 ♪

Swartmaandag het ons met ons kleredrag geprotesteer teen al die geweld en moorde – spesifiek geweld en moord op plase. Sedertdien was daar nog ‘n paar plaasaanvalle – nog mense is vermoor.

Vandat Martin Luther sy 95 stellings 31 Okt 1517 teen die kerkdeur van Wittenberg vasgenael het, het die hervorming momentum opgebou. In 1572 het Katharina de’Medici die koning oorgehaal om die protestante in Frankryk aan te val en uit te wis. Op 23 Aug 1572, Bartolomeusnag, is hiermee begin. Tussen 5000 en 8000 protestante is in die volgende weke vermoor. Baie moes ter wille van hulle geloof vlug. Sommige van ons stam uit hierdie vlugtelinge, die Franse Hugenote.

Hoe beoefen jy jou geloof? Sien jy die geloof as ‘n romantiese bootvaart op ‘n spieëlgladde dam? Word jy kwaad as iemand die bootjie begin roer? Of is jy ‘n protestant wat jou lewe op stormsee sal waag ter wille van die ware geloof? Op sosiale media is ‘n waarheid geplaas: “Moenie sê jy sal tronk toe gaan vir jou geloof as jy nie eens daarvoor kerk toe gaan nie.” Ons moet goed besef: ware geloof is in meer as een sin ‘n saak van dood en lewe. Dit is dan ook vanoggend ons tema. Ons gee aandag aan: (1) ware geloof is doodsake en (2) ware geloof en lewe.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »