(2017 11 19 2e) Die eerste getuies van Jesus se opstanding Matt 28 v5 tot 10

Saam met sy kruisdood en begrafnis is Jesus se opstanding uit die dood en sy verskynings as opgestane Here aan verskillende mense by verskillende geleenthede volgens Paulus die belangrikste sake wat hy van God ontvang en aan die gemeente oorgedra het (1 Kor 15:3 – 8). Hy spel dit uit: as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes (1 Kor 15:17).

Om te aanvaar dat Jesus uit die dood opgestaan het, het ‘n paradigmaskuif van die mense in sy tyd – selfs van sy dissipels – gevra.

Ons kan daarvan seker wees: die eerste mense wat sou getuig dat Jesus uit die dood opgestaan het, het ‘n sleutelrol in die geskiedenis van God se openbaring vervul. Wie sou hierdie mense identifiseer? Sekerlik God self!

Vanaand se tema: Die eerste getuies van Jesus se opstanding. Deur sy Gees laat die Here vir ons bo enige twyfel swart op wit sien: vroue was die eerste getuies van een van die sleutelmomente in Jesus se verlossingswerk, sy opstanding uit die dood. Die hoofpunte waaraan ons aandag gee is: (1) Jesus se opstanding is beslissend; (2) die getuies van Jesus se opstanding

Continue reading “(2017 11 19 2e) Die eerste getuies van Jesus se opstanding Matt 28 v5 tot 10”

(2017 11 19 1e) ‘n Fees van lig in ‘n wêreld vol duisternis Mal 4 v5 tot 6 ♪

Hoe bang is ‘n kleuter vir die donker; hoe bly as die lig na sy nagmerrie in die kamer aangaan.

Jy sit in die eksamenkamer. Jy het nie ‘n idee wat die vraag beteken nie. Jy sal sê: “Dit was nag.” Dan herken jy dit skielik. Agterna kan jy vertel: “’n Lig het vir my opgegaan.”

Lig en donkerte is in letterlik sin vir ons belangrik. Dit het ook simboliese betekenis. Lig en duisternis ‘n deurlopende tema deur die Bybel heen. Ons kyk na ‘n paar daarvan:

  • In die eerste Bybelhoofstuk was die onbewoonbare aarde vol diep waters donker. God se eerste woorde was: Laat daar lig wees (Gen 1:2, 3).

  • In die laaste Bybelhoofstuk lees ons oor die nuwe Jerusalem: Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van ‘n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig … (Open 22:5).

  • Die eerste gedeelte wat voorgelees is, praat van die volk wat in duisternis gewoon het wat ‘n groot lig gesien het (Jes 9:1).

  • Jesus het die ewige straf met die diepste duisternis geïdentifiseer (Matt 22:13; 25:30).

  • Johannes skryf: God is lig, en daar is geen duisternis in Hom nie (1 Joh 1:5). Wie aan God deel het, kan nie in duisternis lewe nie, maar in die lig (1 Joh 1:6,7). Hier word duisternis met die sonde geïdentifiseer. Jesus noem Hom die lig vir die wêreld (Joh 8:12). Wie Hom volg, kan nie in sondeduisternis lewe nie. Die profeet roep Jerusalem daartoe op om sy lig te laat skyn en sê dat konings sal gaan na die glans van die nuwe dag wat vir hom aangebreek het (Jes 60:1 – 3). Jesus het vir sy dissipels gesê: Julle is die lig vir die wêreld (Matt 5:14).

Ons tema: ‘n Fees van lig in ‘n wêreld vol duisternis. Die hoofsake waaraan ons aandag gee is: (1) Die omstandighede van die mense van die Here; (2) die Here se opdrag aan sy mense; en (3) sy belofte aan sy mense

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 11 19 1e) ‘n Fees van lig in ‘n wêreld vol duisternis Mal 4 v5 tot 6 ♪”