Doop na belydenis en aflegging van belydenis van geloof

Sondagaand, 12 Nov,  het Melandri Meintjes belydenis van geloof afgelê. Sy tree DV op 9 Des in die huwelik met Danniel Kruger. Hulle gaan hulle in die Kaap vestig waar Melandri haar gemeenskapsjaar as apteker gaan doen, terwyl Danniel as forensiese ouditeur begin praktiseer.

By dieselfde geleentheidheid is die egpaar Josh en Vicky de Villiers na belydenis gedoop. Hulle verwag hulle eersteling aan die einde van Des. Hulle vriende, Christos en Ansoret Klonarides het hulle by die kleingroep en eredienste betrek. Hulle eerste katkisasieklas was Christos se laaste. Hulle het toe besluit om voort te gaan met die katkisasie. Josh is ‘n handelaar in oudhede (munte, medaljes, ens). Vicky is ‘n onderwyseres in die grondslagfase in Laerskool Handhawer.

Dit is ‘n voorreg vir ons gemeente om op hierdie beondere tyd in hierdie drie jongmense se vreugdes te kan deel.

 

‘n Groot dag by die Kerkplantingsaksie in middestad Vereeniging

Sondag 10 Sept is ‘n groot dag by die kerkplanting. 6 volwassenes het die katkisasie voltooi. 3 van hulle word na belydenis gedoop, terwyl ‘n verdere 3 belydenis van geloof gaan aflê. 4 kinders gaan gedoop word. Hulle is reeds groot genoeg, sodat elkeen van hulle reeds tydens ‘n gesprek ‘n eenvoudige belydenis van hulle geloof afgelê het. In elke kind se geval gaan die moeder die doopbelofte aflê.  Die erediens gaan afgesluit word met die eerste bediening van die nagmaal daar.

Die volwassenes wat gedoop word is: Angeline, Carla (‘n bekeerling uit Islam) en Barbara. Martin (Angeline se man), Ruth en Veronica lê belydenis van geloof af. Die kinders wat gedoop word, is: Carla se twee kinders, Dayaan en Farah; Veronica se Junior en Barbara se Jamee. Ruth het twee kinders wat klein gedoop is: Kizaam Albert en Ciyaam Maxene.

Dit is ook ‘n groot dag vir ons gemeente. Dit is die eerste insameling van vrugte van die werk in die middestad.

Diegene wat die katkisasie deurloop het, het begin met ‘n sopkombuis op ‘n Saterdag. Die susters is baie ywerig en bied dit aan ten spyte daarvan dat slegs een ‘n deeltydse pos beklee. n Mens is dankbaar vir die positiewe getuienis wat in die omgewing van die gelowiges uitgaan. Veronica se verloofde het bv vertel watter verskil haar meelwing in die kerk aan haar lewe gemaak het. 

Belydenis van geloof Christos

Christos Klonarides het op Sondag 5 Maart belydenis van geloof afgelê. Hy is in die Griekse Ortodokse Kerk gedoop. Hy is getroud met Ansoret en het  in hulle uitgaandae saam met haar by ons eredienste begin inskakel. Hy het besluit hy wil katkiseer en kon na afloop daarvan hierdie groot vreugde smaak. Baie geluk Christos en Ansoret! Ons is saam met julle baie dankbaar.