(2017 06 11 1e) Die Here werk met en ook deur selfs sy onwillige kind Jona 1 v3tot10 ♪

Is belydenis van geloof vir jou die eindpunt of ‘n mikpunt?

Met belydenis van geloof kom 11 of meer jaar van katkisasie tot ‘n einde. In ons geledere gee dit toegang tot die gebruik van die sakramente. Dit is vir elke dooplidmaat ‘n mikpunt. Jy kan dit vier, jou ouers en familie kan saam met jou bly wees, jou vriende kan dit geniet.

Maklik maak ‘n mens hierdie mikpunt ‘n eindpunt. Jy besluit: Sondag is die enigste oggend wat ek kan laat slaap; ek is nie regtig lus vir die ou klomp daar nie; ek wil my eie gang gaan; daar is soveel wat ek nog moet doen …

Mense doen dit al het hulle beloof om as lewende lid van die kerk die bediening van Woord en sakramente ywerig te soek en hulle gawes gewillig en met vreugde tot nut van ander lede en uitbouing van die koninkryk van God aan te wend. So iemand is dan nie waar hy / sy beloof het om te wees nie. Hy / sy kan selfs probeer om van die Here God af weg te breek.

Dit was Jona se situasie. Die Here het hom beveel om sy oordeel oor die heidense stad Nineve te gaan afkondig. Hy klim toe op ‘n skip op pad Tarsis toe – anderkant toe. Daar op die skip ontdek hy toe hy kan nie van God af wegkom nie. Hy verkondig God toe aan die heidene op die skip. Hy het die waarheid ontdek wat steeds geld: God bly werk met en ook deur sy onwillige kind.

Ons tema vanoggend: Die Here werk met en selfs deur sy onwillige kind. Ons let op twee hoofpunte: (1) Hy gebruik instrumente en (2) sy Woord gaan voort op sy tog in die wêreld.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 06 11 1e) Die Here werk met en ook deur selfs sy onwillige kind Jona 1 v3tot10 ♪”