Doop na belydenis en aflegging van belydenis van geloof

Sondagaand, 12 Nov,  het Melandri Meintjes belydenis van geloof afgelê. Sy tree DV op 9 Des in die huwelik met Danniel Kruger. Hulle gaan hulle in die Kaap vestig waar Melandri haar gemeenskapsjaar as apteker gaan doen, terwyl Danniel as forensiese ouditeur begin praktiseer.

By dieselfde geleentheidheid is die egpaar Josh en Vicky de Villiers na belydenis gedoop. Hulle verwag hulle eersteling aan die einde van Des. Hulle vriende, Christos en Ansoret Klonarides het hulle by die kleingroep en eredienste betrek. Hulle eerste katkisasieklas was Christos se laaste. Hulle het toe besluit om voort te gaan met die katkisasie. Josh is ‘n handelaar in oudhede (munte, medaljes, ens). Vicky is ‘n onderwyseres in die grondslagfase in Laerskool Handhawer.

Dit is ‘n voorreg vir ons gemeente om op hierdie beondere tyd in hierdie drie jongmense se vreugdes te kan deel.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *