(2017 11 12 1e) Die koninkryk van God is net vir kinders Mark 10 v14b tot 16 ♪

Vanoggend nooi ek jou uit: wees ‘n kind. Dit is nie ‘n speletjie nie. Dit is nie ‘n foefie nie. Dit is ‘n uitnodiging wat jy doodernstig moet opneem.

Op verskillende plekke in sy Woord teken die Here ‘n prentjie: Jesus staan by die ingang van die koninkryk van God. Dit gaan natuurlik ook regtig gebeur op die dag dat Hy weer kom. Sommer vroeg in sy bediening het Hy gewaarsku dat nie almal wat Hom noem: “Here, Here” die koninkryk van die hemel sal ingaan nie. Vir party mense sal Hy sê: Gaan weg van My af … (Matt 7:21, 23). Ons moet weet Hy het dit regtig bedoel. Hy het ook regtig bedoel toe Hy in ons fokusgedeelte gesê het: Die koninkryk van God is net vir kinders.

Vir grootmense het Hy tog die deur van die koninryk op ‘n skrefie oopgemaak toe Hy sê: Wie die koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie” (Mark 10:15). Daarmee het Jesus Christus gesê: die koninkryk van God is net vir kinders en vir mense soos kinders. Die lewensbelangrike vraag vir my en jou is: “Is jy ‘n kind?” Ons gee agtereenvolgens aandag aan (1) twee woorde in een asem; (2) Die koninkryk van God is oop vir kinders en (3) Die Koninkryk van God is oop vir mense wat soos kinders is

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Twee woorde in een asem

Jesus noem twee woorde in een asem:

  • Koninkryk van God

Die koninkryk van God is daar waar God regeer. Ons weet natuurlik dat Hy Here en Koning oor alles en almal is. Hy is dus nou reeds die Koning van sy ryk. Tog leef ons nog in ’n bedeling waarin nie almal die koningskap van die Here erken nie. Op die dag van die wederkoms van Christus sal elke knie voor Hom buig en elke tong sy Naam bely tot eer van die Vader (Fil 2:10,11). Hier gebruik Jesus die woord, koninkryk, in die tweede betekenis – dit is nog op pad.

n Mens word ’n burger van die koninkryk van God deur soos ‘n kind in Jesus Christus as jou enigste en volkome Verlosser te glo. Wie in Hom glo, het die ewige lewe (Joh 3:16, 36).

  • Kindertjies

Die woord wat in die grondtaal gebruik word, dui ’n kind onder 13 jaar oud aan – die ouderdom waarop iemand as volwasse gelowige in die volk van God opgeneem is. Lukas (18:15) gebruik in sy weergawe van dieselfde gebeurtenis die woord, suigelinge, ons sou dit vertaal met babas. Wanneer Christus weer kom, sal een en elkeen weet: die koninkryk is net vir kindertjies.

Die koninkryk van God is oop vir kinders

Destyds was kinders vir die Jode gering en verag. Geen ordentlike Joodse man sou in die openbaar aandag gee aan ’n vrou of ’n kind nie – beslis nie ’n rabbi nie. Wat die dissipels betref, was Jesus beslis te belangrik vir enige kind. Hulle sou kon sê dat, om na Jesus toe te kom, vir volwassenes bedoel is en glad nie vir kinders nie. Toe mense hul kinders na Jesus toe bring dat Hy hulle die hande kon oplê, het sy dissipels hulle dus gekeer.

Jesus reageer toe hierop. Hy was verontwaardig. Dit is ’n sterk woord. Die 1953-vertaling sê dat Jesus sy dissipels baie kwalik geneem het. Kinders was nie vir Hom te gering nie.

Ons het gelees wat Jesus by ’n vroeër geleentheid vir sy dissipels gesê het: “Elkeen wat so ‘n kindjie in my Naam ontvang, ontvang My; en elkeen wat My ontvang, ontvang nie net vir My nie, maar ook vir Hom wat My gestuur het” (Mark 9:37). In die eerste plek geld dit die ouers wat ’n kindjie uit die Here se hand ontvang. Jesus praat egter met sy dissipels, met hulle wat die leiding in sy kerk sou neem. Ook die kinders wat ons as gemeente ontvang, ontvang elkeen van hulle in die Here se Naam. Ook die gemeente wat ’n kind ontvang, ontvang Jesus en die Vader.

Jesus gee vervolgens twee opdragte:

  • Laat die kindertjies na My toe kom.

Dit is ons taak as ouers en belydende lidmate om die kindertjies wat die Here vir ons gee, toe te laat om na Hom te kom. Trouens, ons moet hulle na Hom toe bring. Ons moet hulle help om Jesus Christus as hulle Here en Verlosser te leer ken.

  • Moet hulle nie verhinder nie.

Ons sou dit ook kon vertaal met: moet hulle nie keer nie / moet hulle nie stop nie. Ons tref dieselfde woord ook elders in die Woord aan.

Jesus sê bv dat sy dissipels nie iemand anders moet keer / verhinder wat ook bose geeste wil uitdryf nie (Mark 9:39; Luk 9:50).

Ook die gawe van spreek in tale moet nie gekeer word nie (1 Kor 14:39).

Johannes die doper wou verhinder dat hy Jesus doop (Matt 3:14), omdat Jesus hom eerder moes doop.

In Handelinge word hierdie woord drie maal ten opsigte van die doop gebruik: die hofdienaar van Etiopië wat vir Filippus by die water vra wat hom verhinder om gedoop te word (8:36). Toe die nie-Jood, Kornelius en sy mense, die Heilige Gees ontvang het, vra Petrus wat verhinder dat hulle gedoop word (10:47). Hy gebruik dieselfde woord wanneer hy die gemeente in Jerusalem hiervan vertel en dan vra hy: wie hy is om God te verhinder (11:17).

Sommige Skrifverklaarders sê dat die woord verhinder / keer in die Nuwe Testament beslis as tegniese doopterm aan die gelowiges bekend was. Calvyn noem hierdie gedeelte selfs ’n skild teen die aanslae van die teenstanders van die kinderdoop.

Die werklikheid is: Jesus open die koninkryk van God vir kinders. Die doop is die sakrament van die inlywing as burger van die koninkryk van God. As Jesus die koninkryk self vir kindertjies open, mag of kan sy kerk of die ouers nie die kinders die doop as sakrament van die inlywing ontsê nie.

Jesus is God. Hy wou met almal wat Hom nodig het, praat – veral die wat gering en deur mense geminag is. Hy wou met die kinders praat. Hy wil ook die kinders van gelowiges vir Homself toe-eien. Wie Hom verhinder om dit te doen, moet kennis neem van sy verontwaardiging.

Weet dit: Die verheerlikte Christus, die Here en Koning van sy kerk, het ook ter wille van die kinders gekom. Hy wil hê dat die kinders aan Hom behoort. Ons moenie, soos sy dissipels op daardie besondere dag, in Jesus se pad kom staan om sy liefde aan kinders te betoon nie.

Jesus het selfs meer gedoen as wat die ouers vra: Hy het sy arms om die kindertjies gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën (Mark 10:16). Iemand beskryf dit só: Jesus neem die kindertjies liefdevol in die beskutting van sy arms. Hy lê die seën van God op hulle en maak hierdie nuwe gemeenskap sigbaar deur die teken van die handoplegging.

Jesus het gekom om mense in elke lewensstadium te seën – ook julle, kinders van ons gemeente. Julle moet weet: die arms van Jesus Christus, die Here en Koning van sy kerk, is oop vir julle. Hy wil julle by Hom hê. Hy het sy lewe aan die kruis afgelê dat julle van julle geboorte af tot eendag dat julle doodgaan, aan Hom kan behoort.

Die Koninkryk van God is oop vir mense wat soos kinders is

Jesus gee die rede waarom ons die kindertjies na Hom toe moet laat kom: Wie die koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie (Mark 10:14e, 15). Die koninkryk van God is nie bedoel vir mense met ’n hoë dunk van hulleself nie; nie vir mense wat hulself beskou as ’n trappie beter, meer verdienstelik, met ’n groter geloof nie. Jesus het in die gelykenis van die Fariseër en die tollenaar gesê dit is nie die Fariseër wat homself as beter ag wat geregverdig huis toe gaan nie (Luk 18:14).

Jesus sê: as jy die koninkryk van God wil binnegaan, kyk na die kindertjies. Volg hulle voorbeeld. Destyds was die kinders geringskat en selfs geminag. Die kindertjies het eenvoudig na Hom toe gekom soos hulle was.

Jesus verwag nie van jou om jouself eers reg te ruk voordat jy na Hom kom, voordat jy aanmeld vir burgerskap van die koninkryk van God nie. Hy sê: kom soos jy is; kom met al jou sonde en ongeregtigheid, met al jou swakheid en onkunde. Hy was al jou sonde weg met sy bloed. Hy het die volle losprys vir al jou sonde aan die kruis op Golgota betaal.

Klink dit te goed om waar te wees? Jesus het, om dit vir jou makliker te maak om te glo, die Doop ingestel as waarborg wat God self gee dat dit regtig werklikheid is.

Die enigste manier om deel van die koninkryk van God te word, is om totaal afhanklik van God te wees. Onder leiding van die Heilige Gees verlaat jy jou volledig op wat God in en deur Christus vir jou gedoen het. Jy laat jou verlossing eenvoudig aan God oor. Hy sorg volledig daarvoor. Ek en jy neem dit wat Hy doen net gelowig in ontvangs.

Jesus stel die kindertjies as voorbeeld aan die volwassenes: ’n mens kan die koninkryk van God net op een manier ontvang – soos ’n kind. Anders kom jy nie die daarin nie. Kortom: Jesus sê ook vir ons: die koninkryk is net vir kindertjies en vir mense soos kindertjies.

Slot

Op verskillende plekke in sy Woord teken die Here ‘n prentjie: Jesus staan by die ingang van die koninkryk van God. Dit gaan natuurlik ook regtig gebeur op die dag dat Hy weer kom. Sommer vroeg in sy bediening het Hy gewaarsku dat nie almal wat Hom noem: “Here, Here” die koninkryk van die hemel sal ingaan nie. Vir party mense sal Hy sê: Gaan weg van My af … (Matt 7:21, 23). Hy het dit regtig bedoel. Hy het ook regtig bedoel toe Hy gesê het: Die koninkryk van God is net vir kinders.

Vir grootmense het Hy tog die deur van die koninryk op ‘n skrefie oopgemaak toe Hy sê: Wie die koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie” (Mark 10:15). Daarmee het Jesus Christus gesê: die koninkryk van God is net vir kinders en vir mense soos kinders. Die lewensbelangrike vraag vir my en jou is: “Is jy ‘n kind?”

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2017 11 12) Die koninkryk van God is net vir kinders Mark 10 v14btot16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *