(2017 09 24 1e) Ons Here is die Koning van die konings Dan 2 v28 en 44 en 47 ♪

Die afgelope week was die dood in die nuus. Henri van Breda staan tereg op aanklagte van moord op sy pa, ma en broer. In Kwazulu-Natal is ‘n ondersoek na politieke moorde aan die gang. Dr Makhozi Khoza het na haar kritiek op pres Zuma doodsdreigemente ontvang. In Lephalale is dr Werner Emslie in ‘n plaasaanval doodgeskiet en sy vrou, dr Mariëtte ernstig verwond. Huisrooftogte vind gereeld plaas – elke keer is die huisbewoners se lewe in gevaar.

Wat sal jy doen as jy besef die dood staan voor jou? Ons sien hoe Daniël en sy vriende opgetree het toe hulle doodvonnis reeds gevel was. Natuurlik sal ‘n mens bid. Daniël en sy vriende het gebid. ‘n Mens sal ook probeer onderhandel met die mense wat dreig om jou dood te maak. Daniël het met die koning en ook met die offisier Arjok onderhandel. Tog het hy veel meer gedoen. Hy het sy geloof in God bely. Hy het God se groot toekomsplan aan koning Nebukadnesar bekend gemaak. Saam met Daniël kan ook ons bely: Ons Here is die Koning van die konings. Ons let op: (1) Wat om in nood te doen (2) God se groot verlossingsplan

Wat om in nood te doen

Daniël en sy vriende die ergste nuus moontlik gekry – hulle sou op bevel van koning Nebukadnesar doodgemaak word. Waarom?

Koning Nebukadnesar het gedroom en het van sy sterrekykers verwag om nie net te sê wat sy droom beteken nie, maar ook wat hy gedroom het. Dit sou hulle toets wees. Sou hulle kon sê wat hy gedroom het, kon hy ook die uitleg wat hulle gee, aanvaar.

Nebukadnesar se raadgewers het beswaar gemaak. Geen mens kon aan die koning se versoek voldoen nie. Net die gode, so het hulle gesê, kon doen wat Nebukadnesar van hulle verwag. Die enigste moeilikheid is: die gode is so ver. Hulle is nie beskikbaar om vir mense antwoorde op hul vrae te gee nie.

Die koning se besluit was eenvoudig: al die koninklike raadgewers moes doodgemaak word – selfs Daniël en sy vriende – al was hulle nie daar voor die koning nie. Daniël het net gehoor dat hy en sy vriende doodgemaak moes word en ook waarom.

Wat doen ‘n mens in so ‘n situasie? Daniël het by die koning uitstel gaan vra. Hy het gaan onderhandel om tyd te kry om uit die onmoontlike situasie te kom. Daniël en sy vriende het toe gebid dat die Here die droom en sy betekenis aan hom moet openbaar.

Wanneer ek en jy nie weet watter kant toe nie; as alles op die oog af vir ons verkeerd loop; as die dood die enigste moontlikheid vir jou is, is daar net een ding om te doen: neem jou toevlug na die Here toe. Lê jou nood voor Hom bloot. Hy is die alwyse, alwetende en almagtige God.

As ons so tot Hom bid, doen ons dit in die wete dat dit nie tevergeefs is nie. Ons bid tot Hom, omdat ons weet dat niks vir Hom onmoontlik is nie. Ons bid tot Hom, omdat ons weet dat Hy elke ding in plek kan laat val – soos Hy wil. Hy kan doen wat menslik onmoontlik is.

Daniël het dit besef. Hy het erken dat die Here regtig die Koning van die konings is; dat Hy oor alles en almal regeer. Daarom het hy tot die Here gebid. En toe die Here sy gebed verhoor, het Daniël ook aan die Here die eer daarvoor gegee. Luister na sy gebed: Mag die Naam van God altyd geprys word, Hy aan wie die wysheid en die mag behoort, Hy wat tye en omstandighede verander, wat konings afsit en konings aanstel, wat aan die wyse manne die wysheid gee en die verstand aan dié wat insig het, wat ondeurgrondelike en verborge dinge openbaar en wat weet wat in die duisternis is; by Hom is die lig. Ek loof en prys U, God van my voorvaders, omdat U aan my wysheid en mag gegee het. U het aan my bekend gemaak wat ons van U gevra het, U het aan ons bekend gemaak wat om aan die koning te sê” (Dan 2:20b – 23).

Alles begin vir my en vir jou daar waar ons erken: die Here is die Koning van die konings; daar waar ons erken: die Here is ook ons Koning. As sy kerk moet ons ook erken: die kerk is die Here se eiendom. Dit is gekoop deur die bloed van sy Seun. Hy het sy Seun as die Koning van sy kerk aangestel. Hy regeer deur sy Woord en sy Gees oor die kerk.

Ek en jy, groot en klein, het die verantwoordelikheid om te soek na wat die Here se wil vir sy kerk is; wat sy wil vir ons persoonlike lewe is. En dan moet ons weet: dit is baie prakties en konkreet. Wanneer ek erken dat die Here ook my Koning is, aanvaar ek dat Hy seggenskap het oor my lewe; dan doen ek met my hele hart dit wat die Here wil – al kos dit my ook wat.

God se groot verlossingsplan

Voor koning Nebukadnesar die magtige heidenkoning, het Daniël se geleentheid aangebreek om erkenning daarvoor te kry dat hy ‘n besonder wyse man met besondere insig is. Hy het egter nie persoonlike erkenning gesoek nie. Onomwonde sê hy vir Nebukadnesar: Maar daar is ‘n God in die hemel wat geheime kan openbaar en wat aan u, koning Nebukadnesar, wil bekend maak wat in die toekoms gaan gebeur (Dan 2:28). Vir die God van die hemel is niks onmoontlik nie. Hy is immers die almagtige God.

Ons moet onthou: Nebukadnesar het nie in die God van die hemel geglo nie. Hy het vele ander gode gehad wat hy beskou het as veel magtiger as die God van Israel. Daar waar ‘n mens dit die moeilikste doen, het Daniël koning Nebukadnesar weg van homself af, na die God van die hemel toe gewys. In die moeilikste omstandighede denkbaar het Daniël aan ‘n ongelowige, ‘n heidenkoning, verkondig dat God alwetend en almagtig is.

Dié God wat Daniël dien en in wie Nebukadnesar nie glo nie, het volgens Daniël besluit om aan Nebukadnesar bekend te maak wat in die toekoms op politieke gebied sou gebeur – ook met sy magtige ryk.

Daniël het die droom verklaar. Hoewel koning Nebukadnesar die kop van goud in sy droombeeld was, sou sy koningskap en koninkryk tot ‘n einde kom. Ander koninkryke wat in vele opsigte sleg by Nebukadnesar se ryk sou afsteek, sou syne opvolg.

Nie een van die koninkryke sou egter staande bly nie. Die hele beeld, die simbool van alle menslike mag en regering, is in Nebukadnesar se droom, deur ‘n rots waaraan geen hand geraak het nie, vernietig.

Uiteindelik bepaal God Almagtig wie regeer en vir presies hoe lank. Dit moet ons vandag weet met die spel tussen Noord-Korea en die VSA; die staatskaping in die RSA; die ANC-kongres Desember … Die een regering volg die ander een op. Dit gebeur allermins toevallig. Soos Daniël in sy gebed sê, sit die Here konings af en stel hulle aan. Die apostel stel dit só: … daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God aangestel (Rom 13:1).

Elke regeringshoof word die een of ander tyd deur ‘n ander opgevolg. Die vraag is nie wie hier of daar regeer nie. Dit gaan eintlik om die regering van dié God wat regeringshoofde aanstel. Hy is die Koning van die konings.

Ons moet self onder sy heerskappy buig. Ons moet aan elkeen met wie ons paaie kruis, verkondig dat ons een en elkeen moet buig onder die heerskappy van die Here ons God, die Here van die here en die Koning van die konings.

Daniël gaan n stap verder. Daar is net één koninkryk wat die toets van die tyd sal deurstaan; wat nooit vernietig kan word nie. Dit is die koninkryk wat God tot stand bring. Hy stel sy Seun aan as Koning. Hy regeer oor sy kerk. Hy regeer oor alle skepsele – die gelowiges en ook die wat in ongeloof volhard.

Blaai ‘n mens na die Nuwe Testament, hoor ons beide Johannes die doper en Jesus het verkondig die koninkryk van die hemel het naby gekom (Matt 3:2, 4:17). In Jesus se preke is die koninkryk van God die tema wat elke keer weer na vore kom. Hy het ons leer bid: Laat U koninkryk kom (Matt 6:10).

Sy koningskap word nou bevraagteken, ja. Die belofte van wat kom geld egter: Elke knie sal voor Hom buig … elke tong sal sy Naam bely (Fil 2:10, 11). Selfs elke heiden sal die knie voor ons Here Jesus Christus te buig. Wanneer Hy in heerlikheid op die wolke weer kom, sal elkeen van ons dit met ons eie oë sien.

In die tussentyd het ek en jy as kinders van die Here ‘n roeping. Onder leiding van die Heilige Gees moet ons gewillig en gehoorsaam buig voor sy gesag. Ons moet met ons hele hart doen wat Hy deur sy Gees en in sy Woord aan ons bekend maak as sy wil.

Ons roeping is ook om oral waar ons gaan en met wie ons ook al te make kry, een saak met oortuiging te verkondig: Die Here ons God regeer oor alles en almal. Een en elkeen moet ook buig onder sy heerskappy. So bring ek en jy, saam met Daniël van ouds, aan die Here die eer wat Hom toekom.

Slot

Die afgelope week was die dood in die nuus. Wat sal jy doen as jy besef die dood staan voor jou? Ons sien hoe Daniël en sy vriende opgetree het toe hulle doodvonnis reeds gevel was.

Natuurlik sal ‘n mens bid. Daniël en sy vriende het gebid. ‘n Mens sal ook probeer onderhandel met die mense wat dreig om jou dood te maak. Daniël het met die koning en ook met die offisier Arjok onderhandel. Tog het hy veel meer gedoen. Hy het sy geloof in God bely. Hy het God se groot toekomsplan aan koning Nebukadnesar bekend gemaak.

Christus is die Here en Koning van die kerk. Hy regeer oor alles en almal. Saam met Daniël kan ook ons bely: Ons Here is die Koning van die konings.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2017 09 24) Ons Here is die Koning van die konings Dan 2 v28 en 44tot47

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *