(2017 12 17 2e) Vertrou op die Here wat omstandighede beheer Joel 1 v14 en 19tot20 ♪

Ons het ongekende politieke en ekonomiese storms beleef: Nenegate in Des 2015; die “State of Capture” rapport in Nov 2016; die een skok na die ander uit Gupta Leaks; rommelstatus … Toe nog die privatesektor kersie op die korrupsiekoek: Multi Choice; die Steinhofsage. Daar is geen einde nie. Die korrupsie tier buite beheer voort.

Die belastingbetalers steier onder die las. Werkloosheid is buite beheer. Die armstes leef in ellende.

Die profeet Joël teken ‘n sootgelyke situasie. Die volk van God het onhoudbare omstandighede beleef. Wat doen ‘n mens in sulke omstandighede? Hy roep tot die Here. Hy doen dit omdat die Here in beheer is van die omstandighede wat sy volk beleef. Ons tema: Vertrou op die Here wat omstandighede beheer 

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 12 17 2e) Vertrou op die Here wat omstandighede beheer Joel 1 v14 en 19tot20 ♪”

(2017 12 17 1e) God is groot en getrou; Hy handel met die trotses en nederiges Luk 1 v46tot55 ♪

Sekere gebeure in die geskiedenis was so ingrypend dat dit mense se lewens-en-wêreldbeskouing ingrypend verander het: daaronder tel die ontdekking van die boekdrukkuns, die industriële revolusie; die huidige inligtingsrevolusie; die twee wêreldoorloë. Mense doen navorsing, praat, skryf en sing selfs daaroor.

Die keerpunt in die hele geskiedenis van die mensdom was die geboorte van die Seun van God. Ons dateer alles in die tydperke voor en na Christus. Ook oor Christus se menswording is en word navorsing gedoen, gepraat, geskryf en selfs gesing.

Dit het al voor sy geboorte begin. Maria het ‘n loflied gesing. In haar loflied besing sy die Here God in sy grootheid, almag, genade en en ontferming oor haar en ander wat soos sy nederig is en ontsag vir God het. Hy handel volgens Maria se loflied ook met diegene wat vol van hulleself is en geen ontsag vir Hom het nie. Ons tema is: God is groot en getrou – Hy handel met dié wat trots en met dié wat nederig is. Ons sien die Here: (1) is groot en getrou; (2) handel met beide trotses en nederiges

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 12 17 1e) God is groot en getrou; Hy handel met die trotses en nederiges Luk 1 v46tot55 ♪”