(2017 12 10 2e) Die vrou in God se plan – Hou net vas wat julle het totdat Ek kom Open 2 v18 tot 29 veral v25 ♪

Ons tema vanaand is die verheerlikte Jesus se opdrag: Hou net vas wat julle het, totdat Ek kom. Sommige in die GKSA beskou so ‘n opdrag as musiek in die ore – veral in die konteks van die plek van die vrou in God se plan. In dieselfde konteks is hierdie opdrag vir ander ‘n steen des aanstoots; hulle gooi hulle hande moedeloos in die lug. Natuurlik laat alles nog ‘n groep heeltemal koud.

Bloot op die klank af is enige van hierdie reaksies aanvaarbaar. Dit is egter meer as blote klank. Dit is die opdrag van die verheerlikte Christus, ons Here en Koning. Hy gaan eendag weer kom en ons tot verantwoording roep oor wat ons met hierdie opdrag gedoen het.

Opvallend het die vrou, Isebel, ‘n sentrale rol gespeel het in die gemeente Tiatire aan wie die verheerlikte Christus sy vierde brief in openbaring gerig het. Christus het dit teen die gemeente gehou dat hulle haar laat begaan het. As Skrywer is sy oordeel oor hierdie vrou duidelik: Sy doen haar as profetes voor. Isebel van Tiatira was een van baie vals profete.

Elke gemeente en elke gelowige het die verantwoordelikheid om vas te stel of dit wat verkondig word ware of vals profesie is. Elders gee Johannes die opdrag: … daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen (1 Joh 4:1). Uiteindelik bepaal ons uitvoering van hierdie opdragte wat die toekoms vir ons inhou. Die volgende hoofsake kom hierna aan die orde: (1) wat die gemeente het waaraan hulle moet vashou en (2) die gevolge van die uitvoering van die opdrag, al dan nie.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 12 10 2e) Die vrou in God se plan – Hou net vas wat julle het totdat Ek kom Open 2 v18 tot 29 veral v25 ♪”

(2017 12 10 1e) Tot beskikking van die Here Luk 1 v38 ♪

Is daar iemand wat so ‘n invloed op jou gehad het, dat jy jou nie kan voorstel hoe dit sou wees as daardie persoon nie vir jou daar was nie? Dit is die een se pa, ‘n ander se ma, ‘n broer, ‘n suster; ‘n onderwyser, ‘n kollega, ‘n mentor …

Kan jy voorstel waar sou ons wees as Martin Luther nie 500 jaar gelede sy 95 stellings teen die kerkdeur van Wittenberg vasgespyker het nie; … as Josef nie die Here gehoorsaam het en Maria as vrou geneem het nie; … as Maria iets anders gesê het as: Ek is tot beskikking van die Here …; as Jesus daarvan sou wegskram om aan die kruis vir ons sondes te sterf?

Sonder Christus se menswording en latere kruisdood, sou elke mens verlore in sonde gebly het. Menslike instrumente soos Josef en Maria was nodig, sodat Jesus kon kom. Josef en Maria was in hierdie sin mense sonder wie geeneen van ons sou kon klaarkom nie.

Die Here wat hulle in sy diens gebruik het, gebruik steeds mense om ander tot ‘n lewe van geloof en gehoorsaamheid te begelei. Is jy elke keer so beskikbaar soos Maria in ons fokusgedeelte? Vandaar ons tema: Tot beskikking van die Here. Die hoofsake waaraan ons aandag gee is (1) Maria en die hemelse boodskapper; (2) beskikbaarheid, al dan nie, het gevolge

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 12 10 1e) Tot beskikking van die Here Luk 1 v38 ♪”