Category: Gemeentenuus

‘n Groot dag by die Kerkplantingsaksie in middestad Vereeniging

Sondag 10 Sept is ‘n groot dag by die kerkplanting. 6 volwassenes het die katkisasie voltooi. 3 van hulle word na belydenis gedoop, terwyl ‘n verdere 3 belydenis van geloof gaan aflê. 4 kinders gaan gedoop word. Hulle is reeds groot genoeg, sodat elkeen van hulle reeds tydens ‘n gesprek ‘n eenvoudige belydenis van hulle geloof afgelê het. In elke kind se geval gaan die moeder die doopbelofte aflê.  Die erediens gaan afgesluit word met die eerste bediening van die nagmaal daar.

Die volwassenes wat gedoop word is: Angeline, Carla (‘n bekeerling uit Islam) en Barbara. Martin (Angeline se man), Ruth en Veronica lê belydenis van geloof af. Die kinders wat gedoop word, is: Carla se twee kinders, Dayaan en Farah; Veronica se Junior en Barbara se Jamee. Ruth het twee kinders wat klein gedoop is: Kizaam Albert en Ciyaam Maxene.

Dit is ook ‘n groot dag vir ons gemeente. Dit is die eerste insameling van vrugte van die werk in die middestad.

Diegene wat die katkisasie deurloop het, het begin met ‘n sopkombuis op ‘n Saterdag. Die susters is baie ywerig en bied dit aan ten spyte daarvan dat slegs een ‘n deeltydse pos beklee. n Mens is dankbaar vir die positiewe getuienis wat in die omgewing van die gelowiges uitgaan. Veronica se verloofde het bv vertel watter verskil haar meelwing in die kerk aan haar lewe gemaak het. 

Belydenis van geloof Christos

Christos Klonarides het op Sondag 5 Maart belydenis van geloof afgelê. Hy is in die Griekse Ortodokse Kerk gedoop. Hy is getroud met Ansoret en het  in hulle uitgaandae saam met haar by ons eredienste begin inskakel. Hy het besluit hy wil katkiseer en kon na afloop daarvan hierdie groot vreugde smaak. Baie geluk Christos en Ansoret! Ons is saam met julle baie dankbaar.

Belydenis van geloof 6 Maart 2016

Op Sondag 6 Maart het drie jongmense belydenis van geloof afgelê:

Op die foto hieronder is die Van Niekerk-susters: Ley-lanie en René. Ley-lanie het verlede jaar matriek geskryf, René is met verdere studie besig en het ‘n pos in Johannesburg aanvaar.

Regs is Douw Bornman wat na belydenis gedoop is. Langs hom is sy vriendin, Heleen van Niekerk. Heleen het reeds drie jaar gelede belydenis van geloof afgelê, maar was weekliks saam met Douw in die klas. Douw en Heleen is ook reeds aan die werk.

Baie geluk aan Ley-lanie, René en Douw, sowel as die trotse Heleen en almal wat vir elkeen van hulle omgee!

Naskoolsentrum – Kersfunksie

Ons Naskoolprojek word bedryf om minderbevoorregte kinders van Handhawer Laerskool te versorg.Ons verwag wel ‘n maandelikse bydrae per kind, maar die bydrae wat ons vra, dek nie die koste volledig nie.

Susan Victor is verantwoordelik vir die goeie funksionering van die skool. Sy het ‘n kindervriendelike omgewing daargestel. ‘n Bybelgedeelte word elke dag gelees en ‘n lesblad vir elke week word daagliks voltooi op drie vlakke: gr R tot 2; gr 3 – 5 en gr 6 en 7.  Hulp word met huiswerk gegee en die kinders kry kans om onder toesig te speel.

Twee middagetes per week word beurtelings deur susters van die Gereformeerde Kerk Vereeniging voorsien. Erika de Klerk is die koördineerder. Hulle funksioneer in ‘n WhatsAppgroep genaamd “kosmaakengele”. Elk van die susters wat deelneem, kry ‘n dag per kwartaal geleentheid. Susan Victor berei eenmaal per week ‘n ete voor en sit toebroodjies vir twee etes voor.

‘n Hoogtepunt van die jaar vir die kinders is die Kersfees- en afsluitingsfunksie. Hier is drie foto’s van die geleentheid op 4 Des.

Die ete was ‘n piza en koeldrank vir elkeen.

2015 Kersete image1-5

Hier is die kinders. Die geskenk, gemaak deur die ma van ‘n lidmaat, is hier op die rug van elke kind. Dit is ‘n rugsak waarin hulle hulle klere kan dra. In die rugsak het elkeen lekkernye gekry.

2015 Kergeskenke image1-1

Hier is die kinders besig met ‘n belangrike aktiwiteit: speel.

2015 Kersete image1

Die diens wat ons lewer is van hoogstaande kwaliteit. Die waglys van ouers wat gretig is om hulle kinders in te skryf, is getuienis daarvan.