(2017 11 26) DIE STUKKIE BROOD Joh 13 v26, 27 en 30 ♪

Oë gerig op Jesus Christus, toegewy om Hom te volg. Dit is sedert eenwording ons visie.

Ons fokusgedeelte teken die laaste ure van Jesus se aardse bediening. Johannes, gedring deur die Heilige Gees, het twee sake laat uitstaan: Jesus se voorspelling dat een van die 12 Hom sou verraai en ‘n stukkie brood. Vier maal in twee verse gebruik hy die woord “stukkie” wat in al die nuwer Afrikaanse vertalings weergegee word met “stukkie brood”.

Waar ons vanoggend nagmaal gaan vier met ‘n slukkie wyn en ‘n stukkie brood gaan ons sien hoe veelseggend die besondere stukkie brood was en dan ook is vir ons wat Christus wil volg. Voor dit let ons eers op die toneel in Joh 13.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 11 26) DIE STUKKIE BROOD Joh 13 v26, 27 en 30 ♪”