(2017 08 20 1e) Betrokkenheid – wees nederig en bereid om mekaar te dien 1 Pet 5 v5tot6 ♪

Elkeen van ons soek erkenning: die kleuter help met lomp handjies en kyk wat Mamma sê. Elkeen wil graag vir die eerstespan speel. Die student werk hard vir goeie resultate. Die werker streef na bevordering. In die kerk …

‘n Mens begin hom bekommer: Hoe kan ek erkenning kry? Wanneer kan ek dit verwag? Wat moet ek nog doen om dit te verkry? Erkenning en bekommernis is deel van ons lewe.

Die apostel skryf in die Here se Naam aan gelowiges, aan kerkmense. Wie streef na erkenning ontdek dit ontduik hom. Die pad na erkenning is een van onderdanigheid aan en nederigheid teenoor mekaar, maar bo alles teenoor God. Die erkenning sal volg wanneer God ons verhoog. En bekommernis? Dit moet ons op die Here werp. Hy sorg vir ons. Ons kry twee opdragte: (1) wees nederig en (2) werp julle bekommernisse op die Here

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Wees nederig

Hy gee die opdrag: En julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help … (1 Pet 5:5a). Die opdrag is nie dat ek nederig sal voel of vir nederigheid sal bid nie. Nederigheid is ‘n houding of ‘n gesindheid wat ek moet hê. Dit moet my optrede bepaal. Ek moet uitdrukking aan nederigheid gee deur ander te dien, opdragte van hulle te ontvang; deur by hulle reëlings in te val. As lede van die Christelike huisgesin moet ons onsself vrywillig onderwerp. Alles wat ons doen en laat, moet ter wille van mekaar; in ander se belang wees.

Ons moet tog ietwat skerper fokus op hierdie opdrag van die apostel wat homself ‘n mede-ouderling noem. Die 1953-vertaling verwoord die opdrag gedeeltelik só: wees almal met ootmoed bekleed. Hierdie beeld van aantrek word elders vir ons so weergegee: Almal moet trouens in hulle verhouding met mekaar nederigheid soos ‘n kledingstuk aantrek (1 Pet 5:5m, Multivertalingbybel). Die woord in die grondtaal beskryf die aantrek van ‘n kledingstuk oor ander. Nadat ‘n mens hierdie kledingstuk oor die ander aangetrek het, knoop jy dit vas. Die apostel het onder leiding van die Heilige Gees iets soos ‘n voorskoot in gedagte. Wanneer ‘n mens ‘n voorskoot aantrek, sê jy daarmee net een ding: ek gaan nou diens lewer. Die bedoeling van ons fokusvers is: trek nederigheid aan soos ‘n voorskoot. Trek nederigheid aan, sodat jy ander kan dien.

By geleentheid het Johannes en Jakobus se moeder Jesus versoek dat haar twee seuns in Jesus se koninkryk weerskante van Hom moet sit. Dit het die ander dissipels kwaad gemaak. Jesus sê vir hulle dat dit nie in sy koninkryk moet gaan soos met die nasies en hulle regeerders nie. Nee: Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees; en elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. So is dit ook met die Seun van die mens: Hy het nie gekom om gedien te word nie maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense” (Matt 20:26b – 28).

Het Jesus regtig gekom om te dien? Sekerlik, die apostel Paulus beskryf dit vir ons só: Hy het Homself verneder deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word (Fil 2:7). Petrus het natuurlik ‘n baie spesifieke geleentheid in die oog waar Jesus letterlik dit wat hy hier sê ons moet doen, gedoen het. Voor die laaste Paasfees lees ons in Joh 13 dat Jesus sy bokleed uitgetrek en ‘n handdoek om Hom vasgemaak het. Hy het toe begin om sy dissipels se voete te was, net soos ‘n slaaf dit destyds gedoen het. Aanvanklik het Petrus daarteen geprotesteer, maar dit tog later aanvaar. Jesus het daarop vir sy dissipels gesê: As Ek, wat julle Here en julle Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle ‘n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen (Joh 13:14, 15). In ons nederigheid en bereidheid om mekaar te dien, moet ek en jy navolgers van ons Here en Meester, Jesus Christus, wees.

Waarom moet ek en jy hierdie opdrag nakom? In die Here se Naam gee die apostel Petrus met ‘n gedeeltelike aanhaling en toepassing van die Ou Testament, ook die rede daarvoor: “God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade” (1 Pet 5:5e). As jy God se genade wil ontvang, moet jy hom gehoorsaam – dan moet jy nederig wees en jouself aan jou medegelowiges onderwerp.

Natuurlik moet ons nie net in ons verhouding met medegelowiges nederig wees nie: Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God (1 Pet 5:6a). Hy is die Skepper en ons is sy skepsels; Hy is God en ons is mense; Hy is Vader en ons sy kinders. Voor Hom moet ons nederig en ootmoedig staan.

God sien hoedat ek en jy in ons verhouding met mekaar, maar ook teenoor Hom optree. Hy behandel ons daarvolgens. Hy stel Homself teenoor dié wat hoogmoedig of arrogant is. Aan dié wat nederig is, betoon Hy genade. Wie hom in nederigheid aan God onderwerp, sal ontdek: Hy sal jou verhoog. Hy doen dit nie noodwendig dadelik nie. Nee, op die tyd wat Hy bepaal, sal Hy dit doen (1 Pet 5:6).

Elkeen van ons wil graag erkenning kry. Die vraag is net: Soek jy erkenning en dit nou? Is jy, onder leiding van die Heilige Gees, in gehoorsaamheid aan sy opdrag nederig en onderwerp jy jouself in die eerste plek aan Hom, maar ook aan jou medegelowiges, of is jy te belangrik daarvoor?

Ek en jy het ‘n keuse. Wat is jou keuse? Jou antwoord bepaal of die Almagtige God jou gaan verhoog, of jou gaan verneder. Soek jy nou erkenning, sal jy vernedering smaak. God sê so. Trek jy nou nederigheid soos ‘n kledingstuk aan, sal God jou verhoog.

Werp julle bekommernisse op die Here

Moeilikheid en probleme is deel van ons lewe. Ons kan dit nie eenvoudig afgooi en so daarvan ontslae raak nie. Ons kan ook nie anders nie as om daarop te reageer. Ons omstandighede plaas druk op ons. Ons raak bekommerd daaroor.

Die Here fokus die lig van sy Woord op die werklikheid waarin ons leef: die werklikheid van moeilike omstandighede en bekommernis. By monde van sy apostel is sy opdrag aan ons: Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle (1 Pet 5:7). Ons kan dikwels nie ons omstandighede verander nie. Tog het ons selfs in moeilike omstandighede ‘n keuse. Ons kan weier om belas te word met die sorge wat ons sal onderkry. Ons kan ontslae raak van die bekommernis of die angs wat daardeur veroorsaak word.

Stel jou die prentjie voor: jy dra iets wat baie swaar is. Iemand kom nader. Jy gee daardie swaar ding aan hom. Jy ervaar letterlik ‘n groot verligting. Met ‘n enkele, beslissende handeling kan ek en jy self ophou om ons angs en bekommernis te dra. God nooi ons uit om dit op Hom af te laai. Die teenmiddel vir angs en bekommernis is om na God toe te draai en verligting te vind daarin dat jy dit op Hom aflaai.

Dit is moontlik omdat ons kan reken op die Here se vermoë en gereedheid om te help. Hy sorg immers vir ons! Dit is die duidelike boodskap van die Bybel, beide in die Ou Testament (Ps 55:23) en die Nuwe Testament (Matt 6:25 ev).

Is die feit dat die Here sorg, ook vir jou ‘n werklikheid? Weet dit: As jy self jou daaglikse bekommernisse, spanning en stryd probeer dra, is jou probleem dat jy nog nie ten volle op die Here vertrou nie. As ons op die Here vertrou, mag ons nooit toelaat dat ons omstandighede ons beheer nie. Ons moet onsself aan die Here God onderwerp wat ons omstandighede beheer. Hoor sy versekering in sy Woord: Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie (Rom 8:32)?

Vertrou jy regtig daarop dat die Here vir jou sorg, of buk jy self nog onder die sorge van jou lewe in? Het jy al, gehoorsaam, jou bekommernis op Hom gewerp?

Vertrou jy regtig op die Here? Toon jou lewe dit?

Slot

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2016 08 20) Betrokkenheid – wees nederig en bereid om mekaar te dien 1 Pet 5 v5tot6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *