(2017 09 24 2e) Op pad na die einde van die wereld Dan 12 v1tot3 en 13 ♪

Soms hoor ons die leenwoord finale. Dit word gebruik vir ‘n komposisie vir ‘n orkes, maar selfs in sport. So kan ons sê dat die Springbokke se toetse teen die Franse die prelude – nog ‘n leenwoord – was tot die kampioenskapsreeks met die finale op 7 Okt teen Nieu Seeland op Nuweland. Sou die Springbokke enigsins opgewasse wees, sou daar selfs gepraat kon word van die grand finale.

Gister sou volgens die Amerikaner David Meade die grand finale van hierdie aarde wees. Soos elke vorige voorspelling, het die dag gekom en gegaan. Hierdie soort voorspellings raak afgesaag. Ons steur ons nie eintlik meer daaraan nie.

In ons fokusgedeelte beskryf Daniël die grand finale vir die mensdom. Tog hou hy vir ons ook die aanloop tot die grand finale voor. Wat moet ons doen terwyl die einde nog nie vir die aarde en sy bewoners aangebreek het nie? Wat moet ons op pad na die grand finale van hierdie aarde doen? Hoe moet ons die prelude tot die grand finale hanteer?

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Die Prelude

Die onheilspellende voorspelling is: In daardie tyd sal Migael, die groot engel wat oor die lede van jou volk waghou, op die toneel verskyn. Dit sal ‘n swaar tyd wees, so swaar soos dit nog nooit was vandat daar nasies is nie (Dan 12:1a). Daar lê ‘n tyd voor van groot geloofsvervolging. Die verskriklike dinge wat in dié boek geprofeteer is, sal uitloop op die regering van die Antichris. Onder sy heerskappy sal die kerk en die kinders van die Here swaar kry, soos nog nooit tevore nie.

Christus praat self oor die groot verdrukking en verwys pertinent na Daniël (Matt 24:15). Aan die einde van die dae sal die nood groot wees. in daardie tyd sal daar so ‘n groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af nie was nie en ook nie weer sal wees nie. En as dit nie was dat God daardie tyd ingekort het nie, sou geen mens dit oorleef nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal God daardie tyd inkort. As iemand in daardie tyd vir julle sê: ‘Kyk, hier is die Christus!’ of: ‘Kyk, daar is Hy!’ moet julle dit nie glo nie. Daar sal vals christusse en vals profete na vore kom, en hulle sal groot tekens en wonderwerke doen om, as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes te mislei (Matt 24:21- 24).

Tog troos en versterk die Here ook sy volk, sy kerk vir dit wat ons gaan beleef:

  • Christus sê dat die tyd verkort word, ter wille van God se uitverkorenes, diegene, wie se name, volgens Daniël, opgeskryf is in die boek van die lewe. Ons sal nie beproef word bo ons kragte nie. Daar sal ‘n einde aan die beproewing kom.

  • Weliswaar lyk dit ook asof net die geweldenaar aan die optree is, asof die hemel blote toeskouers is van wat hier gebeur. In die hemel is daar egter reeds aksie onder die engele. Migael, die beskermengel van Israel, sal in die Naam van die Here die beslissende rol speel in hierdie tyd van groot verdrukking. Hy hou wag oor die lede van God se volk, oor sy kerk. Hoewel die verdrukking deel is van die groot opstand teen God, beheer Hy die verloop en uiteinde daarvan.

  • In hierdie tyd van verdrukking sal dit voel asof die einde daar is; asof die verdrukking die slotwoord is van alles wat die kerk en die kind van die Here kan en sal beleef. Dit is egter slegs voorspel, slegs die prelude van die finale heerlikheid wat gaan aanbreek.

Die musiekstuk word gespeel. Die prelude is die groot verdrukking. Dit kan egter nie die einde wees nie. Die vyand van die kerk van God en van God self mag nooit die laaste woord hê nie! Die Here sorg altyd vir sy kerk. Iemand sê: As die pad na links en regs, na voor en na agter gesluit is, is die pad boontoe nog oop.

Luther het gesê dat die Here dié wat aan Hom behoort, soms toelaat om te sink, maar hulle nooit laat verdrink nie! Hoe donker God se weg ook al vir sy kerk en kind mag wees, sy kerk sal nie ondergaan nie. Die verdrukking is die voorspel tot die finale oordeel en die onherroeplike skeiding van goed en kwaad; die tyd waarop God se volk finaal verlos word; die grand finale.

Grand finale

Die boek Daniël is evangelie, blye boodskap, goeie nuus. Dit verkondig die triomf van Christus. Ons let op (1) die groot skeiding van die grand finale (2) die kind van die Here op pad na die grand finale.

Die groot skeiding van die grand finale

Baie van dié wat ontslaap het, sal uit die graf opstaan, party tot die ewige lewe en party tot ewige skande en veragting (Dan 12:2). Hier is sprake van ‘n opstanding van die wat gesterf het. Na die dood verkeer ons in die stof van die aarde. Almal wat in die stof verkeer, sal opstaan. Daar sal ‘n skeiding plaasvind tussen diegene wat in die geloof geleef het en daarom tot die ewige lewe opstaan en dan diegene wat in ongeloof en ongehoorsaamheid volhard het en daarom tot ewige skande en veragting sal opstaan.

Ons wat glo, se name is opgeskryf in die boek van die lewe. In hierdie boek in die hemel staan diegene se name opgeskryf wat God as sy kinders ken en nie diegene wat ons as sy kinders beskou nie. Die Here sien immers die hart van die mens raak.

Dit is sondaars wie se name in die boek opgeteken staan, want dit is die boek van die Lam. Dat hulle daarin opgeteken staan, is nie aan hulself te danke nie, maar aan die Lam, deur wie se bloed ons almal van ons sondes gereinig word.

Niemand wie se naam in die hemel opgeskryf staan, het dus rede om homself trots op die bors te slaan daaroor nie. Die Heiland sê dat ons onsself hoogstens daaroor kan verbly en ons verwonder aan hierdie wonderwerk wat God bewerk het, dat sélfs my en jou name opgeteken staan in die boek van die lewe!

Dat ek as gelowige ook na my dood deel sal hê aan die opstanding tot die ewige lewe, is nie te danke aan my geloofsmoed en volharding nie, maar uitsluitend aan Christus!

Hulle wat ander op die weg van geregtigheid gelei het, kry dan die posisie wat hulle beklee het: sterre wat die skeepvaarders die weg gewys het na die groot, ver land aan die oorkant.

Die lot van die ongelowiges is totaal anders hulle ontwaak tot skande en veragting. Dit is ‘n waarskuwing van wat voorlê. Die waarskuwing het ten doel om mense tot besinning te bring, hulle geleentheid te bied om hulle te bekeer. Wie daarop aandring dat die waarskuwing liefdeloos is, is juis liefdeloos – immers, so iemand ontneem die een wat die waarskuwing hoor die geleentheid om tot bekering te kom.

Die kind van die Here op pad na die grand finale

Ons kry saam met Daniël die opdrag: Maar hou jy aan tot die einde toe. Jy sal te ruste gelê word maar weer opstaan en jou bestemde deel ontvang in die eindtyd (Dan 12:13). Op die tyd wat die Here daarvoor bepaal, sal elkeen van ons die laaste asem hier uitblaas. Dit is egter nie die punt aan die einde van ons lewensverhaal nie. Die dood is alles behalwe finaal. Deurdat Christus die dood oorwin het, het die dood vir ons ‘n deur geword; ‘n deur waardeur ons die ewige lewe, die lewe in sy volheid, binnegaan.

Ons ontslaap. Ons word te ruste gelê. Wanneer Christus weer op die wolke kom, sal ek en jy uit die dood opstaan, elk met die verheerlikte liggaam wat God vir die hemelse heerlikheid skep. Dan ontvang ons ons bestemde deel; die heerlikheid wat geen oog gesien en geen oor gehoor en in die hart van geen mens opgekom het nie.

Die opdrag is egter dat ons moet aanhou tot die einde toe. Ons moet volhard in volle geloofsvertroue. Dit kan ons nie in eie krag nie. Deur die Heilige Gees rus die Here God ons daarvoor toe om, selfs te midde van die prelude, die groot verdrukking wat op ons wag, aan Hom getrou te bly. Ons weet: die grand finale wag op ons. God sorg in sy genade en sy trou daarvoor!

Slot

Soms hoor ons die leenwoorde prelude en finale. Dit word gebruik vir ‘n komposisie vir ‘n orkes, maar selfs in sport. Gister sou volgens die Amerikaner David Meade die grand finale van hierdie aarde wees. Soos elke vorige voorspelling, het die dag gekom en gegaan. Ons steur ons nie eintlik meer aan hierdie soort voorspellings nie.

In ons fokusgedeelte beskryf Daniël die grand finale vir die mensdom. Tog hou hy vir ons ook die prelude, die aanloop tot die grand finale voor. Ons het gesien wat moet ons op pad na die grand finale van hierdie aarde moet doen. In Daniël se woorde: Maar hou jy aan tot die einde toe. Jy sal te ruste gelê word maar weer opstaan en jou bestemde deel ontvang in die eindtyd (Dan 12:13).

AMEN

Bespreking

Indien jy na die bespreking van die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2017 09 24) Op pad na die einde van hierdie wêreld Dan 12 v1tot3 en 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *