Johannes 4: Jesus gee die lewende water!

Ons is almal besig om te soek in ons lewens. Ons is nooit tevrede met dit wat ons het nie. As ons die een ding kry dan soek ons weer die volgende ding, dit is asof ons “dors” nie geles kan word nie! Ons bly dors! Ongelukkig, werk dit so met die kerk ook! As ons nie gelukkig is nie dan soek ons die “beste” kerk. Maar, steeds bly ons dors al kry ons ‘n nuwe kerk! Ons dors word nie geles nie want ons drink nie die LEWENDE water nie! Jesus gee vir ons die lewende water en nooi ons uit om daarvan te drink!