Jesus Christus ons HERE het opgestaan, vertel dit vir almal!

Dit is Sondag more vroeg. Jesus is reeds in die graf neergelê en Sy liggaam is behandel deur die dissipels. Maria bewaar die graf wat oop staan en die liggaam is nie meer daar nie! ‘n Paniek oorval haar maar soos sy treur praat “Rabboenie” met haar. Hy troos haar en vertel vir haar om vir die ander broers te vertel wat nou gaan gebeur! Hy het WERKKLIK opgestaan, Jesus ons HERE!

Johannes 4: Jesus gee die lewende water!

Ons is almal besig om te soek in ons lewens. Ons is nooit tevrede met dit wat ons het nie. As ons die een ding kry dan soek ons weer die volgende ding, dit is asof ons “dors” nie geles kan word nie! Ons bly dors! Ongelukkig, werk dit so met die kerk ook! As ons nie gelukkig is nie dan soek ons die “beste” kerk. Maar, steeds bly ons dors al kry ons ‘n nuwe kerk! Ons dors word nie geles nie want ons drink nie die LEWENDE water nie! Jesus gee vir ons die lewende water en nooi ons uit om daarvan te drink!

Psalm 19 – Die Woord van God het geen gebrek, laat ons lewens getuig daarvan!

Ons word met soveel dinge gekonfronteer in ons lewens! Dinge wat dalk nie heeltemal waar is nie, dinge wat werklik gebrek ly! Psalm 19 wys vir ons so pragtig uit dat die Woord van God geen gebrek ly nie! Inteendeel, dit gee lewe aan die wat volgens die wil van God lewe! Dit spoel ook oor in ons lewens, dit wat ons sê en dink moet volgens die Woord van God wees, dit moet vir God aanneemlik wees!