Doop na belydenis en aflegging van belydenis van geloof

Sondagaand, 12 Nov,  het Melandri Meintjes belydenis van geloof afgelê. Sy tree DV op 9 Des in die huwelik met Danniel Kruger. Hulle gaan hulle in die Kaap vestig waar Melandri haar gemeenskapsjaar as apteker gaan doen, terwyl Danniel as forensiese ouditeur begin praktiseer.

By dieselfde geleentheidheid is die egpaar Josh en Vicky de Villiers na belydenis gedoop. Hulle verwag hulle eersteling aan die einde van Des. Hulle vriende, Christos en Ansoret Klonarides het hulle by die kleingroep en eredienste betrek. Hulle eerste katkisasieklas was Christos se laaste. Hulle het toe besluit om voort te gaan met die katkisasie. Josh is ‘n handelaar in oudhede (munte, medaljes, ens). Vicky is ‘n onderwyseres in die grondslagfase in Laerskool Handhawer.

Dit is ‘n voorreg vir ons gemeente om op hierdie beondere tyd in hierdie drie jongmense se vreugdes te kan deel.

 

(2017 11 12 2e) Christus koop sondaars met sy bloed los Heb 9 v15 tot 28

Delf ons tot by die kern van die egpaar Josh en Vicky, Melandri en ook ons belydenis, verwoord die tema van ons fokusgedeelte dit: Net Christus se offer koop sondaars los.

Ons fokusgedeelte benut ‘n Griekse woord in twee betekenisse; in Afrikaans testament en verbond. ‘n Testament tree in werking wanneer die testamentmaker doodgaan. In die ou verbond het dierebloed gedien as offer en ook om beide volk en die tabernakel te reinig vir die ontmoeting met die Here. As enigste Middelaar en groot Hoëpriester het Christus Homself een maal en vir altyd geoffer. Sy bloed reinig sondaars en koop ons los. Ons verlossing is te danke aan Christus alleen. In ons fokusgedeelte sien ons Christus is (1) Middelaar van God se verbond en (2) Hoëpriester en volmaakte offer

Continue reading “(2017 11 12 2e) Christus koop sondaars met sy bloed los Heb 9 v15 tot 28”

(2017 11 12 1e) Die koninkryk van God is net vir kinders Mark 10 v14b tot 16 ♪

Vanoggend nooi ek jou uit: wees ‘n kind. Dit is nie ‘n speletjie nie. Dit is nie ‘n foefie nie. Dit is ‘n uitnodiging wat jy doodernstig moet opneem.

Op verskillende plekke in sy Woord teken die Here ‘n prentjie: Jesus staan by die ingang van die koninkryk van God. Dit gaan natuurlik ook regtig gebeur op die dag dat Hy weer kom. Sommer vroeg in sy bediening het Hy gewaarsku dat nie almal wat Hom noem: “Here, Here” die koninkryk van die hemel sal ingaan nie. Vir party mense sal Hy sê: Gaan weg van My af … (Matt 7:21, 23). Ons moet weet Hy het dit regtig bedoel. Hy het ook regtig bedoel toe Hy in ons fokusgedeelte gesê het: Die koninkryk van God is net vir kinders.

Vir grootmense het Hy tog die deur van die koninryk op ‘n skrefie oopgemaak toe Hy sê: Wie die koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie” (Mark 10:15). Daarmee het Jesus Christus gesê: die koninkryk van God is net vir kinders en vir mense soos kinders. Die lewensbelangrike vraag vir my en jou is: “Is jy ‘n kind?” Ons gee agtereenvolgens aandag aan (1) twee woorde in een asem; (2) Die koninkryk van God is oop vir kinders en (3) Die Koninkryk van God is oop vir mense wat soos kinders is

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 11 12 1e) Die koninkryk van God is net vir kinders Mark 10 v14b tot 16 ♪”