(2017 08 27 1e) Bemoedig mekaar in vertroue op die Here Jes 41 v5tot10 ♪

Soms loop alles verkeerd. So kan ‘n mens partykeer voel. Iemand wat jou dan moed inpraat, laat jou sommer dadelik beter voel. Miskien het jy daarna ontdek: niks het eintlik verander nie. Alles is steeds verkeerd. Meteens is jy terug in die put van moedeloosheid – net dieper.

Dit was die ervaring van die eilande en eindes van die aarde waarvan Jesaja praat. Koning Kores van Persië was uit die Ooste in aantog. Die een koninkryk na die ander het voor die aanslag van sy magte geval. Vrees het dié wat besef het hy is op pad na hulle toe, gevul. Toe praat die mense mekaar moed in. Die Here het gewaarsku dit sou niks beteken nie. Die rede? Die volke het nie hulle toevlug na Hom toe nie geneem nie, maar na gode wat hulle self gemaak het.

Die Here spreek toe sy volk direk aan. Hulle hoef nie bang te wees nie. Hulle is sy eiendom. Hy hou hulle vas. Hy bly by hulle.

Jesaja stel die ander volke teenoor God se volk. Die ander het mekaar moed ingepraat en in afgodery volhard. Sy volk moes op Hom vertrou. Die koers wat die Here, in teenstelling met die ander volke vir sy volk aandui, is: Bemoedig mekaar in vertroue op die Here. Ons fokusgedeelte sien ons (1) die Here skets die ander volke se optrede en (2) gee vir sy volk versekeringe

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Die Here skets die ander volke se optrede

Groot politieke onsekerheid het vir die destydse wêreld voorgelê. ‘n Nuwe wêreldmag sou in die Ooste ontwaak. Geen naam is genoem nie. Later word dit duidelik dat dit die Persiese ryk was met hulle koning, Kores (Jes 45:1). Dit stem naastenby ooreen met die Oostelike deel van vandag se Iran.

Die Here het dit aangekondig voordat dit sou gebeur, sodat almal die waarheid van die Here se aanspraak sou besef: Wie het dit bewerkstellig, dit gedoen? Wie het die verloop van dinge van die begin af bepaal? Dit is Ek, die Here (Jes 41:4a)! Daarmee sê die Here God dat Hy in volle beheer is van verwikkelinge in die hele wêreld. Hy bring ‘n nuwe wêreldmoondheid in wording. Hy bepaal wie regeer waar en wat hulle doen.

Dit is ‘n waarheid wat ook in die Nuwe Testament uitgespel word: Daar is … geen gesag wat nie van God kom nie, en die owerhede wat daar is, is daar deur die beskikking van God (Rom 13:1). Dit moet ons weet wanneer ons die manewales van pres Donald Trump van die VSA en van Kim Jong-un, opperbevelhebber van Noord-Korea dophou. Dit geld ook Mugabe en Zuma, sowel as die opvolgstryd in die ANC en ander plaaslike politieke verwikkelinge. Onafhanklik van wat gebeur: die Here God is en bly in volle beheer.

Natuurlik raak almal benoud oor Donald Trump en Kim Jong-un se manewales. Massas mense neem deel aan protesoptogte oor Zuma en sy trawante se onbeskaamde en grenslose selfverryking. Die volke in Jesaja se tyd sou ook reageer op die opkoms van die nuwe Persiese wêreldmoondheid: Die eilande het gesien wat gebeur en het bang geword, die hele aarde het gebewe. Die mense kom bymekaar, hulle help mekaar en praat mekaar moed in (Jes 41:5, 6a). Die nuwe wêreldheerser word met vrees en bewing ingewag. Na wie toe sal die mense en die volke gaan? Na die Here God toe?

Nee, hulle soek mekaar op, hulle praat mekaar moed in: Wees sterk! In plaas van na die Here God wat in sy almag alles beheer, is dit duidelik dat die volke na hulle afgode toe draai om hulle te help. Die profeet teken die vervaardigingsproses van nuwe afgodsbeelde: Die ambagsman praat die goudsmid moed in, die een wat die metaal uitklop, praat hom wat dit aanmekaar smee, moed in. Hulle sê: “Die smeewerk is goed (Jes 41:7)!” Die verskillende ambagsmanne wat die afgodsbeelde maak praat mekaar moed in. Hulle slotsom is: Die smeewerk is goed! Hulle besluit, ons handewerk is dit werd om te aanbid!

Die kersie op die koek volg: dan slaan hulle die beeld met spykers vas dat hy nie omval nie (Jes 41:7e)! Die afgodsbeeld waarop die nasies en volke hulle vertroue stel, kan nie eens op sy eie staan nie. Hy moet met spykers vasgekap word. Hoe tragies dat mense mekaar moed inpraat, terwyl hulle hulle vertroue stel in die handewerk van mense!

Die vraag is natuurlik: waarop stel ek en jy ons vertroue wanneer alles oënskynlik vir ons verkeerd loop? Waarop vertrou ons in die politieke ontstuimigheid wat ons beleef: Die regte ANC-leier? ‘n Koalisie van politieke partye tans in opposisie?

Daar is net Een in wie ons ons vertroue kan stel: Hy wat alles en almal beheer. Hy wat die verloop van die ganse geskiedenis bepaal. Hy bepaal wie waar regeer en vir hoe lank.

Die Here gee vir sy volk versekeringe

Die volk van die Here was op hierdie tydstip nog in die Babiloniese ballingskap. Noordoos van hulle was die nuwe wêreldheerser, Kores, koning van Persië, aan die mag opbou. In hierdie krisistyd in die destydse wêreldpolitiek praat die Here met sy ballingvolk. Wat Hy deur sy profeet vir hulle sê, staan in skerp kontras met wat Hy oor die ander volke gesê het.

Die ander volke aanbid afgode wat hulle ambagsmanne gemaak het. Hy is die God wat handel. Hy het Hom in genade aan sy volk verbind. Hoewel hulle op daardie tydstip nog in ballingskap was, het Hy hulle – sedert hulle voorvader Abraham se tyd – nooit laat los nie. Hoor hoe beskryf die Here sy verhouding met sy volk: Maar jy, my dienaar, Israel, Jakob vir wie Ek uitverkies het, afstammeling van Abraham vir wie Ek liefhet, jy, vir wie Ek van die uiteindes van die aarde af gegryp het, van sy uithoeke af geroep het, vir jou het Ek gesê: Jy is my dienaar, Ek het jou uitverkies, Ek het jou nie verwerp nie (Jes 41:8, 9).

Die Here noem Israel sy dienaar. Dit is ‘n woord wat telkens in die verdere hoofstukke van Jesaja voorkom (41:9; 42:19; 43:10; 44:1, 2, 21, 26; 45:1, 4; 48:20; 49:3, 5-7; 50:10; 52:13; 53:2,11). God se volk staan volgens 41:9 in sy diens. Sy volk kan daarom nie hulle eie bestemming kies en hulle eie koers bepaal nie. Hy het hulle uit suiwer genade alleen uitverkies om sy dienaar te wees. Ek het julle gegryp sê die Here verder. Hy het hulle – ons – vasgegryp in sy almagtige greep. Niks en niemand kan ons uit sy greep loskry nie. Hy hou ons vir altyd vas.

Hy het hulle ook geroep. Hulle roeping as dienaar was om die heerlikheid van hulle Verbondsgod aan die wêreld waarin hulle geleef het, te vertoon.

Hulle het hulle sy dienaar moes wees.

Ook ons is die volk van God in die tydvak van die Nuwe Testament. Ook ons is deur die Here God gegryp en geroep. Hy het Hom in genade aan ons verbind. Onder leiding van sy Gees moet ons in verbondenheid met die Here leef. Ons moet ons roeping vervul. Soos ou Israel. moet ons die heerlikheid van die God wat Hom in genade aan ons verbind het, in die wêreld in ons tyd sigbaar maak. Ons moet wys dat ons vertrou dat die Here God in volle beheer is en alles en almal stuur om sy doel te bereik. Ons moet Jesus Christus as Here en Verlosser in vandag se wêreld verkondig. Doen ons dit? Beantwoord ons as sy volk vandag aan die Here se doel met ons? Beantwoord jy as kind van die Here aan sy doel met jou?

Die einde van die 70 jaar in ballingskap het vir God se volk aangebreek. Die opkomende heerser wat die hele wêreld met vrees en bewing vervul het, koning Kores van Persië, was ter wille van hulle gesalfde van die Here (Jes 53:1). Kores sou hulle uit ballingskap bevry.

Het dit regtig gebeur? Die antwoord vind ons elders. Die boek 2 Kronieke sluit af met die stelling dat Kores reeds in sy eerste regeringsjaar die proklamasie uitgevaardig het dat die Israeliete kon terugkeer na Juda en Jerusalem toe (2 Kron 36:22, 23, vgl ook Esra 1:1 – 4). Die Here is die lewende God. Hy is in volle beheer. Hy doen wat Hy sê. Hy hou altyd woord.

Wie dit glo, gaan noodwendig in ooreenstemming met daardie geloof leef. Die Here spel aan sy volk uit wat dit prakties beteken: Moenie bang wees nie, Ek is by jou, kyk nie angstig rond nie, Ek is jou God … Die volk van God moes en ons moet ons van die ander mense onderskei deur nie, soos hulle, bang en angstig te wees nie. Stel jou die prentjie voor: die kind skrik doodbang wakker. Hy roep angstig. As Pa by hom kom, is hy dadelik gerus. Ons het ‘n Vader wat ons liefhet en ons kan beskerm. Deur sy Gees woon die Here in ons. Ons is daarom nie bang en angstig nie.

Ons bou ons sekerheid op die Here ons God. Hoor sy versekering aan sy volk destyds, aan ons, sy kerk vandag: Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou (Jes 41:10e). Die Here gee die krag en standvastigheid wat ons nodig het. Wanneer ons in nood is, is Hy gereed om te help. Met sy hand waarmee Hy die ongelowige wêreld straf, red Hy ons. Die instrument waardeur Hy die ongelowige wêreld straf, gebruik Hy om sy volk te red.

Natuurlik vra dit van ons om die Here se versekeringe in geloof te aanvaar; om Hom ten volle te vertrou.

Aanvaar jy die Here se versekerings ook in ons onseker omstandighede. Vertrou jy dat die Here in sy trou ook ons lot bepaal, dat Hy sy doel met ons bereik? Bemoedig jou broers en susters dan, terwyl ons almal ten volle op die Here alleen vertrou.

Slot

Soms loop alles verkeerd. Dit was die ervaring van die eilande en eindes van die aarde waarvan Jesaja praat. Koning Kores van Persië was uit die Ooste in aantog. Die een koninkryk na die ander het voor die aanslag van sy magte geval. Vrees het dié wat besef het hy is op pad na hulle toe, gevul. Toe praat die mense mekaar moed in. Die Here het gewaarsku dit sou niks beteken nie. Die rede? Die volke het nie hulle toevlug na Hom toe nie geneem nie, maar na gode wat hulle self gemaak het.

Die Here spreek toe sy volk direk aan. Hulle hoef nie bang te wees nie. Hulle is sy eiendom. Hy hou hulle vas. Hy bly by hulle. In vertroue op Hom wat alles en almal beheer en stuur, moet ons mekaar moed inpraat.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2017 08 27) Bemoedig mekaar in vertroue op die Here Jes 41 v5tot10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *