(2017 12 03 2e) Die vrou in God se plan – Die Here benut profete soos Hy wil Hand 21 v 8 tot1 ♪

Ons het ‘n vorige keer gesien dat koning Josia se afvaardiging wat die Here moes raadpleeg die twee manlike profete van sy tyd, Sefanja en Jeremia, verbygegaan en by die profetes, Gulda uitgekom het. In vanaand se fokusgedeelte sien ons die teenoorgestelde gebeur.

Paulus en sy geselskap het by Filippus oorgebly. Filippus se vier dogters het geprofeteer. Tog het hulle niks gesê oor wat vir Paulus voorgelê het nie. ‘n Profeet uit Judea, Agabus, het met woord en handeling Paulus se toekoms bekend gemaak. Eintlik het hy weinig nuut gesê (vgl Hand 20:23). Al wat sy optrede uniek gemaak het, is dat hy die reeds bekende boodskap ook met ‘n simboliese handeling oorgedra het.

Toets ‘n mens Agabus se profesie aan die verdere verloop, sien jy elemente daarvan het in vervulling gegaan, maar sommige juis nie. Die probleem van die verskille kom nie eens ter sprake nie. Waarom nie? In finale instansie is God alleen in volle beheer van die verloop van sake. Hy alleen handel. Hy gebruik mense as instrumente. Hy benut ook profete soos Hy wil.

Ons tema: Die vrou in God se plan – Die Here benut profete soos Hy wil. Ons gaan aandag gee aan die volgende hoofsake: (1) omstandighede bied moontlikhede; (2) die profesie en sy vervulling en (3) die slotsom

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 12 03 2e) Die vrou in God se plan – Die Here benut profete soos Hy wil Hand 21 v 8 tot1 ♪”

(2017 12 03 1e) Persepsie en werklikheid – die ster en heerser wat kom Num 24 v17 ♪

Persepsie is ‘n modewoord, ‘n woord eie aan ons tydvak, die sogenaamde post-modernisme. Alles word bevraagteken. Twee aanhalings toon die rol van die begrip persepsie:

  • “There is no reality – only perception” (die TV-persoonlikheid, Dr Phil).

  • To every separate person a thing is what he thinks it is — in other words, not a thing, but a think” (die skryfster / digter Penelope Fitzgerald in “The Gate of angels”).

Balak, die koning van Moab, sou ‘n mens van ons tyd kon wees. Hy het die trae Bileam probeer oorreed om die Israeliete wat in aantog was, te vervloek. Toe hy Bileam berg-op vat vanwaar hy die Israeliete kon sien, het Bileam die Israeliete geseën. Hy het besluit om, vir die gewenste vloek, Bileam se persepsie letterlik te verander. Dit was weer vergeefs, soos ook die derde keer. Balak het Bileam daar gelos en huis toe gegaan.

Waarom het Bileam bly aandring om net oor te dra wat die Here hom beveel? Waarom het hy bly weier om te vervloek en die Israeliete bly seën? In sy vierde uitspraak het Bileam onder andere gesê: … die openbaring aan ‘n man wie se oë geopen is, die openbaring aan een wat die woorde van God hoor, wat sy kennis ontvang het van die Allerhoogste (Num 24:15b,16). Die ware God het bekend gemaak dat Hy alles sien en alles weet. Bileam het die werklikheid besef: die lewende God bly getrou aan sy volk. Hy beskerm hulle. Hy sorg vir hulle. Hy wil hulle seën. God sou, volgens Bileam, op ‘n later tydstip ‘n ster en heerser stuur wat hulle vyand sou oorwin. Ons tema vanoggend: persepsie en werklikheid – die ster en heerser wat kom. Twee fasette kom in ons tema na vore. Ons let op elk van hierdie twee fasette.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 12 03 1e) Persepsie en werklikheid – die ster en heerser wat kom Num 24 v17 ♪”